Tải xuống tệp php_get_contents pdf

Hàm này khá giống hàm file(), ngoại trừ hàm file_get_contents() trả về tệp dưới dạng một chuỗi, bắt đầu tại offset đã cho tới maxlen byte

Tham số

Tham sốMiêu tảfilenameName file to readflags

Giá trị của các cờ có thể là bất kỳ tổ hợp nào của các cờ sau, được kết hợp bởi toán tử HOẶC nhị phân (. )

 • FILE_USE_INCLUDE_PATH − Tìm kiếm tên tập tin trong thư mục Bao gồm

 • FILE_TEXT − Nếu Unicode được kích hoạt, thì mã hóa mặc định để đọc là UTF-8. Không thể sử dụng cờ này với FILE_BINARY

 • FILE_BINARY − Với cờ này, tệp được đọc ở chế độ nhị phân. Đây là cài đặt mặc định và không thể sử dụng được với FILE_TEXT

contextMột tài nguyên ngữ cảnh hợp lệ được tạo bởi stream_context_create(). Nếu bạn không cần sử dụng bối cảnh tùy chỉnh, bạn có thể bỏ qua tham số này bằng cách thiết lập là NULLoffsetLà offset nơi hoạt động đọc bắt đầu maxlenĐộ dài dữ liệu tối đa được đọc

Return to value

Hàm này trả về dữ liệu đã được đọc hoặc FALSE nếu không thành công

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng hàm file_get_contents() trong PHP

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng. miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS

Tải xuống tệp php_get_contents pdf

Tải xuống tệp php_get_contents pdf

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack. com trực tiếp giảng dạy tại hà nội. Chi tiết nội dung từ khóa học tham khảo liên kết. Key learning Java. Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán học có thể theo học khóa này. Number of Java job or. NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Chìa khóa trực tuyến= Đi phỏng vấn, Chìa khóa ngoại tuyến= Đi phỏng vấn+ 1. 5 tháng thực hiện tập tin bên ngoài doanh nghiệp

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại GIÁ SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể hoàn tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb. com/tuyen. vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào và xem mãi. Thông tin khóa học tại Key learning Java Online trên Udemy

Theo dõi fanpage của nhóm https. //www. Facebook. com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https. //www. Facebook. com/tuyen. vietjack to continue theo dõi hàng loạt bài viết mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile. mới nhất của chúng tôi

( Php 4 >= 4. 3. 0, Php 5, Php 7, Php 8)

Nội dung chính Hiển thị

 • Mô tả sự kiện
 • thong số
 • $filename6
 • Lỗi/Ngoại lệ
 • Hàm trả về dữ liệu đã đọc hoặc sai về lỗi
 • Khi file_get_contents () được gọi trên một thư mục, lỗi cấp $use_include_path2 cũng được tạo trên Windows và cả Php 7. 4 trên các hệ điều hành khác

Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác cơ bản về thao tác với FILE trong PHP như mở tệp, lấy dữ liệu, ghi mới, xóa, chỉnh sửa

Nội dung chính

 • Video Thao tác với FILE trong PHP
 • Hướng dẫn chi tiết
  • mở tệp
  • Ghi tập tin
  • Đóng tệp
  • file_get_contents
  • file_put_contents

Video Thao tác với FILE trong PHP

Hướng dẫn chi tiết

"Người ta tắt AdsBlock không phải vì người ta dại, mà người ta quý mình nên coi quảng cáo"

Hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn mua hosting từ link trên, mình sẽ có một ít tiền để duy trì. Cảm ơn

mở tệp

Để mở một tệp, tôi sẽ sử dụng hàm fopen($path, $mode)

in which

 • đường dẫn. file path
 • cách thức. open file mode (open for write, view, edit, create new file…)
$myfile = fopen('1.txt','r');

We have a number mode as after table

Bài viết cùng chủ đề

#14 – Bình luận WP. php. Custom variable form bình…

#13 – Custom WP_Query – Hiển thị bài…

"Ra đời, cuộc sống bươm chải, có làm vẫn không có ăn" nên phải gắn QUẢNG CÁO

Các bạn cần hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn mua hosting từ link trên, mình sẽ có một ít tiền để duy trì. Cảm ơn

