Thẻ HTML nào là trường hợp

Tên thẻ và tên thuộc tính không phân biệt chữ hoa chữ thường trong HTML. Mặt khác, các giá trị thuộc tính phân biệt chữ hoa chữ thường

Tất cả tên thẻ và tên thuộc tính trong tài liệu HTML đều được chuyển thành chữ thường ASCII—do đó, không thành vấn đề nếu bạn sử dụng chữ hoa, chữ thường hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của cả hai

Như đã nói, chỉ sử dụng chữ thường. Vì vậy, bạn có thể nói rằng, bằng cách này hay cách khác, việc sử dụng tất cả các chữ cái viết thường được giả định nếu tài liệu không khuyến khích

Một ví dụ với Tuyên bố Doctype

Để hiểu cách thức hoạt động của nó, chúng ta hãy xem một trong những thẻ được tranh luận sôi nổi nhất trong HTML5, khai báo doctype

Nếu có một thẻ dẫn bạn và hầu hết người đọc bài đăng này đến đây, thì đó là khai báo loại tài liệu. Bởi vì ngay cả trong các tài liệu tham khảo HTML như Tài liệu MDN, nó được chỉ định bằng chữ in hoa

Bạn có thể khai báo loại tài liệu của tài liệu HTML của mình bằng tất cả các chữ cái viết hoa

Nhưng bạn cũng có thể khai báo loại tài liệu của tài liệu HTML của mình bằng tất cả các chữ cái viết thường, như trường hợp của mẫu HTML5 dành cho người mới bắt đầu phổ biến nhất HTML5 Boilerplate

Bạn thậm chí có thể khai báo nó bằng sự kết hợp giữa chữ hoa và chữ thường

Chạy các tùy chọn này thông qua trình xác thực CSS của W3C và bạn sẽ thấy rằng chúng được coi là mã CSS3 hợp lệ

Bạn nên sử dụng chữ hoa hay chữ thường?

Tôi viết phần đánh dấu HTML của mình bằng tất cả các chữ cái viết thường và mọi nhà phát triển web mà tôi biết cũng vậy. Nhưng, như chúng tôi đã thiết lập, điều đó không có nghĩa là bạn cũng nên

Điều quan trọng nhất về phần đánh dấu HTML của bạn (và toàn bộ mã nguồn của bạn) là giữ cho nó nhất quán. Điều này làm cho nó có thể phát triển và duy trì cho bạn và bất kỳ ai khác chạm vào mã của bạn

Cho dù bạn thích tùy chọn nào hơn, hãy đảm bảo rằng bạn đã thảo luận và đồng ý với các thành viên còn lại trong nhóm của mình, sau đó ghi lại tùy chọn đó trong quy ước/hướng dẫn phong cách viết mã của bạn và tuân thủ nghiêm túc

Tại sao điều này lại quan trọng

Một điều khác cần xem xét là các ngôn ngữ cần tương tác với HTML—cụ thể là Cascading Style Sheets và JavaScript—phân biệt chữ hoa chữ thường

Ví dụ: nếu bạn có đoạn văn sau

Paragraph

Và bạn đã cố gắng nhắm mục tiêu nó bằng quy tắc CSS với bộ chọn chữ thường

#test {
  color: red;
}

Nó sẽ không hoạt động vì bộ chọn tên lớp và id trên CSS phân biệt chữ hoa chữ thường

Vì vậy, để làm cho quy tắc CSS của bạn hoạt động, bạn sẽ phải cấu trúc lại bộ chọn của nó để tôn trọng cách viết hoa giá trị của thuộc tính #id trong phần đánh dấu HTML

#Test {
  color: red;
}

Điều tương tự cũng áp dụng cho mã JavaScript của bạn. JavaScript là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường và một số phương thức trong JavaScript sử dụng bộ chọn CSS, cũng phân biệt chữ hoa chữ thường, để truy vấn các phần tử HTML

Vì vậy, bạn giữ đánh dấu HTML của mình càng chuẩn thì càng tốt. Còn một lý do khác để giữ các chữ cái viết thường cho tên thẻ và tên thuộc tính của bạn

Độ phân biệt chữ hoa chữ thường của HTML phụ thuộc vào phiên bản HTML và trình phân tích cú pháp tài liệu mà bạn đã sử dụng để xử lý tệp

Đối với HTML5, các thẻ HTML và tên thuộc tính không phân biệt chữ hoa chữ thường, điều đó có nghĩa là bạn có thể kết hợp các trường hợp

Các trình duyệt hiện đại như Google Chrome và Mozilla Firefox sẽ tự động phân tích tất cả các thẻ HTML và tên thuộc tính của bạn thành chữ thường

Các ví dụ sau sẽ được phân tích cú pháp chính xác bởi các trình duyệt hiện đại

<body>
 <h1>Hello Worldh1>
body>

Khi bạn trộn trường hợp như trong ví dụ sau, trình duyệt sẽ phân tích cú pháp tất cả các thẻ HTML và chuyển chúng thành chữ thường

