Tạo máy chủ nodejs

Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nodejs là gì, cách cài đặt và tạo server trên localhost bằng Nodejs trong dự án phát triển website nha

NodeJS Là Gì?

Nút. js là môi trường thời gian chạy mã nguồn JavaScript, nền tảng đa nền, chạy trên công cụ V8 và thực thi mã JavaScript bên ngoài trình duyệt web. Nút. js cho phép các nhà phát triển sử dụng JavaScript để viết dòng lệnh công cụ và để tạo tập lệnh phía máy chủ — chạy các tập lệnh phía máy chủ để tạo ra nội dung trang web động trước khi trang được gửi đến trình duyệt web . Làm điều đó, Node. js đại diện cho mô hình "JavaScript ở mọi nơi", hệ thống phát triển ứng dụng web tốt nhất xung quanh một ngôn ngữ lập trình duy nhất, thay vì các ngôn ngữ khác nhau cho các tập lệnh phía máy chủ và phía máy khách
Theo Wikipedia

Tạo máy chủ nodejs

Cách Cài Đặt Nodejs

Trong trang chủ của nodejs thì nó sẽ đề xuất hai phiên bản là Recommended For Most User (Phiên bản được sử dụng phổ biến) và Tính năng mới nhất (Phiên bản mới nhất). Mình khuyến khích bạn nên lựa chọn phiên bản đầu tiên để cài đặt nha. Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ mở cmd và sử dụng câu lệnh sau để kiểm tra phiên bản nodejs

node -v

Và dưới đây là kết quả mình thực hiện trên máy tính

Tạo máy chủ nodejs

Run Program

Đầu tiên mình sẽ tạo một thư mục có tên là nodejs và sau đó tạo một file app.js để chạy chương trình bằng Nodejs nha

Tạo máy chủ nodejs

Tiếp theo mình sẽ đi vào thêm các đoạn mã sau đây vào tệp app.js

 const str = "Hello World";
console.log(str);

Để chạy nodejs, chúng ta sẽ sử dụng cú pháp như sau

node Tên-File

And results when running program

Tạo máy chủ nodejs

Client Và Server Trong Nodejs

Trước khi vào tìm hiểu cách tạo server thì mình xin giới thiệu sơ lược qua cách hoạt động của client và server

Tạo máy chủ nodejs

Client And Server will active as after

  • Gõ địa chỉ trang web trên trình duyệt
  • Yêu cầu (request) sẽ được gửi tới máy chủ
  • Máy chủ sẽ xem xét yêu cầu, xử lý thông tin
  • Sau đó máy chủ sẽ trả lại dữ liệu (phản hồi) và hiển thị trên trình duyệt. (Các dữ liệu trả về có thể là HTML, CSS, Hình Ảnh, Json. )

Cách Tạo Server Nodejs

Trong phần này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo server trên máy tính bằng nodejs nha. First first mình sẽ nhập mô-đun http vào trong tệp app.js thông qua đoạn mã sau

const http = require('http');

Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng phương thức

 const str = "Hello World";
console.log(str);
0 của
 const str = "Hello World";
console.log(str);
1 để tạo server thông qua đoạn mã sau đây nha

const http = require('http');
const server = http.createServer((req, res) => {
    console.log('Hello World');
})

Bước cuối cùng mình sẽ sử dụng phương thức

 const str = "Hello World";
console.log(str);
2 để lắng nghe các yêu cầu (req) tư vấn khách hàng thông qua đoạn mã sau

________số 8_______

Ở đây mình có lưu ý một số điểm sau là

  • 8080. is port connect to your computer
  • máy chủ cục bộ. same as domain name of website. Truy cập nơi gửi yêu cầu tới máy chủ

Và để chạy server thì mình sẽ sử dụng cú pháp như sau

node app
Tạo máy chủ nodejs

Như bạn thấy, khi chạy file app.js thì trong console sẽ hiển thị "Server chạy ở cổng 8080". Điều này cho chúng ta biết là máy chủ đã được chạy và đang lắng nghe các yêu cầu (yêu cầu) từ người dùng.

Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào "localhost". 8080" để xem kết quả như thế nào nhé

Khi chúng ta truy cập vào localhost thì dòng chữ "Hello World" trong terminal được hiển thị. Điều này cho biết là yêu cầu (yêu cầu) tới máy chủ đã được nhận
Tuy nhiên, bạn chú ý là trong bảng điều khiển của trình duyệt sẽ không hiển thị vì các chức năng của chúng ta đều được chạy trên máy chủ nhé.

Trong bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách để có thể hiển thị trang HTML khi người dùng gửi yêu cầu đến máy chủ của chúng ta nha

Tổng kết

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho các bạn những kiến ​​thức nodejs hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