Bạn sử dụng ký tự đặc biệt nào để nối các chuỗi trong python?

Cách dễ nhất để nối các chuỗi là sử dụng toán tử

$ ./add_string.py 
old tree
7 hoặc
$ ./add_string.py 
old tree
0. Toán tử
$ ./add_string.py 
old tree
7 được sử dụng cho cả phép cộng số và chuỗi;

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)

Hai chuỗi được thêm bằng toán tử

$ ./add_string.py 
old tree
7

$ ./add_string.py 
old tree

Trong ví dụ thứ hai, chúng tôi sử dụng toán tử cộng hợp

#!/usr/bin/python

msg = 'There are'

msg += ' three falcons'
msg += ' in the sky'

print(msg)

Ví dụ xây dựng thông báo với toán tử

$ ./add_string.py 
old tree
0

$ ./add_string2.py 
There are three falcons in the sky

Python thêm chuỗi với tham gia

Phương thức chuỗi

$ ./add_string.py 
old tree
4 nối bất kỳ số lượng chuỗi nào được cung cấp trong một lần lặp (tuple, list). Chúng tôi chỉ định ký tự mà các chuỗi được nối

#!/usr/bin/python

msg = ' '.join(['There', 'are', 'three', 'eagles', 'in', 'the', 'sky'])
print(msg)

Trong ví dụ này, chúng tôi tạo thành một tin nhắn bằng cách nối bảy từ. Các từ được nối với nhau bằng một ký tự khoảng trắng

________số 8

Python thêm chuỗi với định dạng chuỗi

Chúng ta có thể xây dựng các chuỗi Python với định dạng chuỗi. Các biến được mở rộng trong các ký tự

$ ./add_string.py 
old tree
5 bên trong chuỗi

Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python là một khối lập trình rất quan trọng. Về cơ bản, nó là một chuỗi gồm một hoặc nhiều ký tự đại diện cho các ký tự Unicode. Các ký tự có thể là chữ cái, số hoặc ký hiệu. Các chuỗi là bất biến trong tự nhiên, có nghĩa là chúng không thay đổi. Nhấp vào đây để biết thêm về sys. đối số dòng lệnh argv trong Python.  

Bạn có thể triển khai các kỹ thuật định dạng chuỗi trong Python như hợp nhất hoặc tách chuỗi trong Python. Khi bạn hợp nhất hoặc kết hợp hai hoặc nhiều chuỗi trong Python, nó được gọi là nối chuỗi.  

Trong bài viết này, chúng ta sẽ hiểu nối là gì và tầm quan trọng của nó. Chúng tôi sẽ đi sâu vào các cách nối chuỗi khác nhau bao gồm toán tử +, toán tử * và toán tử % và đưa bạn qua các phương pháp nối khác nhau bao gồm phương thức join(), hàm format(), phương thức f-string và StringIO.  

Ngoài ra, hãy đọc về Self in Python tại đây

Nối trong Python là gì?

Nối chuỗi là thao tác nối các chuỗi ký tự từ đầu đến cuối. Nếu bạn mới bắt đầu làm việc với Python, có thể bạn sẽ gặp phải trường hợp cần hợp nhất hoặc kết hợp nội dung của hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau. Về mặt kỹ thuật, việc hợp nhất hoặc kết hợp các chuỗi lại với nhau thành một chuỗi duy nhất được gọi là Nối chuỗi.  

Cách đơn giản nhất để giải thích phép nối trong Python là khi bạn lấy hai chuỗi riêng biệt được lưu trữ trong Trình thông dịch và kết hợp chúng để chúng trở thành một chuỗi duy nhất.  

Ví dụ: nếu bạn lấy một chuỗi là "foot" và một chuỗi khác là "ball" rồi hợp nhất chúng thành một bằng cách sử dụng kỹ thuật nối, bạn sẽ nhận được một chuỗi duy nhất là "football".  

Có một số cách để bạn có thể thực hiện nối chuỗi trong Python. Tuy nhiên, phương pháp đơn giản nhất là sử dụng toán tử “+”. Để tìm hiểu thêm về nối chuỗi trong Python và hơn thế nữa, hãy khám phá khóa học khoa học dữ liệu tốt nhất ở Ấn Độ hiện nay

Nhu cầu định dạng Chuỗi trong Python là gì?

