Tại sao đất đai ở đồng bằng miền Trung nghèo dinh dưỡng

Đáp án: A

Giải thích: Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung của nước ta có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa do biển đóng vai trò chủ yếu trong quá trình hình thành đất. Các loại đất ở khu vực này được trồng chủ yếu các loại cây hằng năm như đậu tương, lạc,… và trồng cây chắn gió thổi cát bay, cát chảy ven biển.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi: Đất ở đồng bằng ven biển miền Trung thường nghèo dinh dưỡng nhiều cát ít phù sa vì

A. bị các dãy núi chia cắt thành các vùng nhỏ B. sông ngòi ngắn, dốc, ít phù sa C. đồng bằng thường bị chia thành ba dải

D. biển đóng vai trò chủ yếu trong việc hình thành

Đáp án D.

Vùng đồng bằng ven biển miền Trung có biển đóng vai trò chủ yếu trong quá trình thành tạo đồng bằng nên đất đai ở đây có đặc tính nghèo dinh dưỡng, nhiều cát ít phù sa.

Tại sao đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa?

A. Trong quá trình hình thành biển đóng vai trò chủ yếu.

B. Các dãy nũi chạy theo hướng tây-đông ăn sát ra biển.

C. Đồng bằng nằm ở chân núi, nhận nhiều sỏi, cát trôi sông.

D. Các sông miền Trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa.