Công văn số 100 ngày 12 tháng 4 năm 2023

AMILAWFIRM trân trọng giới thiệu đến anh chị và các bạn tập tài liệu: “TUYỂN TẬP 207 CÔNG VĂN GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TAND TỐI CAO (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 7/2023)”.

Tuyển tập gồm 207 Công văn giải đáp vướng mắc, hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao trong lĩnh vực:

– Dân sự, Tố tụng dân sự (Kinh doanh thương mại, Hôn nhân và gia đình…);

– Hình sự, Tố tụng hình sự;

– Hành chính, Tố tụng hành chính.

Hi vọng tuyển tập này sẽ hứu ích cho anh chị và các bạn trong quá trình hành nghề.

LINK TẢI: TUYỂN TẬP 207 CÔNG VĂN GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

MỤC LỤC

TUYỂN TẬP 207 CÔNG VĂN GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

STT VĂN BẢN TRANG 1 Công văn 555/NCPL ngày 13/05/1986 hướng dẫn thủ tục xét xử một số việc tranh chấp trong lao động 13 2 Công văn số 951-NCPL ngày 30/07/1986 về việc xin hủy bỏ việc nuôi con nuôi 14 3 Công văn 03-TATC ngày 22/10/1987 hướng dẫn về Điều 109 Bộ Luật Hình sự 15 4 Công văn 785/HS ngày 17/9/1987 về việc xử lý các tội phạm gây thiệt hại cho các công trình, phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc, hệ thống tải điện, dẫn chất đốt 18 5 Công văn 37/NCPL ngày 24/02/1989 về việc thi hành án tử hình 19 6 Công văn số 32/TK ngày 02/3/1989 về việc hoãn phiên tòa trong trường hợp vắng mặt người bào chữa 20 7 Công văn 38/NCPL ngày 04/3/1989 về việc ghi họ và tên hội thẩm nhân dân trong quyết định đưa vụ án ra xét xử 21 8 Công văn 48/VP ngày 16/3/1989 về việc xét xử hành vi cắt phá đường dây thông tin liên lạc 22 9 Công văn 93/HS ngày 22/02/1989 về thủ tục cho những người tham gia tố tụng xem biên bản hòa giải 23 10 Công văn 02/CT-TATC ngày 19/3/1990 về việc xét xử nghiêm đối với các hành vi cắt phá dây điện 24 11 Công văn số 101/NCPL ngày 05/7/1990 tố tụng dân sự 25 12 Công văn 08/CT-TATC ngày 06/12/1990 về đường lối xử lý một số tội phạm phục vụ chỉ thị 416-CT ngày 3/12/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường công tác điều tra, thanh tra, xử lý các việc tham nhũng và buôn lậu 29 13 Công văn 169/TATC ngày 26/7/1990 về việc toà án phục vụ cuộc đấu tranh chống tham nhũng 31 14 Công văn 40/NCPL ngày 06/5/1991 hướng dẫn việc xét xử tội làm tiền giả 33 15 Công văn 133/NCPL ngày 20/12/1991 hướng dẫn đường lối xử lýđối với người trốn đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương 34 16 Công văn 28/NCPL ngày 02/4/1992 về việc toà án phục vụ cuộc đấu tranh chống sử dụng điện trái phép… 35 17 Công văn 29/NCPL ngày 06/4/1992 về việc giải quyết các vụ án ly hôn với một bên đương sự đang ở nước ngoài 36 18 Công văn 240/TK ngày 17/7/1992 về việc hoãn phiên toà 38 19 Công văn 481/NCPL ngày 18/11/1992 về việc tạm giam và thi hành án phạt tù 39 20 Công văn số 271/NCPL ngày 21/05/1993 về thẩm quyền giải quyết một số tranh chấp cụ thể 43 21 Công văn 328/NCPL ngày 22/6/1993 về việc rút quyết định truy tố 44 22 Công văn số 517/NCPL ngày 09/10/1993 về việc ly hôn với một bên đang ở nước ngoài 46 23 Công văn 20/NCPL ngày 18/01/1994 trả lời một số vấn đề về tố tụng hình sự 48 24 Công văn 88/NCPL ngày 1/3/1994 về việc không tiếp tục áp dụng Thông tư liên ngành số 10/TTLN ngày 25/10/1990 49 25 Công văn số 442/KHXX ngày 18/7/1994 về việc áp dụng một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế 50 26 Công văn số 457/KHXX ngày 21/7/1994 về việc áp dụng một số quy định của pháp luật phá sản doanh nghiệp 57 27 