Lời khuyên ăn uống bằng tiếng Anh

Về sở thích của em:
I think listening to music is my hobby. I love listening to all kind of music when I do my housework, when I do not have anything to do, or even when I have meal. I love many kinds of music; especially, when I fill myself with the sorrow, I love the songs which can share my sadness. I love all kinds of music; country, pop, rock and roll, and other kind of music. I am interested in hearing them because all songs bring me back my lovely memories. And they bring me energy to clean my sould. Most of the time, I love listening to music to relax my body. The music can make everything funier. Listening to some new songs is awesome. You can see the life is more beautiful.

It is always important to

try eating well during your cancer treatment. Diet tips:.

Bạn có thể ăn dễ dàng hơn bằng cách chọn các đồ ăn nhất định và

chăm sóc tốt miệng của mình. Lời khuyên về chế độ ăn:.

By choosing certain foods and taking good care of your mouth

you can eat easier. Diet tips:.

Các chuyên gia sức khỏe trên kênh

Bright Side đã góp lại một số lời khuyên về chế độ ăn uốngcó thể giúp bạn giảm bớt

và thậm chí ngăn ngừa một số thay đổi về sức khỏe có thể xảy ra khi bạn bước vào tuổi 40.

Bright Side collected some diet tips that can help you ease and even prevent some

of the health changes that may come as you enter your 40s.

Các chuyên gia hy vọng rằng khi có thêm hiểu biết về vấn đề này có thể giảm việc sử dụng thuốc và

đưa ra những lời khuyên về chế độ ăn đặc biệt cho trẻ.

The experts hope that by acquiring more knowledge on the subject it is possible to reduce the use of medication and

instead develop special dietary advice for the children:.

Hãy thông báo với bác sĩ của bạn và họ có thể kê một số loại thuốc cho

bạn để khắc phục vấn đề này. Lời khuyên về chế độ ăn:.

Do let your doctor know and there will be some medications that could

be prescribed for you to help relieve the problem. Diet tips:.

Khi các nhà nghiên cứu Canada gửi lời khuyên về chế độ ăn và cách tập luyện cho hơn 1.000 người

những người nhận đã bắt đầu áp dụng cách ăn uống thông minh hơn và vận động thể chất nhiều hơn.

When researchers from Canada sent exercise and diet advice to over 1000 working adults weekly

they found out that the recipients ate smarter and boosted their physical activities.

Ngược lại trong những năm gần đây những lời khuyên về chế độ ăn giàu tinh bột và đường( carbohydrate) tương tự đã được chứng minh làm tăng nguy cơ mắc bệnh

tiểu đường và làm tăng lượng đường trong máu về lâu dài ở những người đã bị bệnh tiểu đường.

On the contrary in recent years similar carbohydrate-rich dietary advice has been shown to increase the risk of getting diabetes

and worsen blood sugar levels long-term in people who are already diabetic.

Lời khuyên về chế độ ăn lành mạnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng tương tự như cho người

lớn nhưng các yếu tố sau đây rất quan trọng:.

Advice on a wholesome diet for infants and kids is comparable to that for adults

but the next elements are also vital.

Lời khuyên về chế độ ăn lành mạnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng tương tự như cho người

lớn nhưng các yếu tố sau đây rất quan trọng:.

Advice on a healthy diet for infants and children is similar to that for adults

but the following elements are also important.

Theo các tác giả nghiên cứu này cho thấy rằng

có thể đưa ra lời khuyên về chế độ ăn uống để cải thiện giấc ngủ

ở những người có chất lượng giấc ngủ kém.

According to the authors the study suggests that diet-based recommendations could be used to improve

sleep in those with poor sleep quality.

Mặc dù có nhiều lời khuyên về chế độ ăn uống nghiên cứu mới cho

thấy chúng ta vẫn có thể không nhận đủ các chất dinh dưỡng quan trọng.

Despite decades of nutritional advice recent research has shown that we may

still not get enough essential nutrients.

Tất cả những người tham gia đã tham dự các buổi tư vấn trong đó họ nhận được lời khuyên về chế độ ăn uống mà họ sắp bắt đầu.

All of the participants attended counseling sessions during which they received advice about the diet that they were about to start on.

Mặc dù có nhiều lời khuyên về chế độ ăn uống nghiên cứu mới cho

thấy chúng ta vẫn có thể không nhận đủ các chất dinh dưỡng quan trọng.

Despite decades of dietary advice new research finds that we still may

not get enough key nutrients.

Tiến sĩ Aseem Malhotra một bác sĩ tim mạch

đã viết trên BMJ vào năm 2013 rằng lời khuyên về chế độ ăn uống bổ sung đường đang

gây hại cho sức khỏe của mọi người.

