fuck me drunk in the middle of a snowstorm là gì - Nghĩa của từ fuck me drunk in the middle of a snowstorm

fuck me drunk in the middle of a snowstorm có nghĩa là

1. Cụm từ được sử dụng để diễn đạt sốc tại một cái gì đó rất không thể.

Thí dụ

Bob: "U .s. Vừa tuyên bố thất bại ở giữa Đông ..."
John: "Đụ tôi say rượu giữa cơn bão tuyết!"