Mùa đông châu á có mấy trung tâm áp cao

1)a, vị trí của châu á ?

b, vị trí địa lí ,tọa độ địa lí ?

2) a, kể tên các khu vực có khí hậu gió mùa châu á ? 

b, nêu đặc điểm khí hậu gio mùa , khí hậu lục địa của châu á ? vì sao 2 kiểu khí hậu đó có sự khác nhau như vậy ?

3) kể tên 2 trung tâm khí áp ở châu á về mùa đông , mùa hạ ?

4)trình bày đặc điểm nổi bật của địa hình châu á ? kể tên sơn nguyên cao nhất của châu á ? 

5) nêu đặc điểm sông ngòi châu á ? kể tên các hệ thống sông lớn ở khu vực gió mùa ?

6) đặc điểm dân cư (phải kể số dân , sự phân bố dân cư, tỉ lệ gia tăng tự nhiên , thành phần chủng tộc )?

xin các bạn làm giúp mình nhanh nhé mình đang cần gấp ..

Ở Đông Á về mùa đông gió thổi từ trung tâm áp cao nào đến áp thấp nào?

A. Từ áp cao Xi bia đến áp thấp A lê út

B. Từ áp cao Xi bia đến áp thấp Ô xtrây li a

C. Tứ áp cao Ha oai đến áp thấp I ran

D. Từ áp cao Xi bia đến áp thấp Xích đạo

Ở Đông Nam Á về mùa hạ từ trung tâm áp cao nào đến áp thấp nào?

A. Từ áp cao Nam Ô xtrây li a đến áp thấp I ran.

B. Từ áp cao Ô xtrây li a đến áp thấp A lê út.

C. Từ áp cao Ha oai đến áp thấp I ran.

D. Từ áp cao Ô xtrây li a đến áp thấp Xích đạo.

Về mùa đông, ở khu vực Châu Á xuất hiện trung tâm khí áp nào sau đây?

Về mùa đông ở châu Á có trung tập áp cao là?

Em cần gấp lắm mà ko biết làm ơn giúp em TT^TT

Câu 1 Về mùa đông ở Châu Á có trung tâp áp cao là :

A. Alêut B. Aixơlen C.Xibia D. Cả 3 trung tâm trên

Câu 2 Về mùa hạ Châu Á có trung tâm áp thấp là

A. Iran B. Ha oai C. Aixơlen D. Tất cả sai

Về mùa đông ở châu Á có trung tâm áp cao:


A.

B.

C.

D.