Chủ đề: L���p 9

Có 1,817 bài viết

Đề bài - trả lời câu hỏi bài 9 trang 20  sgk công nghệ 7
Đề bài - trả lời câu hỏi bài 9 trang 20 sgk công nghệ 7

Quan sát hình vẽ 7, 8, 9, 10, em hãy cho biết tên của các cách bón phân. Em hãy chọn các câu dưới đây để nêu ưu, nhược điểm của từng cách bón và ghi vào ...

Đề bài - giải bài 1 trang 5 tập bản đồ địa lí 10
Đề bài - giải bài 1 trang 5 tập bản đồ địa lí 10

Kí hiệu bản đồ có khả năng biểu hiện được đặc tính số lượng (quy mô) và chất lượng của hiện tượng bằng cách nào? (Dùng cho chương trình nâng cao) ...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - đề thi kì 1 môn văn lớp 9 năm 2019 - 2020 quận 10
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - đề thi kì 1 môn văn lớp 9 năm 2019 - 2020 quận 10

- Giải thích kĩ năng sống: Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và ...

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC - MÔN NGỮ VĂN LỚP Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian giao đề) - đề thi kì 1 môn văn lớp 9 năm 2019 - 2020 huyện bình chánh
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC - MÔN NGỮ VĂN LỚP Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian giao đề) - đề thi kì 1 môn văn lớp 9 năm 2019 - 2020 huyện bình chánh

Mỗi người trên thế giới đều là những người khách bộ hành, mỗi ngày đều bước đi một cách chủ động hoặc bị động trên con đường mình đã chọn ...

Đề bài - bài 4 trang 28 sbt sử 7
Đề bài - bài 4 trang 28 sbt sử 7

Xem lại mục 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước, mục 3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn, mục 5. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ thời Đinh ...

Đề bài - bài 56 trang 110 sbt toán 9 tập 2
Đề bài - bài 56 trang 110 sbt toán 9 tập 2

+) Trong đường tròn (R,) độ dài (l) của một cung (n^circ) được tính theo công thức: (l=dfrac{pi Rn}{180}.) Đề bài Hãy ...

Đề bài - giải bài 6 trang 23 vở bài tập địa lí 7
Đề bài - giải bài 6 trang 23 vở bài tập địa lí 7

Biện pháp không cần thiết trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho nông nghiệp là bón phân. Đề bài Biện pháp ...

Đề bài - giải câu 3 trang 25 sbt địa 8
Đề bài - giải câu 3 trang 25 sbt địa 8

Vì: ít mưa không phải là nguyên nhân gây nên khí hậu khô hạn và nóng ở Tãy Á (đây là hậu quả). Nguyên nhân gây nên khí hậu khô hạn và nóng ở Tây Á là do ...

Đề bài - giải câu 1 trang 26 sbt địa 9
Đề bài - giải câu 1 trang 26 sbt địa 9

b) Nhân tố có tác động tích cực nhất đến sự phát triển ngành thuỷ sản của nước ta là những đổi mới về chính sách của Nhà nước. Đề bài ...

Đề bài - bài 95 trang 81 sbt toán 6 tập 1
Đề bài - bài 95 trang 81 sbt toán 6 tập 1

Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu (+) đổi thành dấu (-) và ...

Đề bài - bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 23 sbt toán 6 tập 1
Đề bài - bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 23 sbt toán 6 tập 1

(b)) Sai. Ví dụ số (909) có tổng các chữ số là (9+0+9=18) nhưng (909,not {vdots} ,,18) Đề bài Trong các khẳng định ...

Đề bài - bài 112 trang 94 sbt toán 8 tập 1
Đề bài - bài 112 trang 94 sbt toán 8 tập 1

Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và bằng nhau là hình chữ nhật. Đề bài Tìm các hình ...

Đề bài - bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 11 sbt toán 8 tập 1
Đề bài - bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 11 sbt toán 8 tập 1

Đặt nhân tử chung và sử dụng hằng đẳng thức: (A^3+B^3=(A+B)(A^2-AB+B^2)) Đề bài Phân tích đa thức ({x^4} + 8x) thành nhân ...

Đề bài - bài 9.10 trang 25 sbt vật lí 11
Đề bài - bài 9.10 trang 25 sbt vật lí 11

b) Diện tích của pin là S = 5 cm2và nó nhận được năng lượng ánh sáng với công suất trên mỗi xentimét vuông diện tích là w = 2 mW/cm2. Tính hiệu suất H của pin ...

Bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 sbt vật lí 12
Bài 14.1, 14.2, 14.3 trang 38 sbt vật lí 12

Đặt điện áp xoay chiều (u = 100sqrt 2 {rm{cos}}omega {rm{t(V)}}) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp ...

Đề bài - bài 9.8 trang 32 sbt vật lí 6
Đề bài - bài 9.8 trang 32 sbt vật lí 6

c) Quả nặng đứng yên. Nó chịu tác dụng đồng thời của hai lực là lực đàn hồi và................ Đề bài Dùng những từ ...

Đề bài - bài 9.4 trang 30 sbt vật lí 8
Đề bài - bài 9.4 trang 30 sbt vật lí 8

Áp suất tại điểm A là áp suất trên mặt thoáng của thủy ngân, đó chính là áp suất khí quyển, lúc đó (p_B< p_{kq}). Do chênh lệch về áp suất đó nên thủy ...

Đề bài - bài 5 trang 35 sbt sử 9
Đề bài - bài 5 trang 35 sbt sử 9

- Ý nghĩa:Những cải cách này đã mang lại luồng không khí mới đối với các tầng lớp nhân dân và là một nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh ...

Đề bài - bài 9.13 trang 16 sbt hóa học 11
Đề bài - bài 9.13 trang 16 sbt hóa học 11

Để nhận biết ion NO3-trong dung dịch, có thể dùng kim loại nhôm khử ionNO3-trong môi trường kiềm. Khi đó phản ứng tạo ra ion aluminat AlO2-và giải phóng khí ...

Đề bài - bài 9.8* trang 12 sbt hóa học 9
Đề bài - bài 9.8* trang 12 sbt hóa học 9

Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3và CaSO3tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp khí trên hấp ...