Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Để cài đặt GUI của MongoDB và MongoDB Compass trên Ubuntu 22. 04, bạn sẽ phải thực hiện các bước sau

Bước 1. Cập nhật chỉ mục hệ thống

Trước tiên, bạn cần cập nhật chỉ mục của hệ thống bằng lệnh bên dưới

$ sudo apt-get update

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Bước 2. Tải xuống MongoDB Compass trên Ubuntu 22. 04

Khi chỉ mục hệ thống của bạn đã được cập nhật thành công, bạn cần tải xuống “. deb” của MongoDB Compass bằng cách chạy lệnh sau hoặc thậm chí bạn có thể tải xuống từ trang web chính thức của MongoDB theo cách thủ công

$ wget https. // tải xuống. mongodb. com / la bàn / mongodb-compass_1. 15. 1_amd64. nợ

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Khi lệnh này kết thúc quá trình thực thi, kết quả hiển thị bên dưới sẽ hiển thị cho bạn

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Bước 3. Cài đặt MongoDB Compass trên Ubuntu 22. 04

Sau đó, bạn có thể cài đặt MongoDB Compass trên Ubuntu 22 của mình. 04 với sự trợ giúp của lệnh sau

$ sudo dpkg –i mongodb-compass_1. 15. 1_amd64. nợ

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Sau khi cài đặt thành công MongoDB Compass trên Ubuntu 22. 04, đầu ra hiển thị bên dưới sẽ xuất hiện trên thiết bị đầu cuối

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Cách sử dụng MongoDB Compass trên Ubuntu 22. 04

Trước khi bắt đầu sử dụng MongoDB Compass, bạn cần đảm bảo rằng máy chủ MongoDB đang chạy trên Ubuntu 22 của bạn. 04 hệ thống. Nếu không, bạn sẽ không thể kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB. Cuối cùng, bạn sẽ không thể làm việc với MongoDB Compass. Bạn có thể chạy máy chủ MongoDB bằng cách thực hiện lệnh “mongo” trong thiết bị đầu cuối của hệ thống. Khi máy chủ MongoDB bắt đầu chạy trên hệ thống của bạn, bạn có thể thực hiện các bước sau

Bước 1. Khởi chạy MongoDB Compass trên Ubuntu 22. 04

Bạn có thể khởi chạy MongoDB Compass bằng cách tìm kiếm nó trong thanh tìm kiếm của Menu ứng dụng trên Ubuntu 22 của bạn. 04 và nhấp vào kết quả tìm kiếm có liên quan. Giao diện chào mừng của công cụ MongoDB Compass được hiển thị trong hình bên dưới

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Khi bạn đóng hộp thoại thông báo chào mừng, bạn sẽ thấy hộp thoại Cài đặt quyền riêng tư như trong hình dưới đây. Từ đây, bạn cần nhấp vào nút Bắt đầu sử dụng La bàn để tiếp tục

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Bước 2. Kết nối với Cơ sở dữ liệu MongoDB trong Ubuntu 22. 04

Bây giờ, bạn cần kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB. Để làm được điều đó, bạn sẽ phải nhập Địa chỉ máy chủ lưu trữ cục bộ của mình vào khoảng trống được cung cấp và nhấp vào nút Kết nối như trong hình bên dưới

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Bước 3. Tạo cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập trong MongoDB Compass

Sau khi kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập trong MongoDB Compass rất dễ dàng. Bạn nên nhấp vào tab Cơ sở dữ liệu để tạo cơ sở dữ liệu mới

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Tại đây, tất cả ba cơ sở dữ liệu mặc định sẽ được trình bày cho bạn. Bạn có thể tạo một cái mới bằng cách nhấp vào nút Tạo cơ sở dữ liệu

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Khi nhấp vào nút này, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên cơ sở dữ liệu của mình cũng như tên của bộ sưu tập mà bạn muốn tạo bên trong cơ sở dữ liệu này (thậm chí bạn có thể tạo nhiều bộ sưu tập hơn bên trong cùng một cơ sở dữ liệu sau này). Sau khi cung cấp tên của cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập, bạn phải nhấp vào nút Tạo cơ sở dữ liệu như hình bên dưới

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Bước 4. Chèn một tài liệu vào Collection trong MongoDB Compass

