Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp

Như chúng ta đã biết phpMyAdmin là công cụ quản lý MySQL phổ biến nhất, phpMyAdmin thường đi kèm các gói cài đặt máy chủ web điển hình là XAMPP. Trong bài hôm nay chung ta sẽ tìm hiểu về cách tạo database trong phpMyAdmin vơi XAMPP nhé

Bật XAMPP mở trang quản lý phpMyAdmin

Tạo database

 • Click vào tab Databases, màn hình tạo database sẽ hiện ra, ở màn hình này ta chỉ chú ý phần Create database:

  • Database name: điền tên database cần tạo, ví dụ: tintuc.
  • Collation: chọn dạng ngôn ngữ hiển thị, bạn có thể chọn utf8_general_ci.
 • Click button Create để tạo database.

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp

 • Sau khi tạo xong, nhìn bên trái ta thấy xuất hiện database có tên tintuc.

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp

Tạo user kết nối database

 • Thông thường ta có thể sử dụng luôn username root của MySQL để kết nối database, tuy nhiên về lý do security, chúng ta nên tạo riêng cho mỗi database một username riêng.
 • Click vào database có tên tintuc từ danh sách database bên trái, để thao tác những gì liên quan chỉ mỗi database tintuc.
 • Chọn tab Privileges để tạo user.
 • Click chọn Add user account để bắt đầu tạo:

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp

 • Tại màn hình tạo account, chú ý những vị trí được đánh dấu trong hình:

  • : Đặt tên username, ví dụ user_tintuc.
  • : Chọn host name, thông thường chọn local, bên còn lại sẽ tự động hiển thị localhost, cách chọn này cũng phù hợp khi cấu hình server thực tế.
  • : Đặt password, ví dụ đặt 123456.
  • : Xác nhận lại password, gõ như trên.
  • : Click chọn để tạo user cho database tintuc.

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp

 • Cũng ở màn hình tạo account này, click chọn Check all để cấp quyền truy cập cho user vừa tạo, tất nhiên bạn cũng có thể có lựa chọn riêng để giới hạn quyền của user.

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp

 • Click button Go bên dưới để kết thúc việc tạo username.

Kết luận:

Vậy là chung ta đã biết cách tạo database trong phpMyAdmin với XAMPP, nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy xem loạt bài viết dưới đây nhé

 • Xampp là gì ?
 • phpMyAdmin là gì ?
 • database là gìNội dung chính

 • Tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL
 • I. Sử dụng lệnh CREATE DATABASE
 • II. Sử dụng trình phpMyAdmin của XAMPP
 • III. Sử dụng phần mềm Navicat
 • Tạo database trong MySQL từ chương trình Java

Tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL

Bài này hướng dẫn bạn 3 cách để tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL:

 1. Sử dụng lệnh CREATE DATABASE
 2. Sử dụng trình phpMyAdmin của XAMPP
 3. Sử dụng phần mềm Navicat


I. Sử dụng lệnh CREATE DATABASE

Để tạo cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng lệnh CREATE trong MySQL.

1. Cú pháp cơ bản của lệnh CREATE DATABASE:

CREATE DATABASE [database_name];

Ví dụ: tạo cơ sở dữ liệu sinhvien:

CREATE DATABASE sinhvien;

Lệnh này sẽ tạo một cơ sở dữ liệu có tên là sinhvien trong MySQL Database.

2. Tạo database trong MySQL với character setcollation:

Với việc chỉ định character set và collection cho phép bạn nhập kiểu ký tự vào bảng trong cơ sở dữ liệu, ví dụ bạn muốn nhập tiếng Việt có dấu thì character set bạn phải chỉ định là UTF-8...

CREATE DATABASE [database_name] character set [CHAR_SET] collate [COLLATION];

Ví dụ: tạo cơ sở dữ liệu sinhvien có thể lữu trữ dữ liệu tiếng Việt có dấu:

CREATE DATABASE sinhvien character set UTF8 collate utf8_vietnamese_ci;

MySQL hỗ trợ hai loại bộ ký tự UTF8: utf8 và utf8mb4.