<Body>
 <H1 id="header">Hello WorldH1>
 <IMG SRC="image.png" />
Body>

Mặc dù thẻ HTML và tên thuộc tính không phân biệt chữ hoa chữ thường, nhưng giá trị thuộc tính bạn gán cho thẻ lại phân biệt chữ hoa chữ thường

Điều này có nghĩa là id="header"id="HeaDer" sẽ tạo hai id khác nhau cho các thẻ HTML của bạn

________số 8_______

Quy ước đặt tên cho các giá trị idclass của HTML rất linh hoạt, nhưng quy ước được áp dụng phổ biến nhất như sau

 • Các giá trị id của HTML nên sử dụng camelCase theo các tiêu chuẩn JavaScript
 • Các giá trị HTML class nên sử dụng
  <Body>
   <H1 id="header">Hello WorldH1>
   <IMG SRC="image.png" />
  Body>
  
  1 theo các tiêu chuẩn CSS

Điều này là do id HTML thường được sử dụng để thao tác JavaScript, trong khi các lớp được sử dụng để tạo kiểu cho các phần tử bằng CSS

Dưới đây là ví dụ về các giá trị idclass được đề xuất

<body>
 <h1 id="documentHeader" class="text-center bg-blue-50">Hello Worldh1>
body>

Nói tóm lại, các tài liệu HTML không phân biệt chữ hoa chữ thường ngoại trừ các giá trị thuộc tính, nhưng tiêu chuẩn được chấp nhận cho HTML là sử dụng các chữ cái viết thường vì chúng dễ viết và dễ đọc hơn

Các trình duyệt hiện đại sẽ chuyển đổi các thẻ HTML và tên thuộc tính của bạn thành chữ thường trong quá trình phân tích cú pháp, vì vậy vui lòng sử dụng các chữ cái viết thường

Các thẻ HTML có thể viết hoa không?

HTML cho phép trộn lẫn chữ hoa và chữ thường trong tên thuộc tính . Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tên thuộc tính chữ thường, bởi vì. Trộn tên chữ hoa và chữ thường có vẻ xấu. Các nhà phát triển thường sử dụng tên viết thường.

Là trường hợp HTML 5

Tất cả các phần tử/thẻ HTML không phân biệt chữ hoa chữ thường . Không phân biệt chữ hoa chữ thường có nghĩa là các thẻ/phần tử được sử dụng trong mã có thể hiểu được bởi trình duyệt bất kể các chữ cái là các lớp chữ hoa hay chữ thường.

3 loại thẻ HTML là gì?