Bây giờ, bạn sẽ có thể thấy cơ sở dữ liệu mới tạo của mình trong danh sách cơ sở dữ liệu MongoDB. Để chèn tài liệu bên trong bộ sưu tập mới được tạo trong cơ sở dữ liệu MongoDB của bạn, trước tiên bạn cần mở rộng tab cơ sở dữ liệu bằng cách nhấp vào tên cơ sở dữ liệu cụ thể của bạn như được tô sáng trong hình ảnh sau

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Từ đây, bạn cần nhấp vào tên bộ sưu tập cụ thể của mình như hình bên dưới

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Khi bạn đã ở trong bộ sưu tập mới của mình, bạn cần nhấp vào nút THÊM DỮ LIỆU, sau đó chọn tùy chọn Chèn tài liệu

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Sau khi làm điều này, bạn sẽ được cung cấp một tài liệu mẫu như trong hình dưới đây

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Bạn có thể xóa tài liệu mẫu này và thêm tài liệu mẫu của mình như trong hình bên dưới. Theo cách tương tự, bạn thậm chí có thể chèn nhiều tài liệu cùng một lúc cách nhau bằng dấu phẩy. Bạn cần cẩn thận về cú pháp của truy vấn. Sau khi chèn [các] tài liệu, bạn phải nhấp vào nút Chèn

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Bây giờ, bạn sẽ có thể xem [các] tài liệu đã chèn bên trong bộ sưu tập của mình như được hiển thị bên dưới

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Bước # 5. Xóa tài liệu trong Bộ sưu tập trong MongoDB Compass

Để xóa tài liệu, bạn cần di chuột vào tài liệu đó rồi nhấp vào biểu tượng xóa như được tô sáng trong hình ảnh sau

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Sau đó, bạn cần xác nhận việc xóa nó bằng cách nhấp vào nút XÓA

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Bước # 6. Xóa Bộ sưu tập trong MongoDB Compass

Cuối cùng, nhấp vào ba dấu chấm có tên của nó và sau đó chọn tùy chọn Drop Collection

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Sau đó, bạn có thể cung cấp xác nhận bằng cách nhấp vào tùy chọn Drop Collection được đánh dấu trong hình ảnh hiển thị bên dưới

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong cmd?

Phần kết luận

Hướng dẫn này được viết chủ yếu để cung cấp hai chức năng. cài đặt MongoDB Compass và sử dụng MongoDB Compass trên Ubuntu 22. 04. Đầu tiên chúng tôi nói về việc cài đặt công cụ này trên Ubuntu 22. 04 bằng cách giải thích từng. Tiếp theo là cách sử dụng rất cơ bản của công cụ này. Bằng cách làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ có thể dễ dàng sử dụng MongoDB Compass để tạo cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập, chèn tài liệu vào bên trong bộ sưu tập, xóa tài liệu khỏi bộ sưu tập và xóa bộ sưu tập MongoDB

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trong terminal?

Để tải xuống Compass, bạn có thể sử dụng trình duyệt web ưa thích của mình. .
Mở trang tải xuống
Chọn trình cài đặt bạn thích. Trình cài đặt MongoDB Compass có sẵn dưới dạng. exe hoặc. gói msi hoặc một. lưu trữ zip
Tải xuống phiên bản mới nhất của MongoDB Compass cho Windows

Làm cách nào để mở MongoDB Compass trong cmd?

Có hai cách để bắt đầu Compass từ dòng lệnh. Chỉ định một chuỗi kết nối trên dòng lệnh. .
Đường dẫn đến tệp thực thi Compass
Tệp cấu hình kết nối
Cụm mật khẩu tùy chọn cho tệp cấu hình kết nối
Id kết nối tùy chọn

Làm cách nào để cài đặt MongoDB Compass trên Windows?

Bước 1. Đầu tiên hãy truy cập trang web MongoDb và tải xuống MongoDB Compass. Bước 2. Giải nén File sau khi tải về. Bước 3. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng trình cài đặt. Bước 4. Làm theo lời nhắc cài đặt và tùy chỉnh cài đặt theo nhu cầu của bạn

Làm cách nào để thiết lập MongoDB Compass?

Các bước cài đặt MongoDB Compass Windows . Bước 2. Sau khi tải về, giải nén tập tin. Bước 3. Khởi chạy ứng dụng MongoDB Compass. Bước 4. Chọn “Tệp trong các trường kết nối riêng lẻ”