Công văn 09/KHXX ngày 15/02/1995 thông báo kết luận của liên ngành về một số hướng dẫn truy cứu trách nhiệm đối với một số loại tội phạm 65 28 Công văn 13/KHXX ngày 7/3/1995 hướng dẫn việc giảm thời hạnchấp hành hình phạt tù 66 29 Công văn 73/TK ngày 2/3/1995 về đường lối xét xử loại tội phạm tình dục trẻ em 67 30 Công văn 05/KHXX ngày 15/1/1996 về việc thực hiện các quy định về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo 69 31 Công văn số 11-KHXX ngày 23/01/1996 hướng dẫn pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế 72 32 Công văn 33/KHXX ngày 11/6/1996 hướng dẫn giải quyết một số trường hợp cụ thể trong công tác xét xử và thi hành án phạt tù 76 33 Công văn số 39/KHXX ngày 06/7/1996 hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 78 34 Công văn số 40/KHXX ngày 06/7/1996 hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động 85 35 Công văn số 07/KHXX ngày 21/02/1997 về việc thẩm quyền của VKSND kiểm sát công tác xét xử của TAND 93 36 Công văn số 46/KHXX ngày 17/05/1997 về việc thẩm quyền xử lý Hợp đồng kinh tến vô hiệu 94 37 Công văn 59/KHXX ngày 6/6/1997 về việc áp dụng một số quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số 95 38 Công văn số 78/KHXX ngày 19/7/1997 về việc chia thừa kế mở trước ngày 01-07-1991 trong đó có di sản là nhà ở 99 39 Công văn số 81/KHXX ngày 21/7/1997 về việc trao đổi về nghiệp vụ với TAND tỉnh Cần Thơ 100 40 Công văn số 82/KH ngày 23/7/1997 về việc trao đổi về nghiệp vụ với TAND tỉnh Kon Tum 102 41 Công văn số 92/KHXX ngày 08/8/1997 về việc hướng dẫn thi hành thông tư liên tịch về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất 103 42 Công văn 98/KHXX ngày 21/8/1997 về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật 105 43 Công văn 42/1998/KHXX ngày 21/4/1998 về việc người bị hại vắng mặt tại phiên toà phúc thẩm 106 44 Công văn 140/1998/KHXX ngày 11/12/1998 về việc hướng dẫn áp dụng Điều 109 Bộ Luật Hình sự 107 45 Công văn 05/1999/KHXX ngày 19/1/1999 về việc xác định giá trị tài sản theo Điều 136 và Điều 159 Bộ Luật Hình sự 108 46 Công văn số 16/1999/KHXX ngày 01/2/1999 về một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng 109 47 Công văn số 24/1999/KHXX ngày 17/3/1999 về việc giải đáp bổ sung một số vấn đề về áp dụng pháp luật 163 48 Công văn 52/1999/KHXX ngày 15/6/1999 về việc thực hiện một số quy định của BLTTHS đối với bị cáo là người chưa thành niên 177 49 Công văn số 57/1999/KHXX ngày 15/6/1999 về việc giải thích thông tư liên tịch số 01/TTLT/19-6-1997 179 50 Công văn số 56/1999/KHXX ngày 17/6/1999 về việc đính chính một số điểm trong TTLT số 01/1999/TTLT-TANDTC- VKSNDTC ngày 25-01-1999 181 51 Công văn 53/1999/KHXX ngày 25/6/1999 về việc hướng dẫn áp dụng Điều 181 Bộ Luật Hình sự 182 52 Công văn số 68/1999/KHXX ngày 13/7/1999 về việc giải quyết tranh chấp chia di sản thừa kế là nhà ở mở trước ngày 01/07/1991 184 53 Công văn 73/1999/KHXX ngày 16/7/1999 về việc điều kiện giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và truy nã đối với bị cáo 185 54 Công văn số 81/1999/HKXX ngày 24/7/1999 về việc đề nghị giải thích quy định tại điều 3 nghị định số 17/1999/NĐ-CP 186 55 Công văn số 87/1999/KHXX ngày 6/8/1999 về việc thẩm quyền và thủ tục giải quyết việc tuyên bố một người là đã chết 189 56 Công văn 10/2000/KHXX ngày 10/01/2000 về việc thi hành mục 3 nghị quyết của quốc hội về việc thi hành Bộ Luật Hình sự 191 57 Công văn 12/2000/KHXX ngày 24/01/2000 về việc ra quyết định thi hành án phạt tù và truy nã người