Hướng dẫn loading css js - đang tải css js

Hướng dẫn loading css js - đang tải css js

Loading trong website là hiệu ứng xuất hiện nhằm báo hiệu một hoạt động đang được trì hoãn hoặc đang được tiến hành và chưa hoàn thành. 

Có rất nhiều loại loading như:

 • Loading khi đang tiến hành tải trang khi truy cập vào một trang web.
 • Loading báo hiệu hành vi click đang được sử lí.

Và kèm theo đó thì kiểu dán loading củng rất đa dạng:

 • Loading với hiệu ứng gif lặp lại.
 • Loading với hiệu ứng biểu đồ.
 • Loading với hiệu ứng thông số phần trăm đang tiến hành.

Vậy hôm nay hãy cùng Lùn Dev đi xây dựng một hiệu ứng animation loading cho website sử dụng HTML CSS và Javascript nhé.

Hướng dẫn loading css js - đang tải css js

Hình minh họa kết quả

Mô tả code

Opacity cho Hex color

Nhằm sử dụng màu xắc một cách hiệu quả và mịn màng không chói mắt hơn. Trong bài tập này có sử dụng 1 kiểu code kết hợp bảng màu Hex color với opacity. Bạn có thể tham khảo nó tại đây.Hex color với opacity. Bạn có thể tham khảo nó tại đây.

Biến trong CSS

Bài tập sử dụng sức mạnh của biến trong CSS nhằm làm đơn giản hóa vấn đề bằng cách khai báo một biến của element mẹ và sau đó để các element con kế thừa bằng việc sử dụng var.  var. 

Khai báo biến ở element mẹ

Element con kế thừa

Để có thể sử dụng Javascript thay đổi giá trị của một biến được khai báo trong class sử dụng setProperty.

Cách dùng như sau:

Video hướng dẩn chi tiết

Source code

Code HTML

Code CSS

Code Javascript

Tải bản code đầy đủ

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

CSS loading page giờ đây chỉ cần sử dụng một thẻ div thôi. Vâng chỉ cần một thẻ DIV thôi, không có gì hơn. Không cần phải copy một tấn code nữa rồi. Anh em nhào zô!!! 

CSS loading là một thủ thuật giúp người dùng trải nghiệm ứng dụng mượt và không nhăn nhó mỗi khi phải chờ để lấy dữ liệu hoặc để cho họ viết ứng dụng đang hoạt động chứ không phải đơ như họ nghĩ. Trước khi mỗi lần làm css loader thì thật sự mà nói tôi copy một đống mã trên stackoverflow or github để đưa về ứng dụng của mình, sau đó lại chỉnh lại màu mè cho nó hợp. 

Giờ đây sau khi bài viết "I made 100 CSS loaders for your next project" của Temani Afif được đăng trên cộng đồng dev.to một trong số cộng đồng mà mỗi lập trình viên nên đọc mỗi ngày. Và thật sự là mới post lên được một ngày mà bài viết của Temani Afif đã đưa vào list trend, đấy người có tầm nó có khác và sau đây xin được repost lại cho anh em.

  The Classic

  The Infinity

  The Dots

  The Bars

  The Spinner

  The Continuous

  The Progress

  The Wobbling

  The Shapes

  The Pulsing

Đọc bài gốc ở đây: dev.to

 • Cài đặt và setting HtmlWebpackPlugin
 • Cài đặt và setting CleanWebpackPlugin
 • Webpack Cache
 • Webpack gom chung các file javascript

Webpack source map

 • Webpack css loader
 • Trang chủ
  • Hướng dẫn học
  • Hướng dẫn học webpack
 • Webpack css loader

Cài đặt và setting Webpack css loader

 • Khi làm việc với Webpack, bạn cần tập làm quen với việc import css ngay bên trong file javascript, việc này sẽ tiện lợi cho việc sắp xếp, dọn dẹp tự động có trong Webpack.

Để xử lý việc import CSS bên trong một file Javascript, chúng ta cần: 
  
  
 
 
 

Cài đặt
import './style.css';
function component() {
 const element = document.createElement('div');
 element.innerHTML = 'Hello World!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());
5: Giúp thêm CSS vào DOM dưới dạng cấu trúc style.

import './style.css';
function component() {
 const element = document.createElement('div');
 element.innerHTML = 'Hello World!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());

Webpack-project

 • node_modules

  • Cài đặt
   import './style.css';
   function component() {
    const element = document.createElement('div');
    element.innerHTML = 'Hello World!';
    return element;
   }
   document.body.appendChild(component());
   6: Giúp biên dịch
   import './style.css';
   function component() {
    const element = document.createElement('div');
    element.innerHTML = 'Hello World!';
    return element;
   }
   document.body.appendChild(component());
   7 và
   import './style.css';
   function component() {
    const element = document.createElement('div');
    element.innerHTML = 'Hello World!';
    return element;
   }
   document.body.appendChild(component());
   8.
 • Hướng dẫn loading css js - đang tải css js
  Để hiểu rõ hơn về
  import './style.css';
  function component() {
   const element = document.createElement('div');
   element.innerHTML = 'Hello World!';
   return element;
  }
  document.body.appendChild(component());
  5 và
  import './style.css';
  function component() {
   const element = document.createElement('div');
   element.innerHTML = 'Hello World!';
   return element;
  }
  document.body.appendChild(component());
  6, ta xem ví dụ như bên dưới nhé:
 • Hướng dẫn loading css js - đang tải css js
  Loading CSS
 • Hướng dẫn loading css js - đang tải css js
  Trước tiên ta tạo file
  npm install --save-dev style-loader css-loader
  1 bên trong thư mục
  npm install --save-dev style-loader css-loader
  2 với nội dung sau:
 • dist

