Hướng dẫn javascript input value change - thay đổi giá trị đầu vào javascript

Mục lục

Hướng dẫn javascript input value change - thay đổi giá trị đầu vào javascript
Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất. Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.

Hướng dẫn javascript input value change - thay đổi giá trị đầu vào javascript
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook
Hướng dẫn javascript input value change - thay đổi giá trị đầu vào javascript
Facebook

1- ChangeEvent

Sự kiện change xẩy ra trong các tình huống sau: change xẩy ra trong các tình huống sau:

 1. Người dùng check/uncheck trên .check/uncheck trên .
 2. Người dùng thay đổi trên ..
 3. Người dùng thay đổi giá trị của (file, color, range). (file, color, range).
 4. Người dùng thay đổi nội dung của (text, number, email, password, tel, time, week, month, date, datetime-local, search, url), sau đó focus sang nơi khác. ( text, number, email, password, tel, time, week, month, date, datetime-local, search, url), sau đó focus sang nơi khác.
 5. Người dùng thay đổi nội dung của , sau đó focus sang nơi khác.

  Select:

  Ví dụ với sự kiện change trên phần tử : change trên phần tử

  Event: change vs input

  Bạn có thể cân nhắc sử dụng sự kiện input vì nó khá giống với sự kiện change: input vì nó khá giống với sự kiện change:

  • Sự kiện input xẩy ra ngay sau khi giá trị của một phần tử thay đổi, mà không yêu cầu phần tử phải mất focus.input xẩy ra ngay sau khi giá trị của một phần tử thay đổi, mà không yêu cầu phần tử phải mất focus.
  • Sự kiện input hỗ trợ các phần tử với thuộc tính (attribute) contenteditable="true". Trong khi sự kiện change chỉ hỗ trợ các phần tử , , .input hỗ trợ các phần tử với thuộc tính (attribute) contenteditable="true". Trong khi sự kiện change chỉ hỗ trợ các phần tử , ,