bị kết án phạt tù bỏ trốn 194 58 Công văn số 29/2000/KHXX ngày 15/3/2000 về việc thẩm quyền ra quyết định thi hành án 196 59 Công văn số 30/2000/KHXX ngày 17/3/2000 về việc thủ tục giải quyết vụ án khi nguyên đơn có uỷ quyền, nhưng bị chết 197 60 Công văn 34/2000/KHXX ngày 20/3/2000 về việc áp dụng điểm c mục 3 Nghị quyết số 32 của Quốc hội về việc thi hành BLHS 199 61 Công văn số 35/2000/KHXX ngày 20/3/2000 về việc thi hành án phạt tù 201 62 Công văn số 81/2000/KHXX ngày 3/7/2000 về việc uỷ quyền tham gia tố tụng tại toà án nhân dân 203 63 Công văn 90/2000/KHXX ngày 20/7/2000 về việc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù 206 64 Công văn số 92/2000/KHXX ngày 21/7/2000 về việc xác định giá quyền sử dụng đất 207 65 Công văn 93/2000/KHXX ngày 31/7/2000 về việc thẩm quyền xét xử của toà án liên quan đến việc thi hành Điều 7 Bộ Luật Hình sự 1999 209 66 Công văn 41/2001/KHXX ngày 24/4/2001 về việc hướng dẫn áp dụng các Điều 61, 62 BLHS và các Điều 231 và 232 BLTTHS 210 67 Công văn số 62/2001/KHXX ngày 13/6/2001 trả lời một số trường hợp ly hôn 212 68 Công văn số 109/2001/KHXX ngày 4/9/2001 về việc xác định giá quyền sử dụng đất và định giá nhà 213 69 Công văn số 112/2001/KHXX ngày 14/9/2001 về việc xác định thời điểm thụ lý vụ án về hôn nhân và gia đình 215 70 Công văn 127/2001/KHXX ngày 8/10/2001 về việc khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can 217 71 Công văn số 164/2001/KHXX ngày 7/12/2001 về việc xác định thời điểm xét xử sơ thẩm để tính lãi xuất chậm trả 219 72 Công văn 166/2001/KHXX ngày 14/12/2001 về việc tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị 220 73 Công văn số 176/2001/KHXX ngày 31/12/2001 về việc giải quyết đơn yêu cầu toà án xác định con 223 74 Công văn số 04/2002/KHXX ngày 10/01/2002 về việc thẩm quyền xác định cha cho con 225 75 Công văn số 61/2002/KHXX ngày 20/5/2002 về việc công nhận thuận tình ly hôn 227 76 Công văn 81/2002/TANDTC ngày 10/6/2002 về việc giải đáp các vấn đề nghiệp vụ 229 77 Công văn 96/2002/KHXX ngày 8/7/2002 về việc hoãn chấp hành hình phạt tù 261 78 Công văn số 128/2002/KHXX ngày 27/8/2002 về việc tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị 262 79 Công văn số 129/2002/KHXX ngày 27/8/2002 về việc trao đổi về trách nhiệm bồi thường thiệt hại 263 80 Công văn số 130/2002/KHXX ngày 29/8/2002 về việc trưng cầu giám định 265 81 Công văn số 131/2002/KHXX ngày 29/8/2002 về việc xác định thẩm quyền giải quyết việc xin thay đổi nuôi con sau khi ly hôn 267 82 Công văn số 132/2002/KHXX ngày 29/8/2002 về việc thể lệ hợp thức hoá giấy tờ, tài liệu 268 83 Công văn số 134/2002/KHXX ngày 29/8/2002 việc thay đổi việc nuôi con sau khi ly hôn 270 84 Công văn 148/2002/KHXX ngày 30/9/2002 về việc hướng dẫn áp dụng Điều 46, 47 BLHS 272 85 Công văn 162/2002/KHXXngày 4/11/2002 về việc áp dụng hình phạt tiền 274 86 Công văn số 169/2002/KHXX ngày 15/11/2002 về việc đường lối giải quyết các khiếu kiện, các tranh chấp đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng 275 87 Công văn 172/2002/KHXX ngày 25/11/2002 về việc giải quyết đề nghị của luật sư về xác định tuổi của người bị hại bằng giám định xương 278 88 Công văn 173/2002/KHXX ngày 25/11/2002 về việc áp dụng pháp luật khi xét xử tội hiếp dâm trẻ em chưa đủ 13 tuổi 279 89 Công văn 174/2002/KHXX ngày 26/11/2002 về việc giải quyết yêu cầu của bị can, bị cáo, người bị hại về giám định lại hoặc giám định bổ sung 281 90 Công văn 175/2002/KHXX ngày 27/11/2002 về việc thực hiện chỉ thị số 