Thẻ HTML cơ bản .
Head Tag. The head tag contains all the elements describing the document..
Title Tag. The title tag specifies the HTML page title, which is shown in the browser's title bar..</div> <div>Body Tag. The body tag <body> is where you insert your web page's content..</div> <div>Thẻ đoạn văn. . </div> <div>Thẻ tiêu đề</div> </div> <h3 id="10-the-html-la-gi">10 thẻ HTML là gì?</h3> <div><div><span>Đây là danh sách các thẻ HTML cơ bản của chúng tôi. </span> . </div> <div><a> cho liên kết</div> <div><b> để in đậm văn bản. <strong> cho văn bản in đậm với dấu nhấn mạnh</div> <div><body> phần HTML chính</div> <div><br> để giải lao</div> <div><div> nó là một bộ phận hoặc một phần của tài liệu HTML</div> <div><h1>. cho tiêu đề</div> <div><i> để tạo một văn bản in nghiêng</div> <div><img> cho hình ảnh trong tài liệu</div> </div></p></div> <div class="readmore_content_exists"><button id="readmore_content"><span class="arrow"><span></span></span>Đọc tiếp</button></div> </td></tr></table> <div style="padding:10px 0px;text-align:center"><div class="addthis_inline_share_toolbox"></div></div> <script async src="/dist/js/lazyhtml.min.js" crossorigin="anonymous"></script> <div class="lazyhtml" data-lazyhtml> <script type="text/lazyhtml"> <div class="youtubeVideo"><h3>Video liên quan</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ejZVFrS_p0s?controls=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"allowfullscreen></iframe> </div> </script> </div> <div class="mt-3"> <div class="tags"> <a href="https://ihoctot.com/tags/programming" class="tag-link">programming</a> <a href="https://ihoctot.com/tags/html" class="tag-link">html</a> </div> </div> <div class="post-tools"> <button data-postid="the-html-nao-la-truong-hop" class="btn btn-answerModalBox"><img class="mr-1" alt="Thẻ HTML nào là trường hợp" src="/dist/images/svg/messages_16.svg">Reply</button> <button data-postid="the-html-nao-la-truong-hop" data-vote="up" class="btn btn-doVote"><img class="mr-1" alt="Thẻ HTML nào là trường hợp" src="/dist/images/svg/face-smile_16.svg">2</button> <button data-postid="the-html-nao-la-truong-hop" data-vote="down" class="btn btn-doVote"><img class="mr-1" alt="Thẻ HTML nào là trường hợp" src="/dist/images/svg/poo_16.svg">0</button> <button class="btn"><img class="mr-1" alt="Thẻ HTML nào là trường hợp" src="/dist/images/svg/facebook_16.svg"> Chia sẻ</button> </div> </div><!-- end question-post-body --> </div><!-- end question-post-body-wrap --> </div><!-- end question --> <div id="answers_the-html-nao-la-truong-hop" class="answers"> </div><!-- end answer-wrap --> <div class="entryFooter"> <div class="footerLinkAds"><div style="width:100%; margin:0 auto;"> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-4987931798153631" data-ad-slot="8199996671"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> <div class="footerRelated"><div class="postRelatedWidget"> <h2>Bài Viết Liên Quan</h2> <div class="questions-snippet layoutNews border-top border-top-gray"> <div class="max-width:840px"> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="fluid" data-ad-layout-key="-fb-44+c1-1p-ns" data-ad-client="ca-pub-4987931798153631" data-ad-slot="7655066491"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/quy-trinh-ung-dung-cntt-trong-kiem-tra-danh-gia-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/n19Xoa14D2U/hq720.jpg?sqp=-oaymwExCNAFEJQDSFryq4qpAyMIARUAAIhCGAHwAQH4AZIDgALQBYoCDAgAEAEYciBaKEEwDw==&rs=AOn4CLA41TkrrF0a06IjAA7ub4HMsJAywA" alt="Quy trình ứng dụng cntt trong kiểm tra đánh giá năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/quy-trinh-ung-dung-cntt-trong-kiem-tra-danh-gia-nam-2024">Quy trình ứng dụng cntt trong kiểm tra đánh giá năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/đánh giá" class="tag-link">đánh giá</a> <a href="/tags/Review" class="tag-link">Review</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/bai-94-trang-46-sach-giao-khoa-toan-lop-6-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/K_Juh1_2JaU/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDJnKMQ6Ucx1NHo-BL-w8wlGue6Bw" alt="Bài 94 trang 46 sách giáo khoa toán lớp 6 năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/bai-94-trang-46-sach-giao-khoa-toan-lop-6-nam-2024">Bài 94 trang 46 sách giáo khoa toán lớp 6 năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/mẹo hay" class="tag-link">mẹo hay</a> <a href="/tags/Học Tốt" class="tag-link">Học Tốt</a> <a href="/tags/Sách " class="tag-link">Sách </a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/khac-phuc-loi-the-nho-khong-cho-coppy-du-lieu-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/Rp8J8TB44YA/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDqbALKvGrSRhTRetWjQC_uznNVIA" alt="Khắc phục lỗi thẻ nhớ không cho coppy dữ liệu năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/khac-phuc-loi-the-nho-khong-cho-coppy-du-lieu-nam-2024">Khắc phục lỗi thẻ nhớ không cho coppy dữ liệu năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/mẹo hay" class="tag-link">mẹo hay</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/cach-thanh-toan-bao-hiem-xa-hoi-1-lan-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/Div_fpIWuSo/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBIll0plhsaFKip-2bxXzdVkDDJ1A" alt="Cách thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/cach-thanh-toan-bao-hiem-xa-hoi-1-lan-nam-2024">Cách thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/mẹo hay" class="tag-link">mẹo hay</a> <a href="/tags/Mẹo Hay" class="tag-link">Mẹo Hay</a> <a href="/tags/Cách" class="tag-link">Cách</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/loi-man-hinh-xanh-unexpected-kernel-mode-trap-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/sQXUJBWlVSs/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDUxWP_wwWfncBrinS8KOIMmbUazA" alt="Lỗi màn hình xanh unexpected kernel mode trap năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/loi-man-hinh-xanh-unexpected-kernel-mode-trap-nam-2024">Lỗi màn hình xanh unexpected kernel mode trap năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/mẹo hay" class="tag-link">mẹo hay</a> <a href="/tags/Công Nghệ" class="tag-link">Công Nghệ</a> <a href="/tags/Màn hình" class="tag-link">Màn hình</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/tieu-dieu-mien-cuc-lac-la-gi-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/cG4d4ipNBCI/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDE_Q3fVt0M_s4xM_Suh4IxVVkTGg" alt="Tiêu diêu miền cực lạc là gì năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/tieu-dieu-mien-cuc-lac-la-gi-nam-2024">Tiêu diêu miền cực lạc là gì năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/là ai" class="tag-link">là ai</a> <a href="/tags/Hỏi Đáp" class="tag-link">Hỏi Đáp</a> <a href="/tags/Là gì" class="tag-link">Là gì</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/danh-gia-xep-hang-cac-dai-hoc-o-tphcm-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/xB6nYJHCHy4/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCst3XQn8lN8MeyQ6YmDGZfJUiE0A" alt="Đánh giá xếp hạng các đại học ở tphcm năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/danh-gia-xep-hang-cac-dai-hoc-o-tphcm-nam-2024">Đánh giá xếp hạng các đại học ở tphcm năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/đánh giá" class="tag-link">đánh giá</a> <a href="/tags/Học Tốt" class="tag-link">Học Tốt</a> <a href="/tags/Học" class="tag-link">Học</a> <a href="/tags/Đại học" class="tag-link">Đại học</a> <a href="/tags/Cryto" class="tag-link">Cryto</a> <a href="/tags/Giá " class="tag-link">Giá </a> <a href="/tags/Review" class="tag-link">Review</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/cac-luan-van-ve-cong-nghe-hoa-hoc-thuc-pham-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/1-hTpEDHFZA/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBe4GiFeoe3EDAhvuUc2auY6T2uNQ" alt="Các luận văn về công nghệ hóa học thực phẩm năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/cac-luan-van-ve-cong-nghe-hoa-hoc-thuc-pham-nam-2024">Các luận văn về công nghệ hóa học thực phẩm năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/mẹo hay" class="tag-link">mẹo hay</a> <a href="/tags/Học Tốt" class="tag-link">Học Tốt</a> <a href="/tags/Học" class="tag-link">Học</a> <a href="/tags/Công Nghệ" class="tag-link">Công Nghệ</a> <a href="/tags/Công nghệ" class="tag-link">Công nghệ</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/1-khoi-dat-chim-bang-bao-nhieu-khoi-noi-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/T7Esp3uryEo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCOADEI4CSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBV3BAzOANMylg94viD-XmlYWpo7g" alt="1 khối đất chìm bằng bao nhiêu khối nổi năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/1-khoi-dat-chim-bang-bao-nhieu-khoi-noi-nam-2024">1 khối đất chìm bằng bao nhiêu khối nổi năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/bao nhieu" class="tag-link">bao nhieu</a> <a href="/tags/Hỏi Đáp" class="tag-link">Hỏi Đáp</a> <a href="/tags/Bao nhiêu" class="tag-link">Bao nhiêu</a> <a href="/tags/Mét khối (m3)" class="tag-link">Mét khối (m3)</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/bai-tap-aerobic-cua-tre-em-thanh-nhan-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/VwckZU1nCQo/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBwgBrMVN1LyWbsiK0E-jgdvL0seA" alt="Bài tập aerobic cua tre em thanh nhàn năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/bai-tap-aerobic-cua-tre-em-thanh-nhan-nam-2024">Bài tập aerobic cua tre em thanh nhàn năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/mẹo hay" class="tag-link">mẹo hay</a> <a href="/tags/Khỏe Đẹp" class="tag-link">Khỏe Đẹp</a> <a href="/tags/Bài tập" class="tag-link">Bài tập</a> <a href="/tags/Xây Đựng" class="tag-link">Xây Đựng</a> <a href="/tags/Nhà" class="tag-link">Nhà</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="max-width:840px"> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="fluid" data-ad-layout-key="-fb-44+c1-1p-ns" data-ad-client="ca-pub-4987931798153631" data-ad-slot="7655066491"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/hp-elitebook-8570p-core-i5-review-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/skU-5oUS0po/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwE9COADEI4CSFryq4qpAy8IARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAHwAQH4Af4JgALQBYoCDAgAEAEYZSBlKGUwDw==&rs=AOn4CLC8Gb7ARmAVjLXwgsP1S6UugdfhWg" alt="Hp elitebook 8570p core i5 review năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/hp-elitebook-8570p-core-i5-review-nam-2024">Hp elitebook 8570p core i5 review năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/đánh giá" class="tag-link">đánh giá</a> <a