Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 cho biết nhà máy điện nào sau đây chạy bằng khí

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy điện nào sau đây ở Đông Nam Bộ chạy bằng tuôc bin khí?

A. Trị An

B. Thác Mơ

C. Bà Rịa

D. Cần Đơn

12/03/2022 3,020

Đáp án chính xác

B. Hiệp phước và Na Dương.

D. Hiệp Phước và Thủ Đức.

Đáp án: A     Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhà máy nhiệt điện nào chạy bằng khí đốt ở Việt Nam là Phú Mỹ, Cà Mau các nhà máy nhiệt điện còn lại chạy bằng than

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Vùng nào ở nước ta có lợi thế nhất để phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy, hải sản?

Xem đáp án » 12/03/2022 2,018

Đường dây tải điện siêu cao áp 500 KV Bắc - Nam nối hai địa điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 12/03/2022 1,439

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta không có ngành nào sau đây?

Xem đáp án » 12/03/2022 420

Các trung tâm công nghiệp chế biến sản phẩm cây công nghiệp của nước ta chủ yếu phân bố ở

Xem đáp án » 12/03/2022 259

Cơ sở nhiên liệu của nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ và Cà Mau là

Xem đáp án » 12/03/2022 248

Tiềm năng thủy điện nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng

Xem đáp án » 12/03/2022 214

Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than có công suất lớn nhất nước ta là

Xem đáp án » 12/03/2022 123

Tài nguyên được sử dụng cho tổ hợp nhà máy điện có công suất lớn nhất ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án » 12/03/2022 106

Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu ở nước ta phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án » 12/03/2022 44

Các nhà máy nhiệt điện ở phía Bắc nước ta hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn nhiên liệu nào sau đây?

Xem đáp án » 12/03/2022 39

Ngành nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

Xem đáp án » 12/03/2022 14

Việc phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ đặt ra nhu cầu lớn về

Mục đích của khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

Về công nghiệp, Đông Nam Bộ là vùng  

Phát biểu nào sau đây đúng với các đặc điểm chung của Đông Nam Bộ

Điểm nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ?

Về nông nghiệp, Đông Nam Bộ là vùng

18/06/2021 3,391

A. Cà Mau, Thủ Đức, Bà Rịa.

B. Cà Mau, Bà Rịa, Ninh Bình. 

C. Bà Rịa, Phả Lại, Cà Mau.

D. Phú Mỹ, Bà Rịa, Cà Mau.

Đáp án chính xác

Đáp án DCăn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, ta thấy các nhà máy nhiệt điện của nước ta chạy bằng khí tự nhiên nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, Bà Rịa và Cà Mau (Có thể tham khảo thêm SGK/121-122, địa lí 12 cơ bản).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nhận định nào sau đây đúng với tình hình phát triển của ngành du lịch nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,670

Hàng không là ngành non trẻ ở nước ta nhưng có bước phát triển nhanh nhờ

Xem đáp án » 18/06/2021 1,731

Hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản ở nước ta được thuận lợi hơn nhờ

Xem đáp án » 18/06/2021 1,646

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây của vùng đồng bằng sông Cửu Long có cơ cấu ngành đa dạng nhất?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,590

Sản phẩm chuyên môn hóa sản xuất của vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,516

Nhận định nào sau đây không đúng với ngành ngoại thương nước ta sau Đổi mới?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,319

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn đến sản xuất cà phê ở Tây Nguyên phát triển chưa ổn định?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,140

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của nước ta giai đoạn 2000-2007?

Xem đáp án » 18/06/2021 881

Đảm bảo tốt nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho nông dân vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên là biện pháp để

Xem đáp án » 18/06/2021 610

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 26, hãy cho biết nhà nhà máy nhiệt điện Phả Lại thuộc tỉnh/thành nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 534

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005-2017

(Đơn vị:nghìn người)

(Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp)

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

Xem đáp án » 18/06/2021 472

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây có quy mô lớn nhất vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Xem đáp án » 18/06/2021 375

Giao thông vận tải của vùng Bắc Trung Bộ đóng vai trò đặc biệt quan trọng do

Xem đáp án » 18/06/2021 294

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết Trại Cau,Tùng Bá là tên mỏ của loại khoáng sản nào sau đây của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem đáp án » 18/06/2021 280

Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước dựa trên thế mạnh về

Xem đáp án » 18/06/2021 225