 • src

 • Khi này click chạy file
  npm install --save-dev style-loader css-loader
  3 ta thấy vẫn chưa có gì thay đổi:

Hiển thị trình duyệt

Hello World!

This content called from my-test.js!

 • Để javascript nhận được
  npm install --save-dev style-loader css-loader
  7 ta thực hiện như sau:

Cài đặt
import './style.css';
function component() {
 const element = document.createElement('div');
 element.innerHTML = 'Hello World!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());
5 và
import './style.css';
function component() {
 const element = document.createElement('div');
 element.innerHTML = 'Hello World!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());
6

npm install --save-dev style-loader css-loader

Kết quả

Hướng dẫn loading css js - đang tải css js

 • Chỉnh lại file
  const path = require('path');
  const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');
  const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin');
  
  module.exports = {
   entry: {
    newfile: [
     './src/index.js',
     './src/my-test.js'
    ]
   },
   plugins: [
    new CleanWebpackPlugin(),
    new HtmlWebpackPlugin({
     title: 'Output Management'
    })
   ],
   output: {
    filename: '[name].js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dist')
   },
   module: {
    rules: [
     {
      test: /\.css$/,
      use: [
       'style-loader',
       'css-loader'
      ]
     }
    ]
   }
  };
  0 với nội dung sau:

const path = require('path');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');
const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin');

module.exports = {
 entry: {
  newfile: [
   './src/index.js',
   './src/my-test.js'
  ]
 },
 plugins: [
  new CleanWebpackPlugin(),
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Output Management'
  })
 ],
 output: {
  filename: '[name].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.css$/,
    use: [
     'style-loader',
     'css-loader'
    ]
   }
  ]
 }
};

 • Tiến hành chạy lệnh npm để thực thi nội dung trên:
 • Khi này click chạy file
  npm install --save-dev style-loader css-loader
  3 ta thấy nội dung bên trong
  npm install --save-dev style-loader css-loader
  4 đã được gọi:

Hiển thị trình duyệt

Hello World!

This content called from my-test.js!

 • Để javascript nhận được
  npm install --save-dev style-loader css-loader
  7 ta thực hiện như sau:

Cài đặt import './style.css'; function component() { const element = document.createElement('div'); element.innerHTML = 'Hello World!'; return element; } document.body.appendChild(component());5 và import './style.css'; function component() { const element = document.createElement('div'); element.innerHTML = 'Hello World!'; return element; } document.body.appendChild(component());6

Kết quảChỉnh lại file
const path = require('path');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');
const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin');

module.exports = {
 entry: {
  newfile: [
   './src/index.js',
   './src/my-test.js'
  ]
 },
 plugins: [
  new CleanWebpackPlugin(),
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Output Management'
  })
 ],
 output: {
  filename: '[name].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.css$/,
    use: [
     'style-loader',
     'css-loader'
    ]
   }
  ]
 }
};
0 với nội dung sau:
Tiến hành chạy lệnh npm để thực thi nội dung trên:

cd Webpack-project
npm init -y
npm install --save-dev webpack
npm install --save-dev webpack-cli

Khi này click chạy file
npm install --save-dev style-loader css-loader
3 ta thấy nội dung bên trong
npm install --save-dev style-loader css-loader
4 đã được gọi:

npx webpack

Lúc này xem lại nội dung bên trong
npm install --save-dev style-loader css-loader
3 vẫn không có gì thay đổi.

npx webpack --config webpack.config.js
npm run build

Các lệnh chính đã sử dụng trong toàn bộ bài học

npm run build

Bài học

npm install --save lodash
npm run build
npm run build

Lệnh đã dùng

npm install --save-dev html-webpack-plugin
npm run build

Cài đặt Webpack

import './style.css';
function component() {
 const element = document.createElement('div');
 element.innerHTML = 'Hello World!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());
0

Webpack bundle

import './style.css';
function component() {
 const element = document.createElement('div');
 element.innerHTML = 'Hello World!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());
1

Webpack Gom Chung Cácct File JavaScript

npm run build

Bản đồ nguồn webpack

import './style.css';
function component() {
 const element = document.createElement('div');
 element.innerHTML = 'Hello World!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());
1

WebPack CSS Loader

import './style.css';
function component() {
 const element = document.createElement('div');
 element.innerHTML = 'Hello World!';
 return element;
}
document.body.appendChild(component());
4