href="/tags/Review" class="tag-link">Review</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/hooi-nghi-tu-7-thuoc-dai-hoi-nao-cua-dang-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/_QfxP82SI7g/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDUNdHIbvv1mBX9-yAXXN_UutCGpg" alt="Hoội nghị tư 7 thuộc đại hội nào của đảng năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/hooi-nghi-tu-7-thuoc-dai-hoi-nao-cua-dang-nam-2024">Hoội nghị tư 7 thuộc đại hội nào của đảng năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/mẹo hay" class="tag-link">mẹo hay</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/loi-export-video-adobe-after-effects-chi-2-giay-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/O7COd3TIpSE/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDF-sHPhjUhYRsvpUq6Kk_g_q31uQ" alt="Lỗi export video adobe after effects chỉ 2 giây năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/loi-export-video-adobe-after-effects-chi-2-giay-nam-2024">Lỗi export video adobe after effects chỉ 2 giây năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/mẹo hay" class="tag-link">mẹo hay</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/hien-tai-co-bao-nhieu-nuoc-an-tet-nguyen-dan-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/TF5f_ihUcIk/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAYqVwsq_19xb1GNoq8sxutcG-Zng" alt="Hien tai có bao nhiêu nước ăn tết nguyên đán năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/hien-tai-co-bao-nhieu-nuoc-an-tet-nguyen-dan-nam-2024">Hien tai có bao nhiêu nước ăn tết nguyên đán năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/bao nhieu" class="tag-link">bao nhieu</a> <a href="/tags/Hỏi Đáp" class="tag-link">Hỏi Đáp</a> <a href="/tags/Bao nhiêu" class="tag-link">Bao nhiêu</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/honeywell-hpa710we-premium-air-purifier-review-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/S3waV_Sskdc/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBpD94YdodaVHd5pwYQdfhRo3hKXg" alt="Honeywell hpa710we premium air purifier review năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/honeywell-hpa710we-premium-air-purifier-review-nam-2024">Honeywell hpa710we premium air purifier review năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/đánh giá" class="tag-link">đánh giá</a> <a href="/tags/Review" class="tag-link">Review</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/chi-phi-von-chu-so-huu-chiu-nhung-thue-nao-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/V3giAMd2iZs/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBGTbouj8VI-SUacs-E5-B9Gcgjmw" alt="Chi phí vốn chủ sở hữu chịu những thuế nào năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/chi-phi-von-chu-so-huu-chiu-nhung-thue-nao-nam-2024">Chi phí vốn chủ sở hữu chịu những thuế nào năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/mẹo hay" class="tag-link">mẹo hay</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/so-sanh-card-man-hinh-quadro-va-gtx-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/TkEa5m8RMWo/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD1H_IJdmwRVF9DgLR1NKukmO9lqg" alt="So sánh card màn hình quadro và gtx năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/so-sanh-card-man-hinh-quadro-va-gtx-nam-2024">So sánh card màn hình quadro và gtx năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/đánh giá" class="tag-link">đánh giá</a> <a href="/tags/Công Nghệ" class="tag-link">Công Nghệ</a> <a href="/tags/Màn hình" class="tag-link">Màn hình</a> <a href="/tags/So Sánh" class="tag-link">So Sánh</a> <a href="/tags/So sánh" class="tag-link">So sánh</a> <a href="/tags/Card Quadro" class="tag-link">Card Quadro</a> <a href="/tags/NVIDIA Quadro T2000" class="tag-link">NVIDIA Quadro T2000</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/khac-phuc-loi-ko-hien-video-tren-proshow-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/h_nGfRlhaFY/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLDA8ZKE0cX18bZ1nwW0_TUn5Qn39w" alt="Khắc phục lỗi ko hiện video trên proshow năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/khac-phuc-loi-ko-hien-video-tren-proshow-nam-2024">Khắc phục lỗi ko hiện video trên proshow năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/mẹo hay" class="tag-link">mẹo hay</a> <a href="/tags/Tải ProShow Producer" class="tag-link">Tải ProShow Producer</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/221b-hoang-van-thu-quan-phu-nhuan-tphcm-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/T5o2t4QbL3o/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLAgkKyN2tOLBIwXotOEbgS8KC2PFQ" alt="221b hoàng văn thụ quận phú nhuận tphcm năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/221b-hoang-van-thu-quan-phu-nhuan-tphcm-nam-2024">221b hoàng văn thụ quận phú nhuận tphcm năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/mẹo hay" class="tag-link">mẹo hay</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card rounded-0 shadow-none mb-0 bg-transparent py-4 px-0 border-bottom border-bottom-gray"> <div class="media-image"> <a href="/chien-luoc-toan-cau-hoa-la-gi-nam-2024"><img src="/dist/images/waiting.svg" width="200px" height="100px" data-orgimg="https://i.ytimg.com/vi/t_NoIvlEnEc/hq720_2.jpg?sqp=-oaymwExCNAFEJQDSFryq4qpAyMIARUAAIhCGADwAQH4Ac4FgAKACooCDAgAEAEYLyBcKHIwDw==&rs=AOn4CLAWE_qClilZNfvlmr9i46pb7E6z1w" alt="Chiến lược toàn cầu hóa là gì năm 2024"></a> </div> <div class="media-body"> <h5 class="mb-2 fw-medium"><a href="/chien-luoc-toan-cau-hoa-la-gi-nam-2024">Chiến lược toàn cầu hóa là gì năm 2024</a></h5> <p class="mb-2 truncate lh-20 fs-15"></p> <div class="media media-card questionTags user-media px-0 border-bottom-0 pb-0"> <div class="tags"> <a href="/tags/là ai" class="tag-link">là ai</a> <a href="/tags/Hỏi Đáp" class="tag-link">Hỏi Đáp</a> <a href="/tags/Là gì" class="tag-link">Là gì</a> </div> </div> </div> </div><!