19/2002/CT/TTG của Thủ Tướng Chính phủ 283 91 Công văn số 177/2002/KHXX ngày 5/12/2002 về việc của đương sự trong giao dịch dân sự 285 92 Công văn số 178/2002/KHXX ngày 5/12/2002 về việc giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất 286 93 Công văn số 77/2003/HĐTP ngày 27/6/2003 về việc tiếp tục giải quyết các vụ án nêu tại Điểm b Mục 1 Phần 2 của Nghị quyết số 02 của Hội đồng thẩm phán 288 94 Công văn số 189/2002/KHXX ngày 04/7/2003 về việc quyết định về án phí trong bản án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính 290 95 Công văn số 54/2003/KT ngày 04/7/2003 về việc trao đổi nghiệp vụ 293 96 Công văn 97/2003/KHXX ngày 05/8/2003 về việc xác định tình tiết gây cố tật nhẹ cho nạn nhân 295 97 Công văn 98/2003/KHXX ngày 5/8/2003 về việc giải quyết bồi thường thiệt hại theo Nghị quyết 388/2003/NQ/UBTVQH11 296 98 Công văn 99/2003/KHXX ngày 5/8/2003 về việc hoãn chấp hành hình phạt tù 298 99 Công văn 105/2003/KHXX ngày 18/8/2003 về việc áp dụng Điều 248 Bộ Luật Hình sự 299 100 Công văn 120/2003/KHXX ngày 18/09/2003 về việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo 301 101 Công văn 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự 304 102 Công văn 138/2003/KHXX ngày 30/10/2003 về việc thi hành hình phạt tù, nhưng cho hưởng án treo 310 103 Công văn 140/2003/KHXX ngày 31/10/2003 về việc thi hành Mục 3 Phần III Nghị quyết số 02/2003/NP/HĐTP 311 104 Công văn 04/2004/KHXX ngày 15/1/2004 về việc thi hành Mục 4 Nghị quyết số 24/2003/QH11 của Quốc hội 313 105 Công văn 41/2004/KHXX ngày 15/1/2004 về việc thi hành Mục 3 Phần III Nghị quyết số 02/2003/NG/HĐTP 315 106 Công văn số 72/2004/KHXX ngày 21/04/2004 hướng dẫn thực hiện bồi thường thiệt hạn cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng gây ra 317 107 Công văn số 89/2004/KHXX ngày 17/05/2004 về việc sử dụng hạn chế bất động sản liền kề 319 108 Công văn số 100/2004/KHXX ngày 03/06/2004 về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết 320 109 Công văn số 102/2004/KHXX ngày 07/06/2004 về việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra 321 110 Công văn 117/2004/KHXX ngày 22/07/2004 về việc triển khai thi hành BLTTHS năm 2003 323 111 Công văn số 116/2004/KHXX ngày 22/07/2004 về việc thực hiện thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo quy định của Luật đất đai năm 2003 326 112 Công văn số 118/2004/KHXX ngày 22/07/2004 về việc thi hành Mục 4 Nghị quyết số 32/2004/QH11 do Quốc hội ban hành 329 113 Công văn 222/2004/KHXX ngày 17/12/2004 về việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra 331 114 Công văn 242/CV/TA ngày 02/11/2004 về công tác đấu tranh chống tham nhũng 333 115 Công văn số 227/2004/KHXX ngày 30/12/2004 về việc ủy quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân 335 116 Công văn số 18/2005/KHXX ngày 02/02/2005 về việc tham gia phiên tòa phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân 337 117 Công văn 106/2005/KHXX ngày 13/05/2005 về việc trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự 339 118 Công văn số 132/2005/KHXX ngày 13/06/2005 về việc đòi cơ quan thi hành án trả lại tài sản 340 119 Công văn số 133/2005/KHXX ngày 14/06/2005 về việc trợ giúp pháp lý và miễn giảm án phí, lệ phí Tòa án đối với đương sự là người nước ngoài 342 120 Công văn số 134/2005/KHXX ngày 20/06/2005 về việc thành lập hội đồng định giá theo quy định tại điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự 344 121 Công văn số 107/KHXX ngày 23/06/2006 về việc thông