Định dạng chuỗi trong Python là một phần mạnh mẽ và quan trọng trong bộ công cụ của bất kỳ lập trình viên Python nào. Các kỹ thuật định dạng chuỗi đã phát triển vượt bậc kể từ khi Python được phát triển. Hầu hết mọi phần mềm sản xuất được tạo ra đều có lợi thế của nó theo cách này hay cách khác.  

Các chuỗi được định dạng trong Python được đánh giá trong thời gian chạy, hoạt động như một khả năng cơ bản của bất kỳ ngôn ngữ cấp cao nào. Ở cấp độ cơ bản, phép nối Chuỗi sử dụng toán tử “+” có vẻ không hiệu quả và cũng khó diễn đạt. Đây là nơi định dạng chuỗi của Python bắt đầu từ định dạng “%” đến phương thức format() hoạt động. Họ thể hiện tiềm năng lớn khi chế tạo dây.  

Làm cách nào chúng ta có thể nối các chuỗi trong Python?

Python bao gồm một số cách khi nối hoặc kết hợp các chuỗi với nhau. Vì Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên mọi thứ trong Python đều là đối tượng. Vì vậy, chuỗi mới được tạo sau khi nối cũng được gọi là đối tượng chuỗi trong Python.  

Hãy cho chúng tôi xem những cách khác nhau mà chúng ta có thể nối các chuỗi trong Python là gì.  

Sử dụng toán tử +

Phương pháp nối chuỗi đơn giản và phổ biến nhất là sử dụng biểu tượng dấu cộng (“+”). Hãy để chúng tôi xem một ví dụ để hiểu nó tốt hơn.  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
0

Pythoniscool

Ở đây, chúng ta đã khai báo ba biến chuỗi “a”, “b” và “c” với ba giá trị chuỗi khác nhau. Sau đó, chúng tôi nối ba chuỗi với sự trợ giúp của toán tử “+” và hiển thị đầu ra bằng cách sử dụng câu lệnh in. Đầu ra là sự kết hợp của ba chuỗi với nhau.  

Bạn có thể sử dụng toán tử “+” khi bạn có ít chuỗi để nối. Điều này là do chuỗi là bất biến tôi. e. chúng không thể được thay đổi sau khi được tạo. Vì vậy, đối với mỗi câu lệnh nối, trình thông dịch sẽ tạo một đối tượng mới. Do đó, sẽ khá kém hiệu quả nếu bạn cố nối nhiều chuỗi bằng toán tử “+”.  

Một nhược điểm khác của toán tử “+” là nó không cho phép bất kỳ dấu phân cách hoặc dấu phân cách nào giữa các chuỗi. Nếu bạn muốn nối “Xin chào” và “Thế giới” với khoảng trắng làm dấu phân cách, bạn cần thực hiện thao tác như sau “Xin chào” + “” + “Thế giới” và đầu ra sẽ là “Xin chào Thế giới”. Bootcamps về khoa học dữ liệu là cách tốt nhất để bắt đầu hành trình lập trình Python của bạn với rất nhiều bài tập thực hành

Sử dụng * toán tử

Toán tử dấu hoa thị (*) được sử dụng khi bạn muốn nối lặp lại cùng một chuỗi. Ví dụ: nếu bạn có một chuỗi “màu đỏ” và muốn nối chuỗi đó ba lần, bạn sử dụng toán tử *. Kết quả sẽ là “redredred”.  

Ví dụ minh họa nối chuỗi bằng toán tử “*”.  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
1

Trăn Trăn Trăn

Ở đây, chúng ta đã khai báo một biến chuỗi đơn “a” với một giá trị chuỗi. Sau đó, chúng tôi nối chuỗi với sự trợ giúp của toán tử “*” và hiển thị đầu ra bằng cách sử dụng câu lệnh in. Đầu ra kết hợp chuỗi với cùng một chuỗi ba lần liên tục.  

Sử dụng phương thức join() 

Phương thức join() là cách nối chuỗi linh hoạt nhất trong Python. Nếu bạn có nhiều chuỗi và muốn kết hợp chúng lại với nhau, hãy sử dụng phương thức join(). Đây là một phương thức chuỗi và điều thú vị nhất về phép nối () là bạn có thể kết hợp các chuỗi bằng cách sử dụng dấu phân cách. Nó hoạt động trên các trình vòng lặp như danh sách, bộ dữ liệu, chuỗi, từ điển, v.v.  

