Top 18 bài 20 sgk toán 9 tập 2 trang 49 2022

Top 1: Toán lớp 9 | Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1, Tập 2 hay nhất

Tác giả: vietjack.com - Nhận 119 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mục lục Giải bài tập Toán 9. Mục lục Giải bài tập Toán lớp 9 Tập 1. Toán lớp 9 Đại số - Chương. 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba. Toán lớp 9 Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất. Toán lớp 9 Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Toán lớp 9 Hình học - Chương 2: Đường tròn. Mục lục Giải bài tập Toán lớp 9 Tập 2. Toán lớp 9 Đại số - Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai. ẩn. Toán lớp 9 Đại số - Chương 4: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn. Toán lớp 9 Hình học - Chương 3: Góc với đường tròn. Toán lớp 9 Hình học - Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu.
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebToán lớp 9 | Giải bài tập SGK Toán 9 hay nhất | Giải bài tập Toán 9 Tập 1, Tập 2 | Giải Toán lớp 9 - Hệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Toán lớp 9 đầy đủ, dễ hiểu, hay nhất và bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 9 tập … ...

Top 2: Giải bài 5 trang 19 SGK Hóa 9 | Hay nhất Giải bài tập Hóa học 9

Tác giả: vietjack.com - Nhận 141 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 4: Một số axit quan trọng. Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com. CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Bài 4: Một số axit quan trọng Video Bài 5 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên. VietJack)Bài 5: Hãy sử dụng những chất có sẵn: Cu, Fe, CuO, KOH, C6H12O6 (glucozzơ), dung dịch H2SO4 loãng, H2SO4 đặc và những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm những thí nghiệm chứng minh rằng:a) Dung dịch H2SO4 loãng có những tính ch
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebCác bài giải bài tập Hóa học 9, Để học tốt Hóa học 9 Bài 4: Một số axit quan trọng. Bài 1 (trang 19 SGK Hóa 9): Có những chất: CuO, BaCl 2, Zn, ZnO. Bài 2 (trang 19 SGK Hóa 9): Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp ... Bài 3 (trang 19 SGK Hóa 9): Bằng cách nào có thể nhận biết từng chất ... Bài 4 (trang 19 SGK Hóa 9): Bảng ... ...

Top 3: Giải bài 2 trang 27 SGK Hóa 9 | Hay nhất Giải bài tập Hóa học 9

Tác giả: vietjack.com - Nhận 141 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 8: Một số bazơ quan trọng. Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com. CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Bài 8: Một số bazơ quan trọngA. Natri hiđroxit Video Bài 2 - Cô Nguyễn. Thị Thu (Giáo viên VietJack)Bài 2: Có những chất sau: Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl. Hãy chọn những chất thích hợp điền vào sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình hóa học.a) ... → Fe2O3 + H2Ob) H2SO4 + ... → Na2SO4 + H2c) H2
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebGiải bài 2 trang 27 SGK Hóa 9 | Hay nhất Giải bài tập Hóa học 9 - Hệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Hóa học lớp 9 ngắn gọn, đầy đủ, bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 9 giúp bạn học tốt môn Hóa 9 hơn.. ... Bài 2 (trang 27 … ...

Top 4: Giải bài 1 trang 30 SGK Hóa 9 | Hay nhất Giải bài tập Hóa học 9

Tác giả: vietjack.com - Nhận 141 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 8: Một số bazơ quan trọng. Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com. CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Bài 8: Một số bazơ quan trọngB. Canxi hiđroxit Video Bài 1 - Cô Nguyễn. Thị Thu (Giáo viên VietJack)Bài 1: Viết các phương trình hóa học thực hiện các chuyển đổi hóa học sau:Quảng cáoLời giải:Phương trình hóa học của các phản ứng:(1) CaCO3 CaO + CO2(2) CaO + H2O → Ca(OH)2(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O(4) CaO
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebCác bài Giải bài tập Hóa học 9, Để học tốt Hóa học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng. Chương 1: Các loại hợp chất vô cơs; Bài 1 (trang 30 SGK Hóa 9): Viết các phương trình hóa học thực hiện các chuyển đổi hóa học sau: ... Bài 2 (trang 30 SGK Hóa 9): Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn ... ...