báo đính chính mẫu biên bản hòa giải thành 346 122 Công văn số 109/KHXX ngày 30/06/2006 về việc xử lý các trường hợp không biết địa chỉ của người khởi kiện 351 123 Công văn số 218/2005/KHXX ngày 29/09/2005 về việc giám đốc các quyết định giải quyết việc dân sự 353 124 Công văn 225/2005/KHXX ngày 18/10/2005 về việc hiệu lực của Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BCA/TANDTC/VKSNDTC/BTP 354 125 Công văn số 176/KHXX ngày 15/09/2006 về việc triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật thương mại 356 126 Công văn 187/KHXX ngày 12/10/2006 về việc miễn thi hành án đối với khoản tiền phạt trong vụ án hình sự 358 127 Công văn số 38/KHXX ngày 29/03/2007 hướng dẫn việc pháp nhân khởi kiện và ủy quyền khởi kiện vụ án dân sự 360 128 Công văn số 40/KHXX ngày 06/04/2007 hướng dẫn thụ lý giải quyết tranh chấp về họ 363 129 Công văn 235/TATC/VP ngày 31/08/2007 về thực hiện chỉ thị số 16/2007/CT/TTG của Thủ Tướng Chính phủ 365 130 Công văn số 122/KHXX ngày 04/09/2007 hướng dẫn áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với người mắc nợ, hoàn trả tài sản cho nhà nước theo quy định tại Điều 36 Luật phá sản 366 131 Công văn số 165/KHXX ngày 18/10/2007 giải thích quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Bộ luật dân sự 368 132 Công văn 99/TANDTC/KHXX ngày 01/7/2009 về thi hành quy định của văn bản quy phạm pháp luật 369 133 Công văn 105/TANDTC/KHXX ngày 17/07/2009 về việc thi hành Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội 372 134 Công văn 144/TANDTC/KHXX ngày 20/08/2009 về xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 376 135 Công văn số 91/TANDTC-KHXX ngày 28/6/2011 về việc áp dụng nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 378 136 Công văn 245/TANDTC/TK ngày 16/08/2011 về thi hành án tử hình 380 137 Công văn số 141/TANDTC-KHXX ngày 21/9/2011 về việc thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản 382 138 Công văn số 143/TANDTC-KHXX ngày 21/9/2011 về việc một số vấn đề liên quan đến việc khởi kiện vụ án dân sự của cơ quan BHXH 385 139 Công văn số 116/TA-TKTH ngày 15/11/2011 về việc Luật sư mặc trang phục khi tham gia phiên tòa 387 140 Công văn 177/TANDTC/KHXX ngày 31/08/2012 xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ theo quy định của nghị định 62/2012/NĐ/CP 389 141 Công văn 268/TANDTC/HS ngày 02/11/2012 áp dụng Điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng 391 142 Công văn số 244/TANDTC-KHXX ngày 05/11/2012 về việc mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam 393 143 Công văn 27/TANDTC/KHXX ngày 17/02/2014 ấn định thời gian thử thách đối với người bị xử phạt tù được hưởng án treo 394 144 Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10/04/2014 về việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND 396 145 Công văn số 138/TANDTC-KHTC ngày 13/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về thực hiện thí điểm Thừa phát lại 397 146 Công văn 234/TANDTC/HS ngày 17/09/2014 về xác định hàm lượng chất ma túy 400 147 Công văn số 07/TANDTC-KHXX ngày 13/01/2015 về việc thi hành pháp luật trọng tài thương mại 401 148 Công văn 315/TANDTC/PC ngày 11/12/2015 về thực hiện Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT/BCA/VKSNDTC/TANDTC/BTP 403 149 Công văn 326/TANDTC/PC ngày 31/12/2015 thi hành Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 406 150 Công văn 80/TANDTC/PC ngày 29/03/2016 về xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng 410 151 Công văn 99/TANDTC/PC ngày 12/04/2016 thực hiện việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên 412 152 Công văn số 105/TANDTC-PC&QLKH ngày 14/4/2016 về việc thi hành Luật bảo hiểm xã hội 414 153 Công văn 01/GĐ-TANDTC ngày 25/07/2016 về việc giải đáp một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự 417 154 Công văn 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ Luật hình sự 2015 428 155 Công văn 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 V/v giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự 522 156 Công văn 289/TANDTC-PC ngày 27/9/2016 V/v giám định chất ma túy (kèm theo Công văn 2955/CSĐT của Bộ Công an) 529 157 Công văn 301/TANDTC/PC ngày 07/10/2016 về việc áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ Luật Hình sự 2015 533 158 Công văn 306/TANDTC/PC ngày 12/10/2016 áp dụng tình tiết bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản khi giải quyết vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 536 159 Công văn 327/TANDTC/PC ngày 07/11/2016 viện dẫn các Điều khoản có lợi cho người phạm tội của Bộ Luật Hình sự 2015 trong bản án 537 160 Công văn 330/TANDTC/V1 ngày 01/11/2016 về xét, đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc Khánh nước Việt Nam (02/09/2016) 539 161 Công văn 06/TANDTC/PC ngày 19/01/2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ 570 162 Công văn số 33/TANDTC-HTQT ngày 21/02/2017 về việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài trong các vụ việc dân sự, vụ án hành chính 572 163 Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ 588 164 Công văn số 72/TANDTC-PC ngày 11/4/2017 về việc Thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn 617 165 Công văn 90/TANDTC/PC ngày 27/04/2017 hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên 619 166 Công văn số 91/TANDTC-PC ngày 28/4/2017 về việc hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên 622 167 Công văn 144/TANDTC/PC ngày 04/7/2017 thi hành Nghị quyết 03/2017/NQ/HĐTP 625 168 Công văn 146/TANDTC/PC ngày 11/7/2017 viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử 629 169 Công văn 148/TANDTC/PC ngày 12/7/2017 triển khai, thi hành Bộ Luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 631 170 Công văn số 146/TANDTC-PC ngày 14/7/2017 về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử 634 171 Công văn số 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu 636 172 Công văn 154/TANDTC/PC ngày 25/7/2017 xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa 642 173 Công văn số 155/TANDTC-PC ngày 28/7/2017 về việc áp dụng thống nhất các thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố tụng 645 174 Công văn 256/TANDTC/PC ngày 31/7/2017 về thi hành Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 646 175 Công văn số 297/TANDTC-HTQT ngày 20/12/2017 về việc lưu ý khi yêu cầu ủy thác tư pháp về dân sự đối với Hồng Kông, Trung Quốc 651 176 Công văn số 340/TANDTC-PC ngày 22/12/2017 V/v xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địa 656 177 Công văn 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ 658 178 Công văn 04/TANDTC/PC ngày 09/01/2018 về áp dụng Bộ Luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 664 179 Công văn 44/TANDTC/PC ngày 12/03/2018 về quán triệt thi hành văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành 667 180 Công văn số 55/TANDTC-PC ngày 20/03/2018 về việc tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành 669 181 Công văn số 80/TANDTC-PC ngày 27/04/2018 về việc tài liệu hướng