-- end media --> </div> </div></div> </div> </div> </div><!-- end question-main-bar --> </div><!-- end col-lg-9 --> <div class="postContentRight"> <div class="sidebar"> <div class="ad-card"> <h4 class="text-gray text-uppercase fs-13 pb-3 text-center">Quảng Cáo</h4> <div class="mb-4 mx-auto" style="text-align:center"> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-4987931798153631" data-ad-slot="8742637402" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"> </ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> <div class="card card-item"> <div class="card-body"> <h3 class="fs-17 pb-3">Có thể bạn quan tâm</h3> <div class="divider"><span></span></div> <div class="sidebar-questions pt-3"> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/cat-tri-bang-phuong-phap-pph-bao-nhieu-tien">Cắt trĩ bằng phương pháp PPH - Giá cả và lợi ích mới nhất 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tháng trước</span> <span class="pr-1">. bởi</span> <a href="https://ihoctot.com/author/AlarmingRetailer" class="author">AlarmingRetailer</a> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/phuong-phap-cat-tri-bang-song-cao-tan">Phương pháp cắt trĩ bằng sóng cao tần mới nhất 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tháng trước</span> <span class="pr-1">. bởi</span> <a href="https://ihoctot.com/author/MuddyInsanity" class="author">MuddyInsanity</a> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/dieu-tri-bang-phuong-phap-ala-pdt">Điều Trị Bằng Phương Pháp ALA-PDT: Hiệu Quả và An Toàn hay nhất 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tháng trước</span> <span class="pr-1">. bởi</span> <a href="https://ihoctot.com/author/Black-and-whiteProvidence" class="author">Black-and-whiteProvidence</a> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/cac-phuong-phap-phau-thuat-cat-tri">Các Phương Pháp Phẫu Thuật Cắt Trĩ hay nhất 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tháng trước</span> <span class="pr-1">. bởi</span> <a href="https://ihoctot.com/author/CrowdedCursor" class="author">CrowdedCursor</a> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/phuong-phap-giam-can-cua-nguoi-nhat">Phương Pháp Giảm Cân Của Người Nhật năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tháng trước</span> <span class="pr-1">. bởi</span> <a href="https://ihoctot.com/author/TallMetre" class="author">TallMetre</a> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/huong-dan-su-dung-robot-hut-bui-deebot">Hướng dẫn sử dụng robot hút bụi Deebot cập nhập 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tháng trước</span> <span class="pr-1">. bởi</span> <a href="https://ihoctot.com/author/SledBones" class="author">SledBones</a> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/huong-dan-tang-diem-thieu-lam-dao-vo-lam-1">Hướng dẫn tăng điểm Thiếu Lâm Đao Võ Lâm 1 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tháng trước</span> <span class="pr-1">. bởi</span> <a href="https://ihoctot.com/author/AssumedCrocodile" class="author">AssumedCrocodile</a> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/the-tich-hinh-hop-chu-nhat-toan-8-nam-2024">Thể tích hình hộp chữ nhật toán 8 năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tháng trước</span> <span class="pr-1">. bởi</span> <a href="https://ihoctot.com/author/RegrettableEffectiveness" class="author">RegrettableEffectiveness</a> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/cac-phuong-phap-hoc-tap-hieu-qua">Các Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả update 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tháng trước</span> <span class="pr-1">. bởi</span> <a href="https://ihoctot.com/author/SuspendedMaintenance" class="author">SuspendedMaintenance</a> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/danh-gia-xe-kia-soluto-2023-nam-2024">Đánh giá xe kia soluto 2023 năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tháng trước</span> <span class="pr-1">. bởi</span> <a href="https://ihoctot.com/author/Double-actionCilantro" class="author">Double-actionCilantro</a> </small> </div> </div><!-- end media --> </div><!-- end sidebar-questions --> </div> </div><!-- end card --> <div class="card card-item cardTopList"> <div class="card-body"> <h3 class="fs-17 pb-3">Toplist được quan tâm</h3> <div class="divider"><span></span></div> <div class="sidebar-questions pt-3"> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="topListNum">#1</div> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/toplist-top-7-su-tich-ho-guom-ngu-van-lop-6-2023">Top 7 sự tích hồ gươm - ngữ văn lớp 6 2023</a></h5> <small class="meta text-right">3 tháng trước</small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="topListNum">#2</div> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/toplist-top-7-gdcd-6-bai-1-ket-noi-tri-thuc-2023">Top 7 gdcd 6 bài 1 kết nối tri thức 2023</a></h5> <small class="meta text-right">3 tháng