Bảng ký tự utf8 của MySQL chứa các ký tự từ mặt phẳng đa lớp, còn được gọi là BMP - nó là tập hợp con của các ký tự UTF8 có từ 1 đến 3 byte. Các ký tự 4 byte không được bao gồm trong bảng ký tự này và khi cố lưu trữ các ký tự này trong bảng MySQL, sẽ xảy ra lỗi giá trị chuỗi không chính xác.

Ký tự utf8mb4 của MySQL là siêu ký tự của BMP và cũng chứa các ký tự 4 byte. Ký tự này được hỗ trợ kể từ MySQL 5.5.3. Trong trường hợp này, máy chủ MySQL phải được cấu hình với tùy chọn character_set_server = utf8mb4 và không sử dụng thuộc tính kết nối thecharacterEncoding. Xem http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/connector-j-reference-charsets.html để biết thêm chi tiết.

Vì vậy để sử dụng bộ ký tự utf8mb4 nên sử dụng phiên bản MySQL 5.5.3 trở lên và trình kết nối / J (trình điều khiển jdbc) của MySQL phiên bản 5.1.18 trở lên.

3. Sử dụng từ khóa IF NOT EXISTS

Khi các bạn dùng lệnh trên thì nếu bảng đã tồn tại thì hệ thống sẽ báo lỗi. Nếu không muốn nhìn thấy lỗi này, bạn nên sử dụng thêm từ khóa IF NOT EXISTS của MySQL.

Cú pháp:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS [database_name]

Ví dụ: tạo cơ sở dữ liệu có tên nhanvien như sau, hệ thống sẽ không hiển thị lỗi:

CREATE DATABASE nhanvien;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nhanvien;


II. Sử dụng trình phpMyAdmin của XAMPP

Trong bài cài đặt MySQL đã hướng dẫn bạn cài đặt MySQL bằng cách cài đặt XAMPP trên windows.

Start Apache và MySQL:

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp

Mở page http://localhost/ -> Mở page "phpMyAdmin" (hệ quản trị cơ sở dữ liệu)

Để tạo một database các bạn click chuột vào Databases trên thanh menu hoặc kích vào New ở phía bên tay trái như trong hình sau:

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp

Nhập tên database là sinhvien và kiểu ký tự tiếng Việt có dấu là utf8_vietnamese_ci:

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp

Sau đó click Create để tạo database, kết quả như sau:

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xamppIII. Sử dụng phần mềm Navicat

Tạo một connection đến máy chủ MySQL có tên MySQL-Connection.

Click chuột phải vào MySQL-Connection -> click "New Database...

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp

Hộp thoại tạo database hiển thị, nhập thông tin như hình sau và click "OK"

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp

Database sinhvien được tạo ra:

Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp


Tạo database trong MySQL từ chương trình Java

Bài kết nối Java với MySQL đã trình bày cho bạn cách add thư viện jdbc (mysql-connector-java-x.y.zz-bin.jar) vào Project Java và kết nối Java với MySQL.

Ví dụ sau tạo database có tên 'sinhvien':

package vn.viettuts.mysql;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Statement;

public class CreateDatabase {

  /**
   * main
   * 
   * @author viettuts.vn
   * @param args
   */
  public static void main(String args[]) {
    try {
      // connnect to database 'testdb'
      Connection conn = DriverManager.getConnection
          ("jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=1234567890");
      Statement s = conn.createStatement();
      int result = s.executeUpdate("CREATE DATABASE sinhvien "
          + "character set UTF8 collate utf8_vietnamese_ci;");
      if (result == 1) {
        System.out.println("Database 'sinhvien' được tạo thành công!");
      }
      // close connection
      conn.close();
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }
}

Kết quả:

Database 'sinhvien' được tạo thành công!Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tạo cơ sở dữ liệu trong mysql xampp