madoff là gì - Nghĩa của từ madoff

madoff có nghĩa là

Một mút gà Scumbag với không quan tâm cho loài người.

Thí dụ

Ở lại Away Từ Madoff

madoff có nghĩa là

Một cuộc gọi thức dậy để học cách đầu tư tiền của chính bạn thay vì dựa vào vào người khác để làm một công việc tồi tệ hơn bạn có thể đoán được.

Thí dụ

Ở lại Away Từ Madoff

madoff có nghĩa là

Một cuộc gọi thức dậy để học cách đầu tư tiền của chính bạn thay vì dựa vào vào người khác để làm một công việc tồi tệ hơn bạn có thể đoán được.

Thí dụ

Ở lại Away Từ Madoff

madoff có nghĩa là

Một cuộc gọi thức dậy để học cách đầu tư tiền của chính bạn thay vì dựa vào vào người khác để làm một công việc tồi tệ hơn bạn có thể đoán được. Đừng Bernie Madoff đầu tư của bạn. Tự mình làmTránh Nghèo. Khi một người nhận được một thời gian dài hơn cuộc sống đó nhà tù câu. Frank bị kết tội vì cam kết homocide kép của cấp độ đầu tiên. Thẩm phán quyết định cho anh ta một Bernie Madoff. danh từ, động từ, madoffed, điên cuồng.
–Verb

Thí dụ

Ở lại Away Từ Madoff Một cuộc gọi thức dậy để học cách đầu tư tiền của chính bạn thay vì dựa vào vào người khác để làm một công việc tồi tệ hơn bạn có thể đoán được. Đừng Bernie Madoff đầu tư của bạn. Tự mình làmTránh Nghèo. Khi một người nhận được một thời gian dài hơn cuộc sống đó nhà tù câu. Frank bị kết tội vì cam kết homocide kép của cấp độ đầu tiên. Thẩm phán quyết định cho anh ta một Bernie Madoff. danh từ, động từ, madoffed, điên cuồng.
–Verb

1. Để lừa đảo và hoàn toàn vặn vít một người nào đó về tài chính, đặc biệt là trong trường hợp có liên quan đến sơ đồ ponzi.

-danh từ
2. Một người lừa đảo và lừa đảo người khác về tài chính thường xuyên với việc sử dụng sơ đồ Ponzi. Ví dụ 1 (động từ):

Guy 1: "Anh ấy nói với tôi rằng đó là một đầu tư tốt vì vậy tôi đã bỏ tất cả tiền của mình vào đó. Hóa ra anh chàng là một kẻ gian đang điều hành kế hoạch ponzi.

madoff có nghĩa là

Guy 2: "Người đàn ông! Anh ấy điên bạn tốt!"

Thí dụ

Your brothers feats of heroism in Iraq are Madoff

madoff có nghĩa là

(nicknamed Bernie Madoff): alongside Nicolas Fouquet, Conrad Black, Jacques Chirac and Michel Platini, IMHO one of the top 5 most corrupt individuals in the Western world (as of May 2013).

Thí dụ

Ví dụ 2 (danh từ):

madoff có nghĩa là

An ATM-like machine that takes in real money, and spits out fake currency with imaginary value, usually cryptocurrency (bitcoin, etc.)

Thí dụ

Guy 1: "Một vài tháng trước tôi đã cho anh ta một ngàn đô la."

madoff có nghĩa là

When you realize that all the money you had been socking away into investments, has already been spent by someone else. Also, that you would have been better off to have spent it all on really dumb stuff like a Corvette, motorcycles, boats, all sorts of big-boy toys; now all you have is basically, nothing.

Thí dụ

Guy 2: "Tại sao? Bạn chậm phát triển?"

madoff có nghĩa là

To screww thousands of people out of their hard earned money. To think that you are above the law by pocketing billions of dollars and not thinking you did anything wrong. To try and have your witch of a wife help you hide millions of dollars in jewelry.

Thí dụ

Guy 1: "Anh ấy nói bà của anh ấy đã ở trong bệnh viện và anh ấy thực sự cần tiền. Thêm vào đó anh ấy nói rằng anh ấy sẽ trả lại cho tôi trong một tuần. Đã ba tháng rồi và anh ấy vẫn chưa trả lại cho tôi."

madoff có nghĩa là

Guy 2: "Bạn nên biết anh ta là một người điên. Bạn biết anh ta đã tiêu hết số tiền đó cho vết nứt cùng ngày bạn đưa nó cho anh ta."

Thí dụ

Một anh hùng Mỹ, người nên được bổ nhiệm thay cho Bernake cho tài năng yêu nướcquản lý của mình.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết madoff là gì - Nghĩa của từ madoff