Ví dụ minh họa nối chuỗi bằng toán tử “*”.  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
2

Chào mừng đến với Python

Ở đây, chúng ta đã khai báo ba biến chuỗi “a”, “b” và “c” với ba giá trị chuỗi khác nhau. Sau đó, chúng ta nối ba chuỗi với sự trợ giúp của phương thức join() với dấu “-” làm dấu phân tách và hiển thị kết quả đầu ra bằng cách sử dụng câu lệnh in. Đầu ra là sự kết hợp của ba chuỗi cùng với dấu gạch ngang (“-”) ở giữa các chuỗi.  

Sử dụng toán tử % 

Toán tử mô đun (“%”) có thể được sử dụng cho cả định dạng chuỗi và nối chuỗi. Nó hữu ích cho các trường hợp bạn cần kết hợp các chuỗi và cũng thực hiện định dạng cơ bản.  

Một ví dụ để minh họa nối chuỗi bằng toán tử “%”.  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
3

táo lắc

Ở đây, chúng ta đã khai báo hai biến chuỗi “a”, và “b” với hai giá trị chuỗi khác nhau. Sau đó, chúng tôi nối hai chuỗi với sự trợ giúp của (“%”) và hiển thị đầu ra bằng cách sử dụng câu lệnh in.  

“%s” biểu thị kiểu dữ liệu chuỗi trong Python và toán tử mô đun (“%”) kết hợp chuỗi được lưu trữ trong hai biến “a” và “b”. Giá trị chuỗi trong các biến được chuyển sang kiểu dữ liệu chuỗi và đầu ra được hiển thị dưới dạng kết hợp của hai chuỗi.  

Sử dụng hàm format() 

các str. Hàm format() là một hàm mạnh trong Python, hàm này cũng được sử dụng cho cả định dạng Chuỗi và Nối chuỗi. Hàm này kết hợp các phần tử khác nhau trong một chuỗi thông qua định dạng vị trí.     

Ví dụ minh họa nối chuỗi sử dụng hàm format().  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
4

Mojito nguyên chất

Ở đây, chúng ta đã khai báo hai biến chuỗi “a” và “b” với hai giá trị chuỗi khác nhau. Sau đó, chúng ta nối hai chuỗi với sự trợ giúp của hàm format() và hiển thị kết quả đầu ra bằng cách sử dụng câu lệnh in.  

Dấu ngoặc nhọn (“{}”) được sử dụng ở đây được sử dụng để cố định vị trí chuỗi. Biến đầu tiên được lưu trữ trong dấu ngoặc nhọn đầu tiên và biến thứ hai trong dấu ngoặc nhọn thứ hai. Công việc của hàm format() là nối các chuỗi được lưu trữ trong các biến "a" và "b" và hiển thị chuỗi kết hợp.  

Sử dụng chuỗi f

Nói tóm lại, chuỗi ký tự được định dạng hoặc chuỗi f là chuỗi ký tự trong Python. Chúng chứa một f ở đầu và dấu ngoặc nhọn chứa các biểu thức. Nó gọi phương thức str() khi một đối số đối tượng được sử dụng để thay thế trường.  

Chúng ta hãy xem một ví dụ để minh họa việc nối chuỗi bằng f-string.  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
5

Con la Mátxcơva

Ở đây, chúng ta đã khai báo hai biến chuỗi “a” và “b” với hai giá trị chuỗi khác nhau. Sau đó, chúng tôi nối hai chuỗi với sự trợ giúp của chuỗi f và hiển thị kết quả đầu ra bằng cách sử dụng câu lệnh in.  

Các biểu thức chuỗi f được đánh giá trong thời gian chạy và chúng đang được định dạng bằng giao thức __format__ trong Python. Nó được coi là một cách dễ dàng hơn để nối các chuỗi trong Python khi so sánh với hàm format()

Sử dụng StringIO

Nối chuỗi bằng StringIO cũng là một cách rất linh hoạt để kết hợp các chuỗi khác nhau trong Python. Trong phương pháp này, chúng ta phải nhập hàm StringIO() từ mô-đun IO.  

Ví dụ minh họa nối chuỗi sử dụng StringIO.  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
6

Học máy

Ở đây, chúng ta đã khai báo hai biến chuỗi “a” và “b” với hai giá trị chuỗi khác nhau. Sau đó, chúng tôi nối hai chuỗi với sự trợ giúp của StringIO() được nhập từ mô-đun IO và hiển thị đầu ra bằng cách sử dụng câu lệnh in.  

Ở đây, biến “a” hoạt động như một đối tượng tệp trong Python. Hàm write() được sử dụng ở đây để ghi chuỗi vào tệp và hàm getvalue() trả về toàn bộ nội dung của tệp.  

