Chủ đề: L���p 9

Có 1,817 bài viết

Đề bài - dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. nêu ý nghĩa của tài nguyên rừng
Đề bài - dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. nêu ý nghĩa của tài nguyên rừng

- Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu; bảo vệ đất, chống xói mòn đất, điều hòa dòng chảy sông ngòi, hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột ...

Đề bài - cách mạng tháng mười diễn ra như thế nào?
Đề bài - cách mạng tháng mười diễn ra như thế nào?

- Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật ...

Đề bài - bài 9 trang 25 sgk vật lí 7
Đề bài - bài 9 trang 25 sgk vật lí 7

Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí so với các gương. Đề bài ...

Đề bài - bài 3 trang 103 sgk hoá học 12
Đề bài - bài 3 trang 103 sgk hoá học 12

(begin{gathered} {n_{{M_x}{O_y}}} = dfrac{1}{y}nH_{2}= dfrac{{0,4}}{y}(mol) hfill = > {M_{{M_x}{O_y}}} = dfrac{{{m_{oxit}}}}{{{n_{oxit}}}} = dfrac{{23,2}}{{dfrac{{0,4}}{y}}} = 58y hfill ...

Xu thế hòa hoãn đông tây và chiến tranh lạnh chấm dứt
Xu thế hòa hoãn đông tây và chiến tranh lạnh chấm dứt

- Năm 1972, Xô - Mỹ thỏa thuận hạn chế vũ khí chiến lược, kýHiệp ước ABM(Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo), SALT-1 (Hiệp định hạn chế vũ khí tiến ...

Đề bài - bài 1 trang 49 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 1 trang 49 sgk vật lí 12

Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau. Đề bài ...

 Tính chất của đẳng thức - lý thuyết quy tắc chuyển vế
Tính chất của đẳng thức - lý thuyết quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu (+) đổi thành dấu (-) và dấu (-) thành ...

Đề bài - bài 55 trang 124 sgk toán 6 tập 1
Đề bài - bài 55 trang 124 sgk toán 6 tập 1

Gọi (A,B) là hai điểm trên tia (Ox). Biết (OA= 8cm, AB= 2cm). Tình (OB). Bài toán có mấy đáp số. Đề bài Gọi (A,B) là ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - đề số 9 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - đề số 9 có lời giải chi tiết

+ Ngày 15-8-1945, Việt Minh tổ chức diễn thuyết ở ba rạp hát trong thành phố. Ngày 16-8, truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp mọi nơi. ...

Đề bài - bài 5 trang 22 tài liệu dạy - học hoá học 9 tập 2
Đề bài - bài 5 trang 22 tài liệu dạy - học hoá học 9 tập 2

(begin{array}{l}{n_{BrC{H_2} - C{H_2}Br}} = dfrac{{47}}{{188}} = 0,025molTheo,(1) to {n_{C{H_2} = C{H_2}}} = {n_{BrC{H_2} - C{H_2}Br}} Rightarrow {n_{C{H_2} - C{H_2}}} = ...

Đề bài - bài 3 trang 49 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 3 trang 49 sgk vật lí 12

Do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ của nó. Đề bài Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ? ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - đề số 9 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - đề số 9 có lời giải chi tiết

⟹Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác-Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. Con đường ...

Đề bài - bài 9 trang 55 sbt sử 11
Đề bài - bài 9 trang 55 sbt sử 11

- Đập tan ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở nước Nga. Mở ra kỷ nguyên mới, Lần đầu tiên trong lịch ...

Đề bài - câu 2 trang 22 sgk công nghệ 7
Đề bài - câu 2 trang 22 sgk công nghệ 7

Phân hữu cơ , phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ? Đề bài Phân hữu cơ , phân lân thường dùng để bón ...

Đề bài - câu 2 trang 40 sbt công nghệ 6 - chân trời sáng tạo
Đề bài - câu 2 trang 40 sbt công nghệ 6 - chân trời sáng tạo

Cho biết tên các bộ phận của bàn là ứng với mỗi chức năng sau Đề bài Cho biết tên các bộ phận của bàn là ứng với ...

Đề bài - bài 5 trang 95 sbt sử 12
Đề bài - bài 5 trang 95 sbt sử 12

- Đối với các tổ chức phản cách mạng, tay sai, chính quyền dựa vào quần chúng, kiên quyết vạch trần âm mưu và hành động chia rẽ, phá hoại của chúng, ...

Đề bài - hoạt động mục 2 trang 72 sgk công nghệ 6 - chân trời sáng tạo
Đề bài - hoạt động mục 2 trang 72 sgk công nghệ 6 - chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết chiếc nồi nào sẽ tiêu thụ điện năng nhiều hơn trong cùng thời gian sử dụng Đề bài Cho 2 nồi cơm điện ...

Đề bài - bài 6 trang 139 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2
Đề bài - bài 6 trang 139 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2

(left{ begin{array}{l}2x + 2y = 1102x - 3y = 10end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}5y = 100x + y = 55end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y ...

Câu  - bài 9.1;9.2;9.3;9.4;9.5;9.6;9.7;9.8;9.9 trang 18 sbt hóa học 12
Câu - bài 9.1;9.2;9.3;9.4;9.5;9.6;9.7;9.8;9.9 trang 18 sbt hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro của nhân thơm bằng nguyên tử brom dễ dàng nhất? ...

Đề bài - bài 11 trang 142 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2
Đề bài - bài 11 trang 142 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2

(begin{array}{l}widehat {BAC} + widehat {ABC} + widehat {ACB} = {180^0}widehat {EAD} + widehat {AED} + widehat {ADE} = {180^0}end{array}) (tổng ba góc của tam giác). Đề bài ...