Top 5: Bài 53 trang 30 Toán 9 Tập 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 9

Tác giả: vietjack.com - Nhận 150 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) . Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại. khoahoc.vietjack.com. CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) Bài 53 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết biểu thức chữ đều có nghĩa):Quảng. cáoLời giải:Quảng cáod)Quảng cáoTham khảo lời giải các bài tập Toán 9 bài 7 khác: Bài 48 (tran
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebBài 53 trang 30 Toán 9 Tập 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 9 - Hệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Toán 9 ngắn gọn, đầy đủ, bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 9 tập 1 và tập 2 giúp các bạn học tốt môn Toán 9 hơn. … ...

Top 6: Hóa học lớp 9 | Giải bài tập SGK Hóa học 9 hay nhất

Tác giả: vietjack.com - Nhận 111 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mục lục Giải bài tập Hóa 9. Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ. Hóa 9 Chương 2: Kim. loại. Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu. Hóa 9 Chương 5:. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime Để học tốt Hóa học 9, với giải bài tập Hóa học lớp 9 hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng biết cách làm bài tập về nhà môn Hóa 9.Giải sách bài tập Hóa học 9Giải vở bài tập Hóa học 9Các dạng bài tập Hóa học 9. chọn lọcMục lục Giải bài tập
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebHóa học lớp 9 | Giải bài tập SGK Hóa học 9 hay nhất | Giải Hóa 9 | Giải bài tập Hóa 9 - Hệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Hóa học lớp 9 ngắn gọn, đầy đủ, bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 9 giúp bạn học tốt môn Hóa 9 hơn. ... Bài 49: Thực hành: Tính ... ...

Top 7: Tiếng Anh lớp 8 - Giải bài tập SGK Tiếng Anh 8 hay nhất

Tác giả: vietjack.com - Nhận 110 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8. Unit 2: Making Arrangements. Unit 6: The Young Pioneers Club. Unit 7: My Neighborhood. Unit 8: Country Life and City Life. Unit 9: A First-Aid Course. Unit 12: A Vacation Abroad. Unit 14: Wonders Of The World Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 hay nhất, chi tiết đầy đủ các phần: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus giúp học sinh dễ dàng soạn, làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 8. Tài liệu có t
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebVới soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 hay nhất, chi tiết đầy đủ các phần: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus giúp học sinh dễ dàng soạn, làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 8. Tài liệu có từ vựng, bộ bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit và đề thi ... ...

Top 8: Toán lớp 3 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 hay, …

Tác giả: vietjack.com - Nhận 126 lượt đánh giá
Tóm tắt: Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Cánh diều hay nhất, chi tiết đầy đủ Tập 1 & Tập 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán 3.Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS. Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube: Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3. Cánh
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebLoạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).. Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn. ...

Top 9: Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 - VietJack.com

Tác giả: vietjack.com - Nhận 124 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com. CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Bài 5: Công thức nghiệm thu gọnLuyện tập (trang 49-50 sgk Toán 9 Tập 2) . Video Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)Bài 20 (trang 49 SGK Toán 9 Tập 2): Giải các phương trình:Quảng cáoa) 25x2 – 16 = 0; b) 2x2 + 3 = 0; c) 4,2x2 + 5,46x = 0; d) 4x2 - 2√3.x = 1 - √3.Lời giảiQuảng cáoCách 1: a) 25x2 –
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 9 - Hệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Toán lớp 9 đầy đủ, dễ hiểu, hay nhất và bám sát ...Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 9 - Hệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Toán lớp 9 đầy đủ, dễ hiểu, hay nhất và bám sát ... ...