Chúng tôi đã đề cập đến tất cả các cách mà chúng tôi có thể nối các chuỗi khác nhau trong Python. Chúng ta hãy xem thêm một số ví dụ linh tinh để hiểu rõ hơn về Nối chuỗi.  

Nối nhiều chuỗi

Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể nối nhiều chuỗi trong Python. Cách phổ biến nhất trong số đó là sử dụng toán tử cộng (“+”). Bạn có thể kết hợp cả biến chuỗi và ký tự chuỗi bằng cách sử dụng toán tử “+”.  

Tuy nhiên, có một phương pháp khác cho phép dễ dàng nối nhiều chuỗi. Nó đang sử dụng toán tử tại chỗ (+=). Toán tử tại chỗ nối chuỗi với toán hạng bên phải và kết quả được gán cho chuỗi đó.  

Chúng ta hãy xem một ví dụ về nối chuỗi bằng toán tử (“+=”).  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
7

Trí tuệ nhân tạo

Ở đây, hai biến chuỗi “a” và “b” được khai báo với hai giá trị chuỗi khác nhau. Chuỗi ở bên phải của toán tử “+=” được kết hợp với biến chuỗi ở bên trái. Sau đó, đầu ra được hiển thị bằng câu lệnh in.  

Bạn cũng có thể thêm một chuỗi vào cuối biến chuỗi bằng toán tử “+=” .  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
8

Bóng rổ

Một cách khác để nối nhiều chuỗi trong Python chỉ bằng cách viết các chuỗi ký tự liên tiếp.  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
9

Đỏ lục lam

Nối chuỗi và số

Có nhiều cách nối chuỗi trong Python. Tuy nhiên, không phải phương thức nào cũng có thể nối chuỗi và số. Nếu bạn sử dụng toán tử “+” để kết hợp các chuỗi và số, nó sẽ phát sinh lỗi. Điều này là do các chuỗi có thể chứa bất kỳ ký tự nào được ghi nhưng các số như  số nguyên hoặc số thực là giá trị số được ghi.  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
10
#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
11

Lỗi cho biết trình thông dịch có thể nối một giá trị chuỗi với một giá trị chuỗi khác nhưng không thể nối một giá trị chuỗi với một số nguyên. Mặc dù vậy, bạn có thể khắc phục vấn đề này với sự trợ giúp của hàm str() trong Python. Nó chuyển đổi bất kỳ số nguyên hoặc số dấu phẩy động nào thành một chuỗi.  

Chúng ta hãy xem ví dụ tương tự với hàm str().  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
12

Rolls-Royce 1948

Hàm str() chuyển đổi giá trị số nguyên 1948 thành một chuỗi rồi nối với biến “a” và kết quả đầu ra được hiển thị bằng cách sử dụng câu lệnh in.  

Bạn cũng có thể sử dụng hàm format() khi cần chuyển đổi một số có vị trí thập phân hoặc phần đệm bằng 0.  

Nối một danh sách các chuỗi thành một chuỗi

Bạn có thể nối một danh sách các chuỗi thành một chuỗi bằng phương thức join() . Nó nhận một ký tự làm chuỗi phân cách. Nếu bạn sử dụng một chuỗi rỗng làm dấu phân cách, danh sách các chuỗi sẽ được nối đơn giản mà không có bất kỳ dấu phân cách nào.  

Chúng ta hãy xem một ví dụ để nối một danh sách các chuỗi bằng hàm join().  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
13
#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
14

Ở đây, biến “a” là một danh sách được khai báo với bốn giá trị chuỗi khác nhau. Chúng tôi đã sử dụng dòng mới (“\n”) làm dấu phân cách trong phương thức nối() để chèn một dòng mới cho mỗi chuỗi.  

Đầu ra là bốn chuỗi với mỗi chuỗi trong một dòng mới.  

Bạn có thể sử dụng bất kỳ dấu phân cách nào khác như dấu phẩy (,) hoặc dấu gạch ngang (-) trong phương thức nối() rồi thực hiện nối. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng phương thức join() cũng có thể nối các trình vòng lặp khác như bộ, bộ, từ điển, v.v.

Nối một danh sách các số thành một chuỗi

Python không cho phép nối chuỗi với số hoặc số với số. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển đổi một giá trị số thành một chuỗi bằng phương thức str() rồi thực hiện phép nối.  

