Loigiaihaycom - một số lưu ý về nghĩa của thì tương lai với ý định

Khi chúng ta nói rằngmột hình thức trình bày tương lai khôngcốý định tức chúng ta chỉ muốn nói đến một hành độngnhất định nào đósẽxảyra. Chúng ta không cầnbiết nó có được sắpxếp bởi chủthểhay một người khác nào đó hay không và chúng ta cũng không cần biết chủthể nghĩ gìvềnó

Khi chúng ta nói rằng một hình thức trìnhbày tương lai với ý định tức chúng ta nói rằng nó trìnhbày một hành động tương lai sẽ được định sẵntrình bày bởingười nói sao cho phù hợp với ước muốn củaanh ta. Will + nguyên mẫuvà dạng be going to có thể được dùng theo cách này.

Khi chúng ta nói rằngmột hình thức trình bày tương lai khôngcốý định tức chúng ta chỉ muốn nói đến một hành độngnhất định nào đósẽxảyra. Chúng ta không cầnbiết nó có được sắpxếp bởi chủthểhay một người khác nào đó hay không và chúng ta cũng không cần biết chủthể nghĩ gìvềnó

nữa. Thìhiện tại và thì tương lai liên tiến có thê được dùng theo cách này.

Thì hiện tại liên tiến ở ngôi thứ haivà ba không chuyển tải ý định nàocả, mặc dù ởngôithứ nhất nó có thể ám chỉmột ý định nàođó.

Thì tương lai đơn (ngoại trừwill ở201, 205) thông thườngkhông chuyển tải ý định nào cả ; nhưng hãy xem shall ở 208B7 234.

loigiaihay.com