Xử lý Nước Thải Bằng Phương Pháp Sinh Học: Giải Pháp Hiệu Quả và Thân Thiện Với Môi Trường mới 2024

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là quá trình sử dụng các vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải, giúp làm sạch nước. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy xử lý nước thải trên khắp thế giới. Có hai loại chính của hệ thống xử lý nước thải sinh học:

 1. Hệ thống xử lý nước thải sinh học hiếu khí: Trong hệ thống này, các vi sinh vật sử dụng oxy để phân hủy các chất hữu cơ.
 2. Hệ thống xử lý nước thải sinh học kỵ khí: Trong hệ thống này, các vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ mà không cần oxy.

Ưu điểm của Phương Pháp Sinh Học:

 • Hiệu quả cao trong việc loại bỏ các chất hữu cơ khỏi nước thải.
 • Chi phí vận hành thấp.
 • Không gây hại cho môi trường.

Nhược Điểm của Phương Pháp Sinh Học:

 • Quy trình xử lý có thể chậm.
 • Cần có đủ diện tích để xây dựng các hệ thống xử lý.
 • Hệ thống xử lý có thể bị ảnh hưởng bởi các chất độc hại.

Các Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Sinh Học Phổ Biến:

Công Nghệ Mô Tả
Bể Lọc Sinh Học Nước thải được chảy qua một lớp vật liệu lọc sinh học, các vi sinh vật bám trên vật liệu lọc sẽ phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.
Bùn Hoạt Tính Nước thải được trộn lẫn với bùn đã được sục khí, giúp cung cấp oxy cho các vi sinh vật trong bùn hoạt tính phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.
Hệ Thống Màng Sinh Học Nước thải được chảy qua các màng sinh học, có vi sinh vật bám trên đó phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.

Ứng Dụng của Phương Pháp Sinh Học trong Xử Lý Nước Thải:

 • Phương pháp sinh học được sử dụng để xử lý nước thải đô thị, nước thải công nghiệp, nước thải nông nghiệp và nước thải từ các hoạt động khai thác mỏ.
 • Cũng được sử dụng để xử lý các loại nước thải đặc biệt, chẳng hạn như nước thải có hàm lượng dầu mỡ cao, nước thải có hàm lượng kim loại nặng cao hoặc nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao.

Một Số Câu Hỏi Khác

Chất Nào Được Dùng để Xử Lý Thuốc Trừ Sâu Trong Nước?

Để xử lý thuốc trừ sâu trong nước, các chất phụ gia hóa học như than hoạt tính, peroxit và các hợp chất vi sinh vật có thể được sử dụng để phân hủy các chất hóa học trong nước thải, bao gồm cả thuốc trừ sâu.