Top 10: Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2

Tác giả: loigiaihay.com - Nhận 105 lượt đánh giá
Tóm tắt: Video hướng dẫn giảiLựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơnGiải các phương trình: LG a\(25{x^2}-{\rm{ }}16{\rm{ }} = {\rm{ }}0\)Phương pháp giải:Với mọi \(x. \ge 0\), ta có: \(x^2 = a \Leftrightarrow x= \pm \sqrt a\).Lời giải chi tiết:Ta có:\(25{x^2}{\rm{  - }}16 = 0 \Leftrightarrow 25{x^2} = 16 \Leftrightarrow {x^2} = {\rm{ }} \dfrac{16}{25}\)\(⇔ x = ±\)\(\sqrt{\dfrac{16}{25}}\) = ±\(\dfrac{4}{5}\) LG b\(2{x^2} + {\rm{ }}3{\rm{ }} = {\rm{ }}0\)Phương pháp giải:Với mọi \(x\) luôn có. \(x^2 \ge
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình. Quảng cáo. Video hướng dẫn ...Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình. Quảng cáo. Video hướng dẫn ... ...

Top 11: Giải bài 20 trang 49 – SGK Toán lớp 9 tập 2

Tác giả: chuabaitap.com - Nhận 150 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hướng dẫn: a) Đưa phương trình về dạng \(x^2=m^2\) (m là hằng số)b) Chuyển vế, chứng minh phương trình vô nghiệm.c) Đưa về phương trình tích.d) Đưa về phương trình bâc hai một ẩn, áp dụng công thức nghiệm để giải.a)\(\begin{aligned} & 25{{x}^{2}}-16=0 \\ & \Leftrightarrow {{x}^{2}}=\dfrac{16}{25} \\ & \Leftrightarrow x=\pm \dfrac{4}{5} \\ \end{aligned} \). Vậy phương trình có hai nghiệm \({{x}_{1}}=\dfrac{4}{5};\,{{x}_{2}}=-\dfrac{4}{5} \)b) \(\begin{aligned}
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn giải bài 20 trang 49 SGK môn Toán lớp 9 tập 2 – Giải bài 20 trang 49 Toán 9 tập 2. Bài tập SGK môn Toán lớp 9 tập 2 - Câu...Hướng dẫn giải bài 20 trang 49 SGK môn Toán lớp 9 tập 2 – Giải bài 20 trang 49 Toán 9 tập 2. Bài tập SGK môn Toán lớp 9 tập 2 - Câu... ...

Top 12: Luyện tập: Giải bài 20 21 22 23 24 trang 49 50 sgk Toán 9 tập 2

Tác giả: giaibaisgk.com - Nhận 159 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Công thức nghiệm thu gọn. 1. Giải bài 20 trang 49 sgk Toán 9 tập 2. 2. Giải bài 21 trang 49 sgk Toán 9 tập 2. 3. Giải bài 22 trang 49 sgk Toán 9 tập 2. 4. Giải bài 23 trang 50 sgk Toán 9 tập. 2. 5. Giải bài 24 trang 50 sgk Toán 9 tập 2 Lý thuyết1. Công thức nghiệm thu gọn2. Áp dụngLuyện tập1. Giải bài 20 trang 49 sgk Toán 9 tập 22. Giải bài 21 trang 49 sgk Toán 9 tập 2. 3. Giải bài 22 trang 49 sgk Toán 9 tập 24. Giải bài 23 trang 50 sgk Toán 9. tập 25. Giải bài 24 trang 50 sgk Toán 9 tập 2Luyện
Khớp với kết quả tìm kiếm: Luyện tập Bài §5. Công thức nghiệm thu gọn. Nội dung bài giải bài 20 21 22 23 24 trang 49 50 sgk toán 9 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, ...Luyện tập Bài §5. Công thức nghiệm thu gọn. Nội dung bài giải bài 20 21 22 23 24 trang 49 50 sgk toán 9 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, ... ...

Top 13: Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 - Toploigiai

Tác giả: toploigiai.vn - Nhận 115 lượt đánh giá
Tóm tắt: Luyện tập trang 49-50 Luyện tập trang 49-50Bài 20 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2)Giải các phương trình:a) 25x2– 16 = 0;b) 2x2+ 3 = 0;c) 4,2x2+ 5,46x = 0;d) 4x2- 2√3.x = 1 - √3.Lời giảic) 4,2x2+ 5,46x = 0⇔ x.(4,2x + 5,46) = 0⇔ x = 0 hoặc 4,2x + 5,46 = 0+ 4,2x + 5,46 = 0d) 4x2- 2√3 x = 1 - √3.⇔ 4x2 - 2√3 x – 1. + √3 = 0Có a = 4; b’ = -√3; c = -1 + √3;Δ’ = b'2 – ac = (-√3)2 – 4(-1 + √3)= 7 - 4√3 = 4 – 2.2.√3 + (√3)2 = (2 - √3)2.Phương trình có hai nghiệm phân biệt:Tham khảo toàn. bộ:
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 20 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2). Giải các phương trình: a) 25x2– 16 = 0;. b) 2x2+ 3 = 0;. c) 4,2x2+ 5,46x = 0;. d) 4x2- 2√3.x = 1 - √3. Lời giải.Bài 20 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2). Giải các phương trình: a) 25x2– 16 = 0;. b) 2x2+ 3 = 0;. c) 4,2x2+ 5,46x = 0;. d) 4x2- 2√3.x = 1 - √3. Lời giải. ...

Top 14: Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 - Giaitoan.com

Tác giả: giaitoan.com - Nhận 111 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 20 trang 49 SGK Toán 9. Giải bài 20 Toán 9 trang 49 Bài 20 trang 49 SGK Toán 9Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 Công thức nghiệm thu gọn với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 9. Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn. chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Chúc các bạn học tập tốt!Giải bài 20 Toán 9 trang 49Bài 20 (trang 49 SGK
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (1) Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2, Hướng dẫn giải Bài 20 Trang 49 SGK toán 9 tập 2, phần bài tập vận dụng Toán 7 Bài 5 Công thức nghiệm thu gọn.Xếp hạng 5,0 sao (1) Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2, Hướng dẫn giải Bài 20 Trang 49 SGK toán 9 tập 2, phần bài tập vận dụng Toán 7 Bài 5 Công thức nghiệm thu gọn. ...

Top 15: Bài 20 trang 49 sgk Toán 9 tập 2, Giải các phương trình

Tác giả: baitapsgk.com - Nhận 163 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giải các phương trình. Bài 20 trang 49 sgk Toán 9 tập 2 – Bài 5. Công thức nghiệm thu gọnBài 20. Giải các phương trình:a) \(25{x^2}-{\rm{ }}16{\rm{ }} = {\rm{ }}0\) ;                            b) \(2{x^2} + {\rm{ }}3{\rm{ }} = {\rm{ }}0\)c) \(4,2{x^2} + {\rm{ }}5,46x{\rm{ }} = {\rm{ }}0\);              .         d) \(4{x^2} – {\
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 20 trang 49 sgk Toán 9 tập 2, Giải các phương trình... Giải các phương trình. Bài 20 trang 49 sgk Toán 9 tập 2 – Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn.Bài 20 trang 49 sgk Toán 9 tập 2, Giải các phương trình... Giải các phương trình. Bài 20 trang 49 sgk Toán 9 tập 2 – Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn. ...