Nếu bạn muốn kết hợp một danh sách các số thành một chuỗi, điều đầu tiên bạn cần làm là chuyển đổi từng số nguyên trong danh sách thành một chuỗi bằng cách sử dụng hàm str(). Sau đó, kết hợp tất cả các chuỗi đã chuyển đổi thành một chuỗi duy nhất bằng phương thức join().  

Hãy để chúng tôi xem một ví dụ để hiểu nó tốt hơn.  

#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
15
#!/usr/bin/python

a = 'old'
b = ' tree'

c = a + b
print(c)
16

Ở đây, biến “a” là một danh sách được khai báo với năm giá trị nguyên. Chúng tôi chuyển đổi từng số nguyên thành một chuỗi bằng cách sử dụng hàm str() và lưu trữ nó trong biến “b”. Sau đó, chúng tôi kết hợp chúng lại với nhau bằng cách sử dụng phương thức nối () với dấu hai chấm (;) làm dấu phân cách

Ở đây, biến “a” là một danh sách được khai báo với năm giá trị nguyên. Chúng tôi chuyển đổi từng số nguyên thành một chuỗi bằng cách sử dụng hàm str() và lưu trữ nó trong biến “b”. Sau đó, chúng tôi kết hợp chúng lại với nhau bằng cách sử dụng phương thức nối () với dấu hai chấm (;) làm dấu phân cách.  

Một số lời khuyên hữu ích về nối

Bây giờ hãy để tôi cung cấp cho bạn một số mẹo hữu ích về nối Chuỗi trong Python.  

  • Toán tử định dạng chuỗi “%” là toán tử có khả năng nhanh và phù hợp khi bạn cần nối một vài đoạn chuỗi. Ngoài ra, bạn không cần gọi hàm str() khi kết hợp các số vì toán tử này thực hiện ngầm. Nó cũng tăng cường khả năng đọc mã.  
  • Phương thức join() là phương thức nhanh nhất, gọn gàng nhất và dễ đọc nhất khi bạn cần nối nhiều đoạn chuỗi nhỏ thành một chuỗi lớn hơn.  
  • Khi bạn có nhiều đoạn chuỗi nhỏ đến từ đầu vào hoặc tính toán và không theo trình tự, hãy luôn sử dụng danh sách để chứa các chuỗi. Bạn có thể sử dụng phương thức hiểu danh sách hoặc nối thêm trong Python để sắp xếp danh sách của mình theo trình tự.  

Sự kết luận

Hãy để chúng tôi tóm tắt những gì chúng tôi đã học được trong bài viết này cho đến nay –

  • Ghép nối và tầm quan trọng của nó.  
  • Các cách nối chuỗi khác nhau.  
  • Một số phương pháp nối linh tinh.  
  • Mẹo quan trọng về nối chuỗi.  

Nối là một phần quan trọng của thao tác Chuỗi trong Python. Có nhiều cách để thực hiện phép nối. Tuy nhiên, một số hữu ích hơn những cái khác trong một số trường hợp. Giờ đây, bạn đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc nối chuỗi, bạn có thể tìm kiếm các phương pháp định dạng chuỗi khác mà Python cung cấp hoặc bạn có thể xem bài viết PEP về Định dạng chuỗi nâng cao trên Python. org để biết thêm thông tin. Hơn nữa, bạn có thể đăng ký khóa học khoa học dữ liệu tốt nhất của KnowledgeHut ở Ấn Độ và bắt đầu lộ trình học tập khoa học dữ liệu của mình

Biểu tượng được sử dụng để nối chuỗi Python là gì?

Để nối hoặc kết hợp hai chuỗi, bạn có thể sử dụng toán tử + .

Ký tự nào dùng để nối chuỗi?

Ký tự & được sử dụng để nối hoặc nối hai hoặc nhiều chuỗi hoặc nội dung của các ô được tham chiếu. Một số ví dụ về việc sử dụng toán tử nối là. "Abc"và"Def" trả về "AbcDef".

Cách tốt nhất để nối các chuỗi trong Python là gì?

Một trong những phương pháp phổ biến nhất để nối hai chuỗi trong Python (hoặc hơn) là sử dụng toán tử + . Toán tử +, khi được sử dụng với hai chuỗi, nối các chuỗi lại với nhau để tạo thành một chuỗi.

Toán tử nào được sử dụng để nối chuỗi trong Python?

Chúng ta có thể thực hiện nối chuỗi bằng các cách sau. Sử dụng + toán tử . Sử dụng phương thức nối ().