Chủ đề: Composer Laravel

Có 377 bài viết

Hướng dẫn php laravel course outline - đề cương khóa học php laravel
Hướng dẫn php laravel course outline - đề cương khóa học php laravel

Tại sao chọn framework Laravel cho học tập và phát triển ứng dụng webLaravel là framework PHP ra đời 2011, được phát triển đầu tiên bởi Taylor Otwell. Framework này ...

Hướng dẫn php style guide - hướng dẫn kiểu php
Hướng dẫn php style guide - hướng dẫn kiểu php

PSR có nghĩa là PHP Standards Recommendations, nó là tiêu chuẩn được khuyến nghị áp dụng khi lập trình PHP và được các lập trình viên, tổ chức chấp ...

Hướng dẫn php one-way encryption - mã hóa một chiều php
Hướng dẫn php one-way encryption - mã hóa một chiều php

(Php 5> = 5.5.0, Php 7, Php 8)password_hash - Tạo mật khẩu băm — Creates a password hashSự mô tảpassword_hash (chuỗi $password, chuỗi | int | null $algo, mảng $options = []): ...

Hướng dẫn php routes example - ví dụ về tuyến đường php
Hướng dẫn php routes example - ví dụ về tuyến đường php

routing system luôn là 1 phần quan trọng của hệ thống code website. Bài này sẽ hướng dẫn bạn tạo router riêng để không phụ thuộc framework. 2021-01-06 4579 lượt ...

Hướng dẫn php encrypt form post - bài đăng mẫu mã hóa php
Hướng dẫn php encrypt form post - bài đăng mẫu mã hóa php

Lời nói đầuGần đây, mình có gặp một bài toán mà mình nghĩ rằng nó là một bài toán rất thường gặp của các nhà phát triển Web. Trong một project php ...

Hướng dẫn php advanced form validation - xác thực biểu mẫu nâng cao php
Hướng dẫn php advanced form validation - xác thực biểu mẫu nâng cao php

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP form validationPHP form validationPHP giá trị bắt buộc nhập (form require)PHP validate namePHP validate emailPHP validate URL PHP validate tổng ...

Hướng dẫn dùng php compact trong PHP
Hướng dẫn dùng php compact trong PHP

Định nghĩa hàm compact() trong PHPHàm compact() trong PHP nhận các biến làm các tham số. Mỗi tham số có thể là chuỗi chứa tên biến, hoặc một mảng các biến. ...

Hướng dẫn dùng catch errors trong PHP
Hướng dẫn dùng catch errors trong PHP

Xin chào tất cả các mọi người, bài viết này mình xin trình bày về xử lý lỗi và Exception trong PHP, rất mong được sự theo dõi của mọi người1) Xử lý ...

Hướng dẫn how zip all files in folder in php? - cách nén tất cả các tệp trong thư mục trong php?
Hướng dẫn how zip all files in folder in php? - cách nén tất cả các tệp trong thư mục trong php?

Tôi đã tìm thấy bài đăng này trong Google là kết quả hàng đầu thứ hai, đầu tiên là sử dụng Exec :(Dù sao, trong khi điều này không chính xác là nhu cầu của ...

Hướng dẫn soundasleep/html2text - soundasleep/html2text
Hướng dẫn soundasleep/html2text - soundasleep/html2text

HTML2TEXT là một tập lệnh rất đơn giản sử dụng các phương thức DOM để chuyển đổi HTML thành định dạng tương tự như những gì sẽ được trình duyệt ...

Hướng dẫn laravel vs mongodb - laravel so với mongodb
Hướng dẫn laravel vs mongodb - laravel so với mongodb

I. Giới thiệuMongoDB là hệ quản trị CSDL NoSQL phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên mặc định Laravel PHP Framework lại không hỗ trợ MongoDB. Vì vậy trong ...

Hướng dẫn does php have getters and setters? - php có getters và setters không?
Hướng dẫn does php have getters and setters? - php có getters và setters không?

Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu cách tốt nhất để tạo ra các chiến lược getter và setter trong PHP. Các chiến lược Getter và Setter được sử dụng khi ...

Hướng dẫn where do i put css and js in laravel 8? - tôi đặt css và js ở đâu trong laravel 8?
Hướng dẫn where do i put css and js in laravel 8? - tôi đặt css và js ở đâu trong laravel 8?

Phiên bản Cảnh báo bạn đang duyệt tài liệu cho một phiên bản cũ của Laravel. Xem xét nâng cấp dự án của bạn lên Laravel 9.x. Youre browsing the documentation for ...

Hướng dẫn ajax insert data in php - ajax chèn dữ liệu vào php
Hướng dẫn ajax insert data in php - ajax chèn dữ liệu vào php

Ở đây chúng tôi sử dụng 3 tệp để chèn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL bằng AJAX.database.phpindex.phpsave.phpBảng user_data CREATE TABLE `user_data` ( `id` ...

Hướng dẫn validate import excel laravel - xác thực nhập excel laravel
Hướng dẫn validate import excel laravel - xác thực nhập excel laravel

Lời nói đầuXin chào các bác! lại là em đây ) Em chắc nhiều bác khi làm dự án đã được yêu cầu import dữ liệu file excel hoặc file csv vào database. Khi đó ...

Hướng dẫn how to change php version in laravel project - cách thay đổi phiên bản php trong dự án laravel
Hướng dẫn how to change php version in laravel project - cách thay đổi phiên bản php trong dự án laravel

Tôi đang cố gắng cài đặt một dự án Laravel cũ hơn.Khi tôi chạy cài đặt trình soạn thảo, tôi sẽ gặp lỗi sauThis package requires php >=5.6.4 but your PHP version ...

Hướng dẫn object reverse php - đảo ngược đối tượng php
Hướng dẫn object reverse php - đảo ngược đối tượng php

Reverse shell là gì ?Reverse shell là 1 loại session shell (ngoài ra còn có web shell, bind shell,.. ) là shell có kết nối bắt nguồn từ 1 máy chủ đóng vai trò là target ...

Hướng dẫn date format in php with month name - định dạng ngày trong php với tên tháng
Hướng dẫn date format in php with month name - định dạng ngày trong php với tên tháng

Tôi có dữ liệu ngày này:20130814Cách nhận đầu ra chuỗi như thế này: (trong PHP)Tháng 8 năm 2013 Hỏi ngày 5 tháng 9 năm 2013 lúc 11:24Sep 5, 2013 at 11:24 3Bạn đã có ...

Hướng dẫn how to change css in laravel - cách thay đổi css trong laravel
Hướng dẫn how to change css in laravel - cách thay đổi css trong laravel

Đã hỏi 5 năm, 2 tháng trước 5 years, 2 months agoĐã xem 8k lần 8k times Laravel Noob ở đây, tôi đang phát triển ở Homestead.Ngay bây giờ, nếu tôi muốn chỉnh sửa ...

Hướng dẫn php encrypt files on server - php mã hóa tập tin trên máy chủ
Hướng dẫn php encrypt files on server - php mã hóa tập tin trên máy chủ

Nếu bạn xử lý dữ liệu nhạy cảm, việc mã hóa các tệp trước khi lưu trữ chúng trên máy chủ hoặc lưu trữ đám mây. Hãy cùng xem cách mã hóa và giải mã ...

Hướng dẫn ubuntu install php - Ubuntu cài đặt php
Hướng dẫn ubuntu install php - Ubuntu cài đặt php

Trong kho phần mềm chính thức của Ubuntu 18.04 thì PHP 5.4 đã cũ và không còn được các nhà phát triển hỗ trợ, duy trì và cập nhật bản vá lỗi.Để hỗ trợ ...

Hướng dẫn dùng symfony tutorialspoint trong PHP
Hướng dẫn dùng symfony tutorialspoint trong PHP

Symfony is an open-source PHP web application framework, designed for developers who need a simple and elegant toolkit to create full-featured web applications. Symfony is sponsored by SensioLabs. It ...

Hướng dẫn php object property - thuộc tính đối tượng php
Hướng dẫn php object property - thuộc tính đối tượng php

Thuộc tính (property) và phương thức (method) là hai thành phần cơ bản tạo nên một class trong PHP. Trong đó, thuộc tính là thành phần chứa dữ liệu trong class ...

Hướng dẫn stdclass php - stdclass php
Hướng dẫn stdclass php - stdclass php

Khởi tạo đối tượng Để tạo một đối tượng mới, hãy sử dụng câu lệnh new để khởi tạo một lớp:object, use the new statement to instantiate a class: object, use ...

Hướng dẫn mysql bitmask column - cột bitmask mysql
Hướng dẫn mysql bitmask column - cột bitmask mysql

Hướng dẫn how do you insert multiple rows in sql in python? - làm thế nào để bạn chèn nhiều hàng trong sql trong python?Cách thành ngữ để xử lý điều này trong Python ...

Hướng dẫn enable php ubuntu - kích hoạt php ubuntu
Hướng dẫn enable php ubuntu - kích hoạt php ubuntu

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản thích hợp để lập trình website. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHP trên Ubuntu 20. PHP là ...

Hướng dẫn which php version is required for laravel 6? - phiên bản php nào được yêu cầu cho laravel 6?
Hướng dẫn which php version is required for laravel 6? - phiên bản php nào được yêu cầu cho laravel 6?

Phiên bản Cảnh báo bạn đang duyệt tài liệu cho một phiên bản cũ của Laravel. Xem xét nâng cấp dự án của bạn lên Laravel 9.x. Youre browsing the documentation for ...

