Hướng dẫn dùng strf time trong PHP

Hàm strftime() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo đúng với định dạng truyền vào. Kết quả xuất ra tùy thuộc vào việc cài đặt ngôn ngữ(  locale settings).

Hướng dẫn dùng strf time trong PHP

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstrftime($format, $timestamp);

Trong đó

 • $format là định dạng thời gian muốn xuất ra.
 • $timestamp là timestamp của thời gian nào đó.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả chuỗi thời gian đã được đã được định dạng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm strftime():

Code

setlocale(LC_TIME, "en_Us");
echo strftime("%A %d-%B-%Y", mktime(21,30,45,5,16,2013));

Kết quả

Thursday 16-May-2013

Tham khảo: php.netCú pháp

Dưới đây là cú pháp của hàm strftime() trong PHP:

string strftime ( string $format [, int $timestamp] );

Định nghĩa và cách sử dụng

Trả về một chuỗi được định dạng theo định dạng đã cho bởi sử dụng timestamp đã cung cấp hoặc local time hiện tại nếu timestamp không được cung cấp. Các tên tháng và ngày trong tuần theo Locale được thiết lập với setlocale().

Tham số

Tham sốMiêu tả
format

Bắt buộc. Xác định cách trả về kết quả:

 • %a − Tên ngày trong tuần viết tắt

 • %A − Tên đầy đủ của ngày trong tuần

 • %b − Tên tháng viết tắt

 • %B − Tên tháng đầy đủ

 • %c − Biểu diễn date và time được tiên

 • %C − Thế kỷ (năm được chi cho 100, dãy từ 00 tới 99)

 • %d − Ngày trong tháng (01 tới 31)

 • %D − Giống như %m/%d/%y

 • %e − Ngày trong tháng (1 tới 31)

 • %g − Giống %G, nhưng không có Thế kỷ

 • %G − Năm 4 chữ số tương ứng với số tuần theo ISO (xem %V).

 • %h − Giống như %b

 • %H − Giờ, trong định dạng 24h (00 tới 23)

 • %I − Giờ, trong định dạng 12h (01 tới 12)

 • %j − Ngày trong năm (001 tới 366)

 • %m − Tháng (01 tới 12)

 • %M − Phút

 • %n − Ký tự newline (dòng mới)

 • %p − Hoặc am hoặc pm tương ứng với thời gian đã cho

 • %r − Thời gian trong ký hiệu a.m. và p.m.

 • %R − Thời gian trong ký hiệu 24h

 • %S − Giây

 • %t − Ký tự tab

 • %T − Thời gian hiện tại, tương đương với %H:%M:%S

 • %u − Ngày trong tuần, dạng số (1 tới 7), Monday=1. Cảnh báo: trong Sun Solaris thì Sunday=1

 • %U − Số tuần trong năm hiện tại, bắt đầu với Sunday đầu tiên như là ngày đầu tiên trong tuần đầu tiên

 • %V − Số tuần theo ISO 8601 của năm hiện tại (01 tới 53), với tuần 1 là tuần đầu tiên và có ít nhất 4 ngày trong năm hiện tại, và với Monday là ngày đầu của tuần

 • %W − Số tuần trong năm hiện tại, bắt đầu với Monday đầu tiên như là ngày đầu tiên của tuần đầu tiên

 • %w − Ngày trong tuần dưới dạng số thập phân, Sunday=0

 • %x − Biểu diễn date được ưu tiên, mà không có time

 • %X − Biểu diễn time được ưu tiên, mà không có date

 • %y − Năm mà không có Thế kỷ (dãy từ 00 tới 99)

 • %Y − Năm bao gồm Thế kỷ

 • %Z hoặc %z − timezone hoặc tên hoặc viết tắt

 • %% − Ký tự %

timestamp Tùy ý. Đây là một Unix timestamp dạng số nguyên mà là mặc định cho local time hiện tại nếu một timestamp không được cung cấp. Nói cách khác, nó là giá trị mặc định cho time()

Quảng cáo

Trả về giá trị

Trả về một chuỗi được định dạng theo định dạng đã cho bởi sử dụng timestamp đã cung cấp hoặc local time hiện tại nếu không có timestamp nào được cung cấp.

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm strftime() trong PHP:

<?php
  setlocale(LC_TIME, 'en_US');
  
  echo strftime("%b %d %Y %H:%M:%S", mktime(20, 0, 0, 12, 21, 2016)) . "<br>";
  echo gmstrftime("%b %d %Y %H:%M:%S", mktime(20, 0, 0, 12, 11, 2016)) . "<br>";
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:

 • PHP - Cú pháp
 • PHP - Các kiểu biến
 • PHP - Hằng (Constant)
 • PHP - Toán tử
 • PHP - Lệnh if, else, switch

tong_hop_ham_trong_php.jspBài viết liên quan

 • 160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất

 • 155 bài học Java tiếng Việt hay nhất

 • 100 bài học Android tiếng Việt hay nhất

 • 247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học PHP

 • 101 bài học C++ hay nhất

 • 97 bài tập C++ có giải hay nhất

 • 208 bài học Javascript có giải hay nhất

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn dùng strf time trong PHP