trước</small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="topListNum">#3</div> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/toplist-top-7-y-nghia-cua-xay-dung-gia-dinh-van-hoa-2023">Top 7 ý nghĩa của xây dựng gia đình văn hóa 2023</a></h5> <small class="meta text-right">3 tháng trước</small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="topListNum">#4</div> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/toplist-top-6-mau-hop-dong-muon-dat-lam-nha-xuong-2023">Top 6 mẫu hợp đồng mượn đất làm nhà xưởng 2023</a></h5> <small class="meta text-right">3 tháng trước</small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="topListNum">#5</div> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/toplist-top-3-tong-tai-bien-thai-toi-yeu-anh-tap-27-2023">Top 3 tổng tài biến thái tôi yêu anh tập 27 2023</a></h5> <small class="meta text-right">3 tháng trước</small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="topListNum">#6</div> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/toplist-top-6-ket-thuc-phim-my-nhan-vo-le-2023">Top 6 kết thực phim mỹ nhân vô lệ 2023</a></h5> <small class="meta text-right">3 tháng trước</small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="topListNum">#7</div> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/toplist-top-9-trong-nhung-cau-tho-sau-cau-nao-su-dung-thanh-ngu-2023">Top 9 trong những câu thơ sau câu nào sử dụng thành ngữ 2023</a></h5> <small class="meta text-right">3 tháng trước</small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="topListNum">#8</div> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/toplist-top-8-de-tai-va-chu-de-cua-tac-pham-tat-den-2023">Top 8 đề tài và chủ de của tác phẩm tắt đèn 2023</a></h5> <small class="meta text-right">3 tháng trước</small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="topListNum">#9</div> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/toplist-top-5-tieu-su-cua-thay-thich-phap-hoa-2023">Top 5 tiểu sử của thầy thích pháp hòa 2023</a></h5> <small class="meta text-right">3 tháng trước</small> </div> </div><!-- end media --> </div><!-- end sidebar-questions --> </div> </div><!-- end card --> <div class="ad-card"> <h4 class="text-gray text-uppercase fs-14 pb-3 pb-3 text-center">Quảng cáo</h4> <div class="mb-4 mx-auto"> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-" data-ad-slot="" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> <div class="card card-item"> <div class="card-body"> <h3 class="fs-17 pb-3">Xem Nhiều</h3> <div class="divider"><span></span></div> <div class="sidebar-questions pt-3"> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/khac-phuc-loi-the-nho-khong-cho-coppy-du-lieu-nam-2024">Khắc phục lỗi thẻ nhớ không cho coppy dữ liệu năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">13 giờ trước</span> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/chi-phi-von-chu-so-huu-chiu-nhung-thue-nao-nam-2024">Chi phí vốn chủ sở hữu chịu những thuế nào năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">6 ngày trước</span> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/khac-phuc-loi-ko-hien-video-tren-proshow-nam-2024">Khắc phục lỗi ko hiện video trên proshow năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tuần trước</span> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/bai-94-trang-46-sach-giao-khoa-toan-lop-6-nam-2024">Bài 94 trang 46 sách giáo khoa toán lớp 6 năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">13 giờ trước</span> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/loi-man-hinh-xanh-unexpected-kernel-mode-trap-nam-2024">Lỗi màn hình xanh unexpected kernel mode trap năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 ngày trước</span> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/giai-bao-chi-quoc-gia-tieng-anh-la-gi-nam-2024">Giải báo chí quốc gia tiếng anh là gì năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tuần trước</span> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/1-khoi-dat-chim-bang-bao-nhieu-khoi-noi-nam-2024">1 khối đất chìm bằng bao nhiêu khối nổi năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">3 ngày trước</span> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/huong-dan-cat-toc-nam-han-quoc-nam-2024">Hướng dẫn cắt tóc nam hàn quốc năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">1 tuần trước</span> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/cac-luan-van-ve-cong-nghe-hoa-hoc-thuc-pham-nam-2024">Các luận văn về công nghệ hóa học thực phẩm năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">2 ngày trước</span> </small> </div> </div><!-- end media --> <div class="media media-card media--card media--card-2"> <div class="media-body"> <h5><a href="https://ihoctot.com/hp-elitebook-8570p-core-i5-review-nam-2024">Hp elitebook 8570p core i5 review năm 2024</a></h5> <small class="meta"> <span class="pr-1">4 ngày trước</span> </small> </div> </div><!-- end media --> </div><!-- end sidebar-questions --> </div> </div><!-- end card --> <div class="ad-card"> <h4 class="text-gray text-uppercase fs-14 pb-3 pb-3 text-center">Quảng cáo</h4> <div class="mb-4 mx-auto" style=" text-align: center"> <div id='div-gpt-ad-1657246837997-0' style='min-width: 300px; min-height: 600px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1657246837997-0'); }); </script> </div> </div> </div> </div><!-- end sidebar --> </div><!-- end col-lg-3 --> </div><!-- end row --> </div><!-- end container --> </section><!