Hướng dẫn php mailer multiple bcc - người gửi thư php nhiều bcc
Hướng dẫn php mailer multiple bcc - người gửi thư php nhiều bcc

Tôi đã sử dụng người gửi thư này trong một thời gian, nhưng bây giờ tôi cần thêm (nhiều) địa chỉ BCC vĩnh viễn. Tôi có thể làm cái này như thế nào?Đây ...

Hướng dẫn render html laravel - kết xuất html ấu trùng
Hướng dẫn render html laravel - kết xuất html ấu trùng

Rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Như đã nói ở tập trước thì ngày hôm nay, nội dung sẽ nói về Blade template trong Laravel. Tập ngày hôm nay chủ yếu ...

Hướng dẫn what is static method in php? - phương thức tĩnh trong php là gì?
Hướng dẫn what is static method in php? - phương thức tĩnh trong php là gì?

PHP - Phương pháp tĩnhCác phương thức tĩnh có thể được gọi trực tiếp - mà không tạo ra một thể hiện của lớp trước.Các phương thức tĩnh được khai báo ...

Hướng dẫn install php in debian 10 - cài đặt php trong debian 10
Hướng dẫn install php in debian 10 - cài đặt php trong debian 10

Giới thiệuMột ngăn xếp đèn của đèn là một nhóm phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép máy chủ lưu trữ các trang web và ứng ...

Hướng dẫn how to run composer json in php - làm thế nào để chạy trình soạn nhạc json trong php
Hướng dẫn how to run composer json in php - làm thế nào để chạy trình soạn nhạc json trong php

Giới thiệu Composer.json: Thiết lập dự án Khóa yêu cầu Tên gói Các ràng buộc phiên bản gói Cài đặt phụ thuộc Cam kết tệp Composer.lock của bạn để điều ...

Hướng dẫn dùng throwable php trong PHP
Hướng dẫn dùng throwable php trong PHP

Change language:Submit a Pull Request Report a Bug Nội dung chính ShowIntroductionInterface synopsisTable of ContentsUser Contributed Notes 2 notesTổng quan về các lỗi trong PHPThiết ...

Hướng dẫn php multilanguage - đa ngôn ngữ php
Hướng dẫn php multilanguage - đa ngôn ngữ php

Các website ngày nay muốn tiếp cận với nhiều loại khách hàng thì đều cần phải sử dụng đa ngôn ngữ (i18n). Với những ai sử dụng Laravel cho việc phát triển ...

Hướng dẫn install php 8 nginx ubuntu - cài đặt php 8 nginx ubuntu
Hướng dẫn install php 8 nginx ubuntu - cài đặt php 8 nginx ubuntu

PHP là một trong những khối xây dựng của Internet hiện đại. Đây là ngôn ngữ kịch bản nguồn mở miễn phí, thường chạy trên máy chủ web và có thể được ...

Hướng dẫn uppercase first letter php - chữ hoa đầu tiên php
Hướng dẫn uppercase first letter php - chữ hoa đầu tiên php

(Php 4, Php 5, Php 7, Php 8)UCFIRST - Tạo nhân vật chữ hoa đầu tiên của chuỗi — Make a strings first character uppercaseSự mô tảUCFIRST (Chuỗi $string): Chuỗi(string ...

Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí
Hướng dẫn update php 8 ubuntu - cập nhật php 8 miễn phí

Mục lụcGiới thiệuCài đặt PHP 8 trên Ubuntu 20.04Cài đặt PHP 8.0Cài đặt các phiên bản mở rộng của PHP 8.0Tổng kếtGiới thiệuCài đặt PHP 8 trên Ubuntu ...

Hướng dẫn how do i run a python script in laravel? - làm cách nào để chạy tập lệnh python trong laravel?
Hướng dẫn how do i run a python script in laravel? - làm cách nào để chạy tập lệnh python trong laravel?

Chinweuba Elijah AzubuikePython cung cấp một số chức năng có thể giúp cải thiện tính hữu ích của các ứng dụng của bạn. Python giúp xử lý các chức năng như ...

Hướng dẫn php foreach reference or copy - php foreach tham khảo hoặc sao chép
Hướng dẫn php foreach reference or copy - php foreach tham khảo hoặc sao chép

Tôi đã phải dành một vài giờ để tìm ra lý do tại sao A [3] đang thay đổi trên mỗi lần lặp. Đây là lời giải thích mà tôi đã đến.Có hai loại biến trong ...

Hướng dẫn export data to pdf in php - xuất dữ liệu sang pdf trong php
Hướng dẫn export data to pdf in php - xuất dữ liệu sang pdf trong php

Đây là một hướng dẫn tính năng xuất khẩu PHP PDF khác, tôi sẽ tạo tập lệnh PHP đơn giản để tìm nạp dữ liệu từ MySQL và tạo tệp PDF bằng PHP. Chúng ...