File có nghĩa là file nhưng mình gọi là file để rút gọn câu chữ nhé

ModesDescriptionrMở tệp chỉ để đọc. Con trỏ bắt đầu từ tập tin đầu. wMở ra chỉ để ghi. Xóa toàn bộ nội dung trong tệp hoặc tạo tệp mới nếu tệp không tồn tại. Con trỏ bắt đầu từ tập tin đầu. aMở ra chỉ để ghi. Giữ lại tệp nội dung nếu có. Con trỏ bắt đầu ở cuối tệp. Tạo tệp mới nếu tệp không tồn tại. xCreate new file to write. Trả về FALSE hoặc lỗi nếu tệp đã tồn tại. r+Mở tệp để đọc/ghi. Con trỏ nằm ở cuối tệp+Mở tệp để đọc/ghi. Xóa toàn bộ nội dung trong tệp hoặc tạo tệp mới nếu tệp không tồn tại. Con trỏ bắt đầu từ tập tin đầu. a+Mở tệp để đọc/ghi. Giữ lại tệp nội dung nếu có. Con trỏ bắt đầu ở cuối tệp. Tạo tệp mới nếu tệp không tồn tại. x+Create new file to read/ghi. Trả về FALSE hoặc lỗi nếu tệp đã tồn tại

Read content file

To read content file has open, we used fread( $filename, $filesize);

 • tệp –  tệp cần đọc
 • kích thước tệp – Số byte tối đa cần đọc
$myfile = fopen('1.txt','r');
$content = fread($myfile, filesize('1.txt'));
var_dump($content);

We used fopen function to get value for file. Đối với tham số filesize, chúng ta sử dụng hàm filesize(‘đường dẫn file’);

Ghi tập tin

Để ghi dữ liệu vào tệp, chúng ta sẽ sử dụng hàm fwrite( $file,  $content )

$myfile = fopen('2.txt','a+');
$content = 'Đây là nội dung file 2 + 1';
fwrite($myfile, $content);
fclose($myfile);

Đóng tệp

Sau khi mở, ghi, đọc, các bạn cần phải đóng tệp bằng hàm fclose($file);

file_get_contents

Cách sử dụng. file_get_contents( $filename, $use_include_path , $context , $offset , $maxlen);

 • $filename là đường dẫn tới tệp cần đọc
 • $use_include_path is tham số, quy định có sử dụng hằng số FILE_USE_INCLUDE_PATH làm môi trường tìm kiếm tệp tìm kiếm hay không
 • Từ PHP 5. 0. 0 đến nay, $use_include_path sẽ mang hai giá trị FILE_USE_INCLUDE_PATH  or NULL
 • $context  là kết quả trả về của hàm stream_context_create(), nếu bạn không cần sử dụng tùy chỉnh ngữ cảnh thì có thể bỏ qua tham số này
 • $offset là vị trí bắt đầu đọc, nếu mang giá trị âm, việc đọc sẽ bắt đầu từ cuối tệp. nếu không được truyền vào, việc đọc sẽ bắt đầu từ tập tin đầu tiên
 • $maxlen là chiều dài tối đa mà hàm sẽ đọc. If không Truyền hàm sẽ đọc đến cuối tệp

Hàm file_get_contents dùng để đọc nhanh dữ liệu trong tệp thay vì phải mở, đọc, đóng

$content = file_get_contents('3.txt');
echo $content;

file_put_contents

cú pháp. file_put_contents( $filename, $data, $flag);

in which

$filename is path to file

$data is content of file

$flag is tham số, mang một trong các giá trị sau

 • FILE_USE_INCLUDE_PATH. hàm sẽ tìm kiếm $filename trong thư mục bao gồm
 • FILE_APPEND. nếu tệp đã tồn tại, hám sẽ không ghi đè $data vào nội dung có sẵn mà sẽ kết nối $data vào tệp cuối

Tài liệu bài học. Tải xuống

Tham khảo thêm

https. //www. w3schools. com/php/php_file_open. asp

https. //www. w3schools. com/php/php_file_create. asp

Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bằng cách bình luận bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm web