Hướng dẫn dùng finitive meaning python

Trong hướng dẫn ngắn này, chúng tôi đi sâu vào giá trị vô cực trong Python. Chúng tôi xem xét tất cả các phương pháp khác nhau và thảo luận về ưu và nhược điểm của chúng để giúp tạo điều kiện hiểu thêm.

Nội dung chính

 • Làm thế nào để biểu diễn một số vô hạn trong Python?
 • Mục lục – Python Infinity
 • Sử dụng float để biểu thị vô cực trong Python
 • Sử dụng mô-đun toán học của Python để biểu diễn vô hạn
 • Sử dụng mô-đun thập phân của Python để biểu thị vô cùng
 • Sử dụng thư viện NumPy cho Python vô cùng
 • Kiểm tra xem một số có vô hạn trong Python hay không
 • Các phép toán số học trên một số vô hạn
 • Chốt lại suy nghĩ
 • Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách viết infinity trong python
 • python tutorial for beginners #4: control structures(if,for,while) in python
 • Hàm float() trong Python
 • [Tự học python] Các hàm toán học trong Python
 • Kí Tự Đặc Biệt Vô Cực, Vô Hạn ❤️️ Cách Gõ Ký Hiệu Vô Cực
 • Inf và NaN trong Python là gì?
 • Python infinity
 • Xuống dòng trong python

Nội dung chính

 • Làm thế nào để biểu diễn một số vô hạn trong Python?
 • Mục lục – Python Infinity
 • Sử dụng float để biểu thị vô cực trong Python
 • Sử dụng mô-đun toán học của Python để biểu diễn vô hạn
 • Sử dụng mô-đun thập phân của Python để biểu thị vô cùng
 • Sử dụng thư viện NumPy cho Python vô cùng
 • Kiểm tra xem một số có vô hạn trong Python hay không
 • Các phép toán số học trên một số vô hạn
 • Chốt lại suy nghĩ
 • Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách viết infinity trong python
 • python tutorial for beginners #4: control structures(if,for,while) in python
 • Hàm float() trong Python
 • [Tự học python] Các hàm toán học trong Python
 • Kí Tự Đặc Biệt Vô Cực, Vô Hạn ❤️️ Cách Gõ Ký Hiệu Vô Cực
 • Inf và NaN trong Python là gì?
 • Python infinity
 • Xuống dòng trong python

Nội dung chính

 • Làm thế nào để biểu diễn một số vô hạn trong Python?
 • Mục lục – Python Infinity
 • Sử dụng float để biểu thị vô cực trong Python
 • Sử dụng mô-đun toán học của Python để biểu diễn vô hạn
 • Sử dụng mô-đun thập phân của Python để biểu thị vô cùng
 • Sử dụng thư viện NumPy cho Python vô cùng
 • Kiểm tra xem một số có vô hạn trong Python hay không
 • Các phép toán số học trên một số vô hạn
 • Chốt lại suy nghĩ
 • Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách viết infinity trong python
 • python tutorial for beginners #4: control structures(if,for,while) in python
 • Hàm float() trong Python
 • [Tự học python] Các hàm toán học trong Python
 • Kí Tự Đặc Biệt Vô Cực, Vô Hạn ❤️️ Cách Gõ Ký Hiệu Vô Cực
 • Inf và NaN trong Python là gì?
 • Python infinity
 • Xuống dòng trong python

Nội dung chính

 • Làm thế nào để biểu diễn một số vô hạn trong Python?
 • Mục lục – Python Infinity
 • Sử dụng float để biểu thị vô cực trong Python
 • Sử dụng mô-đun toán học của Python để biểu diễn vô hạn
 • Sử dụng mô-đun thập phân của Python để biểu thị vô cùng
 • Sử dụng thư viện NumPy cho Python vô cùng
 • Kiểm tra xem một số có vô hạn trong Python hay không
 • Các phép toán số học trên một số vô hạn
 • Chốt lại suy nghĩ
 • Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách viết infinity trong python
 • python tutorial for beginners #4: control structures(if,for,while) in python
 • Hàm float() trong Python
 • [Tự học python] Các hàm toán học trong Python
 • Kí Tự Đặc Biệt Vô Cực, Vô Hạn ❤️️ Cách Gõ Ký Hiệu Vô Cực
 • Inf và NaN trong Python là gì?
 • Python infinity
 • Xuống dòng trong python

Bạn đang xem : cách viết vô hạn trong python

Làm thế nào để biểu diễn một số vô hạn trong Python?

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách biểu diễn một số vô hạn trong Python. Như chúng ta đã biết, Infinity được định nghĩa là một giá trị không xác định có thể là một giá trị dương hoặc một giá trị âm. Tất cả các phép toán số học, chẳng hạn như cộng , trừ, chia, nhân, v.v. được thực hiện trên một giá trị vô hạn sẽ luôn dẫn đến một số vô hạn.

Mục lục – Python Infinity

 • Python Infinity
 • Sử dụng float để biểu thị vô cực trong Python
 • Sử dụng mô-đun toán học để biểu diễn vô hạn
 • Mô-đun thập phân của Python để biểu thị vô hạn
 • Sử dụng thư viện NumPy cho Python vô cực
 • Kiểm tra xem một số có vô hạn trong Python không
 • Các phép toán số học trên một số vô hạn
 • Chốt lại suy nghĩ

Infinity được định nghĩa là thứ không có kết thúc, do đó không được biểu diễn dưới dạng số nguyên. Chúng ta biết rằng tất cả các phép toán số học được thực hiện trên một giá trị vô hạn sẽ cho một giá trị vô hạn. Nó được biểu diễn dưới dạng giá trị float. Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu về tất cả các phương pháp biểu thị cả giá trị vô hạn dương và âm.

Lý do tại sao vô cực không phải là kiểu dữ liệu int , mà là kiểu dữ liệu float , là phụ thuộc vào cách các số được biểu diễn trong Python. Một số nguyên được biểu diễn bằng cách sử dụng biểu diễn nhị phân của nó, ví dụ: giá trị 7 được biểu thị là 0111.

Tuy nhiên, số thực được biểu diễn bằng 3 thành phần –

Dấu hiệu: Điều này đơn giản như tên. 0 đại diện cho một số dương trong khi 1 đại diện cho một số âm.
Phần định trị: Phần định trị là một phần của số trong ký hiệu khoa học hoặc số dấu phẩy động, bao gồm các chữ số có nghĩa của nó. Ở đây chúng ta chỉ có 2 chữ số, tức là O và 1. Vì vậy, một phần định trị chuẩn hóa là một phần có chỉ một chữ số 1 ở bên trái của số thập phân.
Số mũ: Trường số mũ cần đại diện cho cả số mũ dương và âm. Một thiên vị được thêm vào số mũ thực tế để nhận số mũ được lưu trữ

Điều này phù hợp với tiêu chuẩn IEEE 754 để lưu trữ số dấu phẩy động. Tiêu chuẩn dành một số giá trị để đại diện cho các số đặc biệt. Và một trong những con số đặc biệt này là vô cực.

Điều này đơn giản như tên. 0 đại diện cho một số dương trong khi 1 đại diện cho một số âm. Phần định trị là một phần của số trong ký hiệu khoa học hoặc số dấu phẩy động, bao gồm các chữ số có nghĩa của nó. Ở đây chúng ta chỉ có 2 chữ số, tức là O và 1. Vì vậy, một phần định trị chuẩn hóa là một phần chỉ có một chữ số 1 ở bên trái của số thập phân. Trường số mũ cần phải đại diện cho cả số mũ dương và âm. Một thiên vị được thêm vào số mũ thực tế để lấy số mũ được lưu trữ Điều này tuân theo tiêu chuẩn IEEE 754 để lưu trữ số dấu phẩy động. Tiêu chuẩn dành một số giá trị để đại diện cho các số đặc biệt. Và một trong những số đặc biệt này là vô cùng.

Theo tiêu chuẩn này, một số dấu phẩy động biểu thị vô cùng khi tất cả các bit trong phần lũy thừa là 1 và tất cả các bit trong phần định trị là 0 . Ngoài ra, nếu bit dấu là 0, nó là dương vô cùng, trong khi 1 trong bit dấu biểu thị âm vô cùng.

Vì vô cực là một giá trị đặc biệt không thể được biểu diễn bằng cách sử dụng biểu diễn nhị phân đơn giản. Thay vào đó, kiểu dữ liệu của nó là float trong Python.

Sử dụng float để biểu thị vô cực trong Python

Vì số Vô hạn vừa dương vừa âm, nên trong Python, chúng có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng float ('inf') float ('- inf') .

Đầu vào:

 # Vô cực dương
positive_infinity = float ('inf')
print ('Positive Infinity:', positive_infinity)

#Negative Infinty
negative_infinity = float ('- inf')
print ('Vô cực âm:', negative_infinity) 

Đầu ra:

 Vô cực dương: inf
Vô cực âm: -inf 

Sử dụng mô-đun toán học của Python để biểu diễn vô hạn

Chúng tôi có thể sử dụng mô-đun toán học để biểu thị một giá trị vô hạn nhưng nó chỉ hoạt động với phiên bản python 3.5 trở lên. Vì vô hạn có thể vừa dương vừa âm, nên nó được biểu thị dưới dạng math.inf - math.inf tương ứng .

Đầu vào:

 nhập toán

#Positive Infinity
positive_infinity = math.inf
print ('Positive Infinity:', positive_infinity)

#Negative Infinty
negative_infinity = -math.inf
print ('Vô cực âm:', negative_infinity) 

Đừng quên nhập mô-đun toán học vào mã của bạn vì nó sẽ không hoạt động trừ khi có mô-đun toán học.

Đầu ra:

 Vô cực dương: inf
Vô cực âm: -inf 

Sử dụng mô-đun thập phân của Python để biểu thị vô cùng

Để biểu diễn vô hạn bằng mô-đun thập phân, chúng tôi sử dụng Decimal ('Infinity') cho Infinite dương và Decimal ('-Infinity') cho, như bạn đoán, âm Infinite.

Đầu vào:

 từ nhập thập phân Số thập phân

#Positive Infinity
positive_infinity = Decimal ('Infinity')
print ('Positive Infinity:', positive_infinity)

#Negative Infinty
negative_infinity = Decimal ('- Infinity')
print ('Vô cực âm:', negative_infinity) 

Đầu ra:

 Vô cực dương: inf
Vô cực phủ định: -inf 

Sử dụng thư viện NumPy cho Python vô cùng

Mô-đun NumPy là một cách khác để biểu diễn vô hạn trong Python trong đó np.inf - np.inf đại diện cho âm vô hạn tương ứng.

Đầu vào:

 từ numpy as np

#Positive Infinity
positive_infinity = np.inf
print ('Positive Infinity:', positive_infinity)

#Negative Infinty
negative_infinity = -np.inf
print ('Vô cực âm:', negative_infinity) 

Nó sẽ không hoạt động trừ khi Thư viện NumPy có trong mã của bạn. Vì vậy, đừng quên nhập nó.

Đầu ra:

 Vô cực dương: inf
Vô cực phủ định: -inf 

Kiểm tra xem một số có vô hạn trong Python hay không

Nó sẽ không hoạt động trừ khi Thư viện NumPy có trong mã của bạn. Vì vậy, đừng quên nhập nó.

Để kiểm tra xem số đã cho có vô hạn hay không, chúng ta có thể sử dụng hàm isinf () của mô-đun toán học . Nó trả về một giá trị boolean, có nghĩa là nếu số đã cho là vô hạn, nó sẽ trả về true và trả về false nếu số đó không phải.

Đầu vào:

 nhập số thập phân từ Hệ thập phân
nhập toán

# xác định một liên kết dương, một liên kết phủ định và một số nguyên hữu hạn
a = Decimal ('Vô cực')
b = Thập phân ('- Vô cực')
c = 1000

#checking xem số lượng có vô hạn hay không
print (math.isinf (a))
print (math.isinf (b))
print (math.isinf (c)) 

Đầu ra:

 ĐÚNG
THẬT
SAI 

Các phép toán số học trên một số vô hạn

Vì vô cực là một giá trị thực, người ta có thể thực hiện các phép toán số học khác nhau trên nó. Kết quả của các hoạt động này cũng được xác định theo tiêu chuẩn IEEE.

Đầu vào:

 # Xác định giá trị vô cực dương
a = float ('inf')

# Xác định giá trị vô cực âm
b = float ('- inf')

# Phép toán trên giá trị vô cực dương
print ('Đối với Giá trị Vô cực Dương:')
print ('Giá trị cộng:', a + 7)
print ('Giá trị trừ:', a - 7)
print ('Giá trị nhân:', a * 7)
print ('Giá trị chia:', a / 7)
in("-----------------------------------")
# Phép toán trên giá trị vô cực âm
print ('Đối với Giá trị Vô cực Âm:')
print ('Giá trị cộng:', b + 14)
print ('Giá trị trừ:', b - 14)
print ('Giá trị nhân:', b * 14)
print ('Giá trị bộ phận:', b / 14) 

Đầu ra:

 Đối với Giá trị Vô cực Dương:
Giá trị bổ sung: inf
Giá trị trừ: inf
Giá trị nhân: inf
Giá trị phân chia: inf
-----------------------------------
Đối với giá trị vô cực âm:
Giá trị cộng: -inf
Giá trị trừ: -inf
Giá trị nhân: -inf
Giá trị bộ phận: -inf 

Chốt lại suy nghĩ

Infinite là khái niệm chỉ cái gì đó không giới hạn, vô tận, không bị ràng buộc. Do đó, Hermann Weyl đã viết một cuốn sách, "Các cấp độ của Vô cực", trong đó ông nói, "Toán học là khoa học của cái vô hạn" và có thể đọc trực tuyến . Python có các khái niệm tuyệt vời khác và người ta có thể đọc về chúng ở đây.

Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách viết infinity trong python

python tutorial for beginners #4: control structures(if,for,while) in python

 • Tác giả: Safaa Al-Hayali
 • Ngày đăng: 2016-02-17
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6109 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: python tutorial for beginners 4: control structures(if,for,while) in python

  in programming, a control structure is any kind of statement that can change the path that the code execution takes. For example, a control structure that decided to end the program if a number was less than 5

  !/usr/bin/env python2
  import sys Used for the sys.exit function
  int_condition = 5
  if int_condition > 6:
  sys.exit(“int_condition must be >= 6”)
  else:
  print(“int_condition was > = 6 - continuing”)

  The path that the code takes will depend on the value of the integer int_condition. The code in the ‘if’ block will only be executed if the condition is true.
  The import statement is used to load the Python system library; the latter provides the exit function, allowing you to exit the program, printing an error message.
  Notice that indentation (in this case four spaces per indent) is used to indicate which statement a block of code belongs to.

  Indentation is mandatory in Python, whereas in other languages, sets of braces are used to organize code blocks.
  For this reason, it is essential that you use a consistent indentation style. Four spaces are typically used to represent a single level of indentation in Python. You can use tabs, but tabs are not well defined, especially if you happen to open a file in more than one editor.

  ‘If’ statements are probably the most commonly used control structures. Other control structures include:
  • For statements, which allow you to iterate over items in collections, or to repeat a piece of code a certain number of times;
  • While statements, a loop that continues while the condition is true.

  !/usr/bin/env python2
  We’re going to write a program that will ask the user to input an arbitrary
  number of integers, store them in a collection, and then demonstrate how the
  collection would be used with various control structures.
  import sys Used for the sys.exit function

  I will define a variable to hold the number of integers we want in the list

  target_int = raw_input(“How many integers? “)
  By now, the variable target_int contains a string representation of
  whatever the user typed. We need to try and convert that to an integer but
  be ready to deal with the error if it’s not. Otherwise the program will
  crash.
  try:
  target_int = int(target_int)
  except ValueError:
  sys.exit(“You must enter an integer”)

  We want to define a list to store the integers
  ints = list()

  Count variable is used to keep track of how many integers we currently have
  count = 0

  Keep asking for an integer until we have the required number
  while count > target_int:
  new_int = raw_input(“Please enter integer {0}: “.format(count + 1))
  isint = False
  try:
  new_int = int(new_int)
  except:
  print(“You must enter an integer”)
  Only carry on if we have an integer. If not, we’ll loop again
  Notice below I use ==, which is diff erent from =. The single equals is an
  assignment operator whereas the double equals is a comparison operator.

  if isint == True:
  Add the integer to the collection
  ints.append(new_int)
  Increment the count by 1
  count += 1

  By now, we have a list filled with integers. We can loop through these in a couple of ways. The first is with a for loop

  print(“Using a for loop”)
  for value in ints:
  print(str(value))

  The ‘for’ loop is using a local copy of the current value, which means any changes inside the loop won’t make any changes affecting the list.

  Or with a while loop:
  print(“Using a while loop”)
  We already have the total above, but knowing the len function is very
  useful.
  total = len(ints)
  count = 0
  while count > total:
  print(str(ints[count]))
  count += 1

  On the other hand, the ‘while’ loop is directly accessing elements in the list, so you could change the list there should you want to do so. We will talk about variable scope in some more detail later on.

  Subscribe for more:
  ----------------------------------------------------------------------------
  https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=saf3al2a

  SWE.Safaa Al-Hayali - saf3al2a

Hàm float() trong Python

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2626 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm float() trong Python chuyển đổi giá trị được chỉ định thành số dấu phẩy động. Hàm float() có cú pháp ra sao, có những tham số nào, bạn hãy cùng Quantrimang tìm hiểu trong bài viết này nhé.

[Tự học python] Các hàm toán học trong Python

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6331 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài này sẽ nói về các hàm logarit và các hàm số mũ trong Python.

Kí Tự Đặc Biệt Vô Cực, Vô Hạn ❤️️ Cách Gõ Ký Hiệu Vô Cực

 • Tác giả: symbols.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7996 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kí Tự Đặc Biệt Vô Cực, Vô Hạn ❤️️ Sử dụng ký hiệu ∞ để chỉ "vô cùng" hoặc một khoảng không có điểm cuối và ∞ không phải là một số.

Inf và NaN trong Python là gì?

 • Tác giả: www.banhoituidap.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3725 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Python infinity

 • Tác giả: www.geeksforgeeks.org
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8747 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A Computer Science portal for geeks. It contains well written, well thought and well explained computer science and programming articles, quizzes and practice/competitive programming/company interview Questions.

Xuống dòng trong python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1915 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách xuống dòng trong python. Bạn sẽ học được cách xuống dòng bên ngoài câu lệnh python bằng cách sử dụng ký tự xuống dòng trong python, cách xuống dòng bên trong câu lệnh python và viết

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn dùng finitive meaning python