dẫn thực hiện tương trợ tư pháp 672 182 Công văn 170/TANDTC/PC ngày 01/08/2018 thực hiện quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 01/2018 về tha tù trước thời hạn có điều kiện 673 183 Công văn 196/TANDTC/PC ngày 04/09/2018 về áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ Luật Hình sự 675 184 Công văn số 232/TANDTC_PC ngày 26/10/2018 về việc quán triệt thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự 676 185 Công văn số 253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 về việc giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ 677 186 Công văn 254/TANDTC/PC ngày 26/11/2018 về người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ Luật tố tụng hình sự 679 187 Công văn số 263/TANDTC-PC ngày 05/12/2018 về việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế 681 188 Công văn 276/TANDTC/PC ngày 24/12/2018 về thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01/01/2018 vi phạm nghĩa vụ 683 189 Công văn 59/TANDTC-PC ngày 29/3/2019 V/v hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân 685 190 Công văn 64/ TANDTC-PC ngày 03/4/2019 V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính 706 191 Công văn 68/TANDTC/PC ngày 08/04/2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em 720 192 Công văn 79/TANDTC-PC ngày 12/4/2019 V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến số 64/TANDTC-PC 722 193 Công văn 212/TANDTC/PC ngày 13/09/2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến vướng mắc trong xét xử 723 194 Công văn 244/TANDTC/PC ngày 05/11/2019 về thi hành thông tư liên tịch 10/2018/TTLT/BTP/BCA/BQP/BTC/TANDTC/VKSNDTC 752 195 Công văn số 03/2019/CT-CA ngày 30/12/2019 về việc nâng cao chất lượng áp dụng các quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự 754 196 Công văn số 323/TANDTC-HTQT ngày 31/12/2019 về việc thi hành thông tư liên tịch số 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG 761 197 Công văn 89/TANDTC/PC ngày 30/06/2020 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử 763 198 Công văn 136/TANDTC/PC ngày 25/8/2020 về việc đính chính Công văn số 89/TANDTC/PC ngày 30/06/2020 784 199 Công văn số 199/TANDTC-PC ngày 18/12/2020 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong giải quyết phá sản 786 200 Công văn 33/TANDTC/HTQT ngày 17/03/2021 về công tác tương trợ tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài 799 201 Công văn 58/TANDTC/PC ngày 06/05/2021 xác định thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo 810 202 Công văn 64/TANDTC-HTQT ngày 10/06/2021 về việc ủy thác tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài 811 203 Công văn 01/2021/GĐ-TANDTC ngày 01/7/2021 giải một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại tòa án 821 204 Công văn số 02/TANDTC-PC ngày 02/8/2021 về việc giải đáp một số vướng mắc trong xét xử 836 205 Công văn 156/TANDTC/PC ngày 13/09/2021 về việc ra quyết định thi hành án, theo dõi việc thi hành án hình sự 852 206 Công văn 114/TANDTC-HTQT ngày 17/9/2021 V/v xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài 854 207 Công văn 206/TANDTC/PC ngày 27/12/2022 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử 873

LINK TẢI: TUYỂN TẬP 207 CÔNG VĂN GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO


CÔNG TY LUẬT AMI (AMI LAWFIRM)

– Địa chỉ: 28 Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 0941.767.076

– Email: [email protected]

– Website: https://amilawfirm.com/

– Fanpage: https://www.facebook.com/AMILawFirm