Từ mặt đất, một viên bi nhỏ được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m s

Một vật đang chuyển động có thể không có:

Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:

Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì:

Đại lượng nào không đổi khi một vật được ném theo phương nằm ngang?

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng – Bài 4 trang 177 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc 10m/s hướng chếch lên phía trên, với các góc ném hợp với phương ngang lần lượt là 30 và 60. Bỏ qua sức cản của không khí.

Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc 10m/s hướng chếch lên phía trên, với các góc ném hợp với phương ngang lần lượt là 300 và 600. Bỏ qua sức cản của không khí.

a] Vận tốc chạm đất của vật trong mỗi lần ném thay đổi ra sao?

b] Độ cao cực đại mà vật đạt được trong mỗi trường hợp bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn: Dùng định luật bảo toàn cơ năng để giải, có kết hợp với phương pháp động lực học.

a] Coi mặt đất là mặt phẳng ngang. Chọn Wt=0 tại mặt đất. Bỏ qua lực cản không khí thì cơ năng được bảo toàn, suy ra:

\[{{\rm{W}}_{{đ_2}}} = {{\rm{W}}_{{đ_1}}} = {{\rm{W}}_{{đ_0}}}\] hay \[{v_2} = {v_1} = {v_0} = 10[m/s]\]

Quảng cáo

Trong cả hai trường hợp với vận tốc chạm đất của vật đều có độ lớn bằng vận tốc ném nhưng khác nhau ở góc rơi \[\left\{ \matrix{  {\beta _1} = {\alpha _1} = {30^0} \hfill \cr  {\beta _2} = {\alpha _2} = {60^0} \hfill \cr}  \right.\]

b] Khi đạt độ cao cực đại thì vật có: \[v = {v_x} = {v_0}\cos \alpha .\]

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng :

\[\eqalign{  & mg{z_{\max }} + {1 \over 2}m{[{v_0}\cos \alpha ]^2} = {1 \over 2}[mv_0^2]  \cr  & {z_{\max }} = {{{{\left[ {{v_0}\sin \alpha } \right]}^2}} \over {2g}} \cr} \]

Với \[{\alpha _1} = {30^0}\] thì \[{z_{1\max }} = {{{{\left[ {10.0,5} \right]}^2}} \over {2.9,8}} \approx 1,28[m]\]

Với \[\alpha  = {60^0}\] thì \[{z_{2\max }} = {{{{\left[ {10.{{\sqrt 3 } \over 2}} \right]}^2}} \over {2.9,8}} \approx 3,83[m].\]

07/08/2021 1,656

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một người có khối lượng 50 kg, ngồi trên ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của người đó với ô tô là

Xem đáp án » 07/08/2021 1,087

Một viên đạn khối lượng m = 100 g đang bay ngang với vận tốc 25 m/s thì xuyên vào một tấm ván mỏng dày 5 cm theo phương vuông góc với tấm vá. Ngay sau khi ra khỏi tấm ván vận tốc của viên đạn bằng 15 m/s. Độ lớn của lực cản trung bình tấm ván tác dụng lên viên đạn bằng

Xem đáp án » 07/08/2021 956

Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem đáp án » 07/08/2021 862

Một vật khối lượng m = 100g rơi tự do không vận tốc ban đầu. Lấy g = 10m/s2. Bao lâu sau khi bắt đầu rơi, vật có động năng là 4J

Xem đáp án » 08/08/2021 725

Một viên đạn khối lượng 14g chuyển động với vận tốc 400m/s theo phương ngang xuyên qua tấm gỗ dày 5cm. Vận tốc của viên đạn sau khi xuyên qua gỗ là 120m/s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn

Xem đáp án » 07/08/2021 721

Một vật khối lượng m = 100g rơi tự do không vận tốc ban đầu. Lấy g = 10m/s2. Bao lâu sau khi bắt đầu rơi, vật có động năng là 5J

Xem đáp án » 08/08/2021 594

Một người có khối lượng 50 kg, ngồi trên ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của người đó với mặt đất là

Xem đáp án » 07/08/2021 521

Một búa máy khối lượng 900 kg rơi từ độ cao 2 m vào một cái cọc khối lượng 100 kg. Va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 10 m/s2. Động năng của hệ [búa + cọc] sau va chạm là

Xem đáp án » 07/08/2021 433

Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu 10 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Cho g = 10 m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên được cách mặt đất một khoảng bằng

Xem đáp án » 08/08/2021 433

Một vật có khối lượng 0,2 kg được ném thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc 10 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua sức cản. Khi vật đi được quãng đường 8 m thì động năng của vật có giá trị bằng

Xem đáp án » 08/08/2021 284

Một máy bay vận tải đang bay với vận tốc 180 km/h thì ném ra phía sau một thùng hàng khối lượng 10 kg với vận tốc 5 m/s đối với máy bay. Động năng của thùng hàng ngay khi ném đối với người đứng trên mặt đất là

Xem đáp án » 07/08/2021 237

Bao lâu sau khi bắt đầu rơi tự do một vật có khối lượng 100 g có động năng bằng 15 J ? Lấy g = 10 m/s2

Xem đáp án » 08/08/2021 145

Một viên bi có khối lượng m = 20g và động năng 2,4J. Khi đó vận tốc của viên bi là:

Xem đáp án » 07/08/2021 127

Một người ngồi trên xe máy đang chuyển động với vận tốc 45km/h thì ném một vật có khối lượng m = 200g ra phía sau xe với vận tốc 0,5m/s so với xe. Biết phương chuyển động của vật trùng phương chuyển động của xe. Động năng của vật so với mặt đất là

Xem đáp án » 07/08/2021 101

Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s từ độ cao 2m số với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g=10m/s². Chọn mốc thế năng tại mặt đất

a. Độ cao cực đại mà hòn bi đạt được

b. Độ cao và vận tốc của vật khi có động năng bằng một nửa thế năng

Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 20m/s từ độ cao h so với mặt đất. Khi chạm đất vậntốc của vật là 30m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s 2 . Hãy tính:a. Độ cao h.b. Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất.

c. Vận tốc của vật khi động năng bằng 3 lần thế năng.

$\text{Chọn gốc thế năng tại mặt đất}$


$\text{Gọi A là vị trí ném}$


$\text{Cơ năng tại A}$


$W_A=\dfrac{1}{2}mv_A^2+mgh=\dfrac{1}{2}.m.20^2+m.10.h[J]$


$\text{Cơ năng tại mặt đất}$


$W_1=\dfrac{1}{2}mv_1^2=\dfrac{1}{2}m.30^2[J]$


$\text{Định luật bảo toàn cơ năng}$


$W_A=W_1$


$→\dfrac{1}{2}.m.20^2+10.m.h=\dfrac{1}{2}.m.30^2$


$→h=15m$


$\text{Gọi B là vị trí vật đạt độ cao cực đại}$


$\text{Cơ năng tại B}$


$W_B=mgh_{max}=10.m.h_{max}$


$\text{Định luật bảo toàn cơ năng}$


$W_1=W_B$


$→\dfrac{1}{2}.m.30^2=10.m.h_{max}$


$→h_{max}=45m$


$\text{Gọi C là vị trí mà vật có $W_đ=3W_t$}$


$\text{Cơ năng tại C}$


$W_C=W_{đC}+W_{tC}=W_{đC}+\dfrac{W_{đC}}{3}=\dfrac{4}{3}W_{đC}=\dfrac{4}{3}.\dfrac{1}{2}.m.v_C^2[J]$


$\text{Định luật bảo toàn cơ năng}$


$W_C=W_1$


$→\dfrac{4}{3}.\dfrac{1}{2}.m.v_C^2=\dfrac{1}{2}.m.30^2$


$→v=15\sqrt{3}[m/s]$


...Xem tất cả bình luận

Video liên quan

18/06/2021 2,138

Đáp án A. Định luật bảo toàn cơ năngW=Wt+Wd=2Wt⇒12mv2=2mgh⇒h=v24g=1024.10=2,5m

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Động lượng liên hệ chặt chẽ nhất với 

Xem đáp án » 18/06/2021 3,249

Một vật có khối lượng 200g gắn vào đầu 1 lò xo đàn hồi , trượt trên 1 mặt phẳng ngang không ma sát, lò xo có độ cứng 50N/m và đầu kia được giữ cố định, khi vật qua vị trí cân bằng thì lò xo không biến dạng thì có động năng 5J

Xác định công suất của lực đàn hồi tại vị trí lò xo bị nén 10cm và vật đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 1,662

Một vật có khối lượng 200g gắn vào đầu 1 lò xo đàn hồi , trượt trên 1 mặt phẳng ngang không ma sát, lò xo có độ cứng 50N/m và đầu kia được giữ cố định, khi vật qua vị trí cân bằng thì lò xo không biến dạng thì có động năng 5J

Xác định công của lực đàn hồi tại vị trí đó

Xem đáp án » 18/06/2021 1,535

Một khối lượng 1500g thả không vận tốc đầu từ đỉnh dốc nghiêng cao 2m . Do ma sát nên vận tốc vật ở chân dốc chỉ bằng 23 vận tốc vật đến chân dốc khi không có ma sát. Công của lực ma sát là?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,113

Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g=10 m/s2

Tìm vị trí vật để có thế năng bằng động năng?

Xem đáp án » 18/06/2021 958

Một quả bóng khối lượng 200h được ném từ độ cao 20 m theo phương thẳng đứng. Khi chạm đất quả bóng nảy lên đến độ cao 40 m. Bỏ qua mất mát năng lượng khi va chạm, vận tốc ném vật là?

Xem đáp án » 18/06/2021 930

Một vật thả rơi tự do từ độ cao 20m. Lấy gốc thế năng tại mặt đất. lấy g=10 m/s2

Vị trí mà ở đó động năng bằng thế năng là?

Xem đáp án » 18/06/2021 706

Một quả bóng khối lượng 500g thả độ cao 6m. Qủa bóng nâng đến 23 độ cao ban đầu. Năng lượng đã chuyển sang nhiệt làm nóng quả bóng và chỗ va chạm là bao nhiêu? Lấy g=10 m/s2

Xem đáp án » 18/06/2021 509

Viên đạn khối lượng m=10g đang bay đến với vận tốc v=100m/s cắm vào bao cát khối lượng M=490g treo trên dây dài l=1m và đứng yên

Sau khi đạn cắm vào, bao