Top 9 xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

 1. Quy trình bùn hoạt tính (lên men hiếu khí): Là phương pháp xử lý nước thải phổ biến nhất, sử dụng vi sinh vật hiếu khí để oxy hóa chất hữu cơ thành CO2 và H2O. Dùng để xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện, nông nghiệp, thủy sản,…
  • Quy trình bùn hoạt tính thường được tiến hành trong bể sục khí và bể lắng.
  • Bể sục khí: Nơi vi sinh vật hiếu khí oxy hóa chất hữu cơ thành CO2 và H2O.
  • Bể lắng: Nơi bùn hoạt tính lắng xuống, nước trong được tách ra.
  • Ưu điểm: Quy trình dễ vận hành, hiệu quả xử lý cao, khả năng oxy hóa chất hữu cơ tốt.
  • Nhược điểm: Quy trình tốn năng lượng, sinh ra nhiều bùn hoạt tính.
 1. Quy trình vi sinh kỵ khí: Sử dụng vi sinh vật kỵ khí để phân hủy chất hữu cơ thành khí sinh học (CH4, CO2). Quy trình vi sinh kỵ khí thường được áp dụng trong xử lý nước thải công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản.
 2. Quy trình kỵ khí thường được thực hiện trong bể kỵ khí.
 3. Bể kỵ khí: Nơi vi sinh vật kỵ khí phân hủy chất hữu cơ thành khí sinh học.
 4. Ưu điểm: Quy trình không cần cung cấp oxy, năng lượng đầu vào thấp.
 5. Nhược điểm: Quy trình có thời gian lưu nước dài, hiệu quả xử lý chất hữu cơ chậm.
 1. Quy trình màng sinh học: Sử dụng các màng sinh học để xử lý nước thải. Vi sinh vật bám trên bề mặt màng sinh học sẽ oxy hóa chất hữu cơ thành CO2 và H2O. Quy trình màng sinh học thường được áp dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện, nông nghiệp, thủy sản,…
 2. Ưu điểm: Hiệu quả xử lý cao, quy trình có độ tin cậy cao.
 3. Nhược điểm: Chi phí đầu tư cao so với các quy trình khác.
 1. Quy trình lọc sinh học: Sử dụng các vật liệu lọc sinh học (vật liệu hỗ trợ vi sinh vật) để xử lý nước thải. Vi sinh vật bám trên bề mặt vật liệu lọc sinh học sẽ oxy hóa chất hữu cơ thành CO2 và H2O. Quy trình lọc sinh học thường được áp dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện, nông nghiệp, thủy sản…
 2. Ưu điểm: Quy trình vận hành đơn giản, chi phí đầu tư thấp.
 3. Nhược điểm: Hiệu quả xử lý không cao bằng quy trình màng sinh học.
 1. Quy trình đệm sinh học: Sử dụng các đệm sinh học để xử lý nước thải. Vi sinh vật bám trên bề mặt đệm sinh học sẽ oxy hóa chất hữu cơ thành CO2 và H2O. Quy trình đệm sinh học thường được áp dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện, nông nghiệp, thủy sản…
 2. Ưu điểm: Quy trình đơn giản, chi phí đầu tư thấp, dễ vận hành.
 3. Nhược điểm: Hiệu quả xử lý không cao bằng quy trình màng sinh học.
 1. Quy trình ao sinh học: Sử dụng các ao sinh học để xử lý nước thải. Vi sinh vật có trong ao sinh học sẽ oxy hóa chất hữu cơ thành CO2 và H2O. Quy trình ao sinh học thường được áp dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp,…
 2. Ưu điểm: Quy trình đơn giản, chi phí đầu tư thấp, dễ vận hành.
 3. Nhược điểm: Hiệu quả xử lý phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và khí hậu, quy trình chiếm diện tích đất lớn.
 1. Quy trình xử lý nước thải kiểu nhuộm tuần hoàn
 2. Là phương pháp xử lý nước thải sau khi nhuộm được tuần hoàn trở lại từ phòng nhuộm, sử dụng lại trong quá trình nhuộm giúp giảm đáng kể lượng nước thải sau nhuộm.
 1. Quy trình xử lý nước thải kiểu sạch liên tục
 2. Là các loại nhà máy dệt sợi tự động hoá hoàn toàn, ứng dụng công nghệ mới trong đổi sợi nhuộm nhuộm thành sản phẩm cuối để giảm thiểu tối đa lượng nước thải.
 1. Quy trình xử lý nước thải MBR
 2. Quy trình xử lý nước thải MBR sử dụng công nghệ màng để tách chất rắn và chất lỏng trong nước thải. Nước thải được đưa vào bể sinh học, nơi vi sinh vật hoạt động để phân hủy chất hữu cơ. Sau khi xử lý sinh học, nước thải được đưa vào bể MBR, nơi màng lọc sẽ giữ lại các chất rắn, cho phép nước sạch đi qua.

Kết Luận

Phương pháp sinh học là một phương pháp hiệu quả và thân thiện với môi trường để xử lý nước thải. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy xử lý nước thải trên khắp thế giới.