-- end question-area --> <!-- ================================ END QUESTION AREA ================================= --> <script>var questionId ='the-html-nao-la-truong-hop'</script> <script>var postTime ='2023-02-05T13:24:26.294Z'</script> <script>var siteDomain ='ihoctot.com'</script> <script type="text/javascript" src="https://ihoctot.com/dist/js/pages/comment.js"></script> <!-- ================================ END FOOTER AREA ================================= --> <section class="footer-area pt-80px bg-dark position-relative"> <span class="vertical-bar-shape vertical-bar-shape-1"></span> <span class="vertical-bar-shape vertical-bar-shape-2"></span> <span class="vertical-bar-shape vertical-bar-shape-3"></span> <span class="vertical-bar-shape vertical-bar-shape-4"></span> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-3 responsive-column-half"> <div class="footer-item"> <h3 class="fs-18 fw-bold pb-2 text-white">Chúng tôi</h3> <ul class="generic-list-item generic-list-item-hover-underline pt-3 generic-list-item-white"> <li><a href="/about.html">Giới thiệu</a></li> <li><a href="/contact.html">Liên hệ</a></li> <li><a href="/contact.html">Tuyển dụng</a></li> <li><a href="/contact.html">Quảng cáo</a></li> </ul> </div><!-- end footer-item --> </div><!-- end col-lg-3 --> <div class="col-lg-3 responsive-column-half"> <div class="footer-item"> <h3 class="fs-18 fw-bold pb-2 text-white">Điều khoản</h3> <ul class="generic-list-item generic-list-item-hover-underline pt-3 generic-list-item-white"> <li><a href="/privacy-statement.html">Điều khoản hoạt động</a></li> <li><a href="/terms-and-conditions.html">Điều kiện tham gia</a></li> <li><a href="/privacy-statement.html">Quy định cookie</a></li> </ul> </div><!-- end footer-item --> </div><!-- end col-lg-3 --> <div class="col-lg-3 responsive-column-half"> <div class="footer-item"> <h3 class="fs-18 fw-bold pb-2 text-white">Trợ giúp</h3> <ul class="generic-list-item generic-list-item-hover-underline pt-3 generic-list-item-white"> <li><a href="/contact.html">Hướng dẫn</a></li> <li><a href="/contact.html">Loại bỏ câu hỏi</a></li> <li><a href="/contact.html">Liên hệ</a></li> </ul> </div><!-- end footer-item --> </div><!-- end col-lg-3 --> <div class="col-lg-3 responsive-column-half"> <div class="footer-item"> <h3 class="fs-18 fw-bold pb-2 text-white">Mạng xã hội</h3> <ul class="generic-list-item generic-list-item-hover-underline pt-3 generic-list-item-white"> <li><a href="#"><i class="fab fa-facebook-f mr-1"></i> Facebook</a></li> <li><a href="#"><i class="fab fa-twitter mr-1"></i> Twitter</a></li> <li><a href="#"><i class="fab fa-linkedin mr-1"></i> LinkedIn</a></li> <li><a href="#"><i class="fab fa-instagram mr-1"></i> Instagram</a></li> </ul> </div><!-- end footer-item --> </div><!-- end col-lg-3 --> </div><!-- end row --> </div><!-- end container --> <hr class="border-top-gray my-5"> <div class="container"> <div class="row align-items-center pb-4 copyright-wrap"> <div class="col-6"> <a href="//www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=33e5dca6-f8c5-4c6f-b8e6-a247229d2953" title="DMCA.com Protection Status" class="dmca-badge"> <img src ="https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120am.png?ID=33e5dca6-f8c5-4c6f-b8e6-a247229d2953" width="123px" height="21px" alt="DMCA.com Protection Status" /></a> <script src="https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"> </script> </div> <!-- end col-lg-6 --><div class="col-6"> <div class="copyright-desc text-right fs-14"> <div>Bản quyền © 2021 <a href="https://ihoctot.com">Học Tốt</a> Inc.</div> </div> </div><!-- end col-lg-6 --> </div><!-- end row --> </div><!-- end container --> </section><!-- end footer-area --> <!-- ================================ END FOOTER AREA ================================= --><script> $( document ).ready(function() { setTimeout(showMoreButton, 1000); function showMoreButton(){ let minheight = 1000; let min_height = parseInt($("#entryContent").innerHeight())/3; if (min_height < minheight) min_height = minheight; $("#entryContent").css('min-height', min_height).css('max-height', min_height).css('overflow', 'hidden'); $("#readmore_content").click(function(){ $("#entryContent").css('min-height', '').css('max-height', '').css('overflow', ''); $(".readmore_content_exists").css('display', 'none'); }) } }); </script> <!-- template js files --> <!-- start back to top --> <div id="back-to-top" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Lên đầu trang"> <img alt="" src="/dist/images/svg/arrow-up_20.svg"> </div> <!-- end back to top --> <script src="https://ihoctot.com/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> <script src="https://ihoctot.com/dist/js/moment.js"></script> <script src="https://ihoctot.com/dist/js/read-more.min.js"></script> <script src="https://ihoctot.com/dist/js/main.js?v=6"></script> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <script type="text/javascript"> (function(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||function(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)}; t=l.createElement(r);t.async=1;t.src="https://www.clarity.ms/tag/"+i; y=l.getElementsByTagName(r)[0];y.parentNode.insertBefore(t,y); })(window, document, "clarity", "script", "kc7zn73k3m"); </script> <!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-VQQBEDXD05"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQQBEDXD05'); </script> </body> </html>