Top 16: Bài 20 trang 49 Toán 9 Tập 2: Giải các phương trình - Haylamdo

Tác giả: haylamdo.com - Nhận 145 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 20 trang 49 Toán 9 Tập 2. Luyện tập (trang 49-50) Bài 20 trang 49 Toán 9 Tập 2Luyện tập (trang 49-50)Bài 20 trang 49 Toán 9 Tập 2: Giải các phương trình:a) 25x2 – 16 = 0b) 2x2 + 3 = 0c) 4,2x2 + 5,46x = 0d) 4x2 - 2√3x = 1 - √3Bài giải:a) 25x2 – 16 = 0 ⇔ (5x)2 – 42 = 0 ⇔ (5x+4)(5x-4) = 0 ⇔ x = ±b) 2x2 + 3 = 0 vô nghiệm vì 2x2 + 3 > 0 với mọi giá trị của x.c) 4,2x2 + 5,46x = 0 ⇔ x(42x + 54,6) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1,3d) 4x2 - 2√3x = 1 - √3 ⇔ 4x2 - 2√3x - (1 - √3) = 0Δ’ = (- √3)2 – 4(√3 - 1)
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 20 trang 49 Toán 9 Tập 2 | Giải bài tập Toán lớp 9 hay và chi tiết nhất - Các bài giải bài tập Toán 9 Đại số và Hình học bám sát chương trình sgk Toán ...Bài 20 trang 49 Toán 9 Tập 2 | Giải bài tập Toán lớp 9 hay và chi tiết nhất - Các bài giải bài tập Toán 9 Đại số và Hình học bám sát chương trình sgk Toán ... ...

Top 17: Bài 20 trang 49 sgk toán 9 tập 2 - Hướng dẫn ôn tập kiến thức và ...

Tác giả: kienguru.vn - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: I. Lý thuyết trong giải bài 20 sgk toán 9 tập 2 trang 49 tập 2. II. Giải đáp chi tiết bài 20 trang 49 sgk toán 9 tập 2. III. Lời giải và đáp án các bài tập khác trang 49 sgk toán 9 tập. 2. IV. Các nội dung lý thuyết liên quan khác : Lịch sử của phương trình bậc hai. Phương trình bậc 2 là gì?. Công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Dạng bài tập ứng dụng công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Bài 17 (trang 49 SGK Toán 9 Tập 2). Bài 18 (trang 49 SGK Toán 9 Tập 2). Bài 19 (trang 49 SGK Toán 9 Tập 2). Dạng 1: phương trình bậc 2 một ẩn không có tham số. Dạng 2: phương trình bậc 2 một ẩn có tham số.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 10, 2022 · Hôm nay, Kienguru sẽ giúp các bạn ôn tập lại phần lý thuyết cũng như giải chi tiết bài 20 trang 49 sgk toán 9 tập 2.3 thg 10, 2022 · Hôm nay, Kienguru sẽ giúp các bạn ôn tập lại phần lý thuyết cũng như giải chi tiết bài 20 trang 49 sgk toán 9 tập 2. ...

Top 18: Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 - Hocdot.com

Tác giả: hocdot.com - Nhận 111 lượt đánh giá
Tóm tắt: a) Ta có:\(25{x^2}{\rm{  - }}16 = 0 \Leftrightarrow 25{x^2} = 16 \Leftrightarrow {x^2} = {\rm{ }} \dfrac{16}{25}\)\(⇔ x = ±\)\(\sqrt{\dfrac{16}{25}}\) = ±\(\dfrac{4}{5}\)b) \(2{x^2} + {\rm{ }}3{\rm{ }} = {\rm{ }}0\). Ta có: \(x^2 \ge 0\) với mọi \(x\) suy ra \(VT=2x^2+3 \ge 3> 0 \) với mọi \(x\).Mà \(VP=0\). Do đó phương trình đã cho vô nghiệm.c) Ta có:\(4,2{x^2} + {\rm{ }}5,46x{\rm{ }} = {\rm{ }}0{\rm{ }} \Leftrightarrow. {\rm{ }}2x\left( {2,1x{\rm{ }} + {\rm{ }}2,73} \right){\rm{ }
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài giải - Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2.Bài giải - Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2. ...