Dr. Aseem Malhotra a cardiologist

wrote in the BMJ in 2013 that dietary advice on added sugar is damaging people's health.

Đó là cách hàng triệu phụ nữ đang sống cuộc sống của

họ rút ra khỏi Ma trận lời khuyên về chế độ ăn kiêng chính thống

và bạn có thể tham gia ngay bây giờ.

It's how millions of women are living their lives

unplugged from the Matrix of mainstream bullshit diet advice and you can join them right now.

Lời khuyên về chế độ ăn uống khỏe mạnh cho trẻ sơ sinh

và trẻ nhỏ cũng tương tự như đối với người lớn nhưng các yếu tố sau đây cũng quan trọng và chú ý:.

Advice on a healthy diet for infants and

children is similar to that for adults but the following elements are also important.

Mặc dù hoặc có lẽ vì tất cả các lời khuyên về chế độ ăn uống và dinh dưỡng ngoài kia hầu hết mọi người đều hoàn toàn bối rối về những gì họ nên ăn.

In spite of or perhaps because of all the diet and nutrition advice out there most people are totally confused about what the heck they should be eating.

Bác sĩ Gundry không chỉ có lời khuyên về chế độ ăn kiêng cho bạn.

Dr. Gundry doesn't just have dubious diet advice for you.

Bất kỳ lời khuyên về chế độ ăn uống sẽ phụ thuộc vào chẩn đoán này

cũng như tình huống cá nhân của bạn.

Any dietary advice will depend on this diagnosis as well as your individual situation.

Ngoài ra còn có một số lời khuyên về chế độ ăn để giúp bạn kiểm soát các triệu

chứng hiệu quả hơn.

Other than that there are also some dietary tips to manage your symptoms better.

Theo bác sĩ Gundry

hàng ngàn người khác đã làm theo lời khuyên về chế độ ăn uống của ông để giảm cân lớn.

According to Dr. Gundry

thousands of other people have followed his dietary advice to lose large amounts of weight.

Trong một nghiên cứu 48 người bị cholesterol

cao nhẹ đã đưa ra lời khuyên về chế độ ăn uống và lối sống để giúp giảm cholesterol.

In one study 48 people with

mildly high cholesterol were given diet and lifestyle advice to help lower their cholesterol.

Trong một nghiên cứu 48 người bị cholesterol

cao nhẹ đã đưa ra lời khuyên về chế độ ăn uống và lối sống để giúp giảm cholesterol.

In one study 48 people with

mildly high cholesterol were given diet and lifestyle advice to reduce their cholesterol.

Chia sẻ lời khuyên về chế độ ăn uống mang thai tháng thứ 8 của bạn với các bà mẹ khác ở đây trong phần bình luận bên

dưới.

Share your 8th month pregnancy diet tips with other mommies here in the comment section below.

DiNicolantonio lập luận rằng một quốc gia 16 khác đã bị loại khỏi dữ liệu sẽ khiến hiệp hội không rõ ràng và

dẫn đến lời khuyên về chế độ ăn uống khác nhau.

DiNicolantonio argues that another 16 countries were excluded from the data that would have made the association less clear and

led to different dietary advice.

Bản thân các nhà nghiên cứu đã nói rõ rằng nghiên cứu của họ cần phải được lặp lại trước khi nó

được sử dụng để đưa ra lời khuyên về chế độ ăn uống.

The researchers themselves made it clear that their study would need to be

replicated before it was used to give dietary advice.

Tiến sĩ Aseem Malhotra một chuyên gia tim mạch

đã viết vào năm 2013 rằng lời khuyên về chế độ ăn uống trên đường bổ sung làm

tổn hại đến sức khỏe của con người.

Dr. Aseem Malhotra a cardiologist

wrote in the BMJ in 2013 that dietary advice on added sugar is damaging people's health.

Ông đã cung cấp lời khuyên về chế độ ăn uống cho cầu thủ bóng đá ngoại hạng Anh-

Premier League- Troy Deeney cũng như các võ sĩ vô địch thế giới Kal Yafai và Callum Smith.

He has provided dietary advice for Premier League footballer Troy Deeney as

well as world champion boxers Kal Yafai and Callum Smith.

Họ cũng gợi ý rằng lời khuyên về chế độ ăn uống toàn diện hỗ trợ

tiêu thụ bữa sáng hàng ngày có thể giúp mọi người duy trì thói quen ăn uống lành mạnh trong suốt cả ngày.

They also suggest that comprehensive dietary advice that supports daily breakfast consumption may

help people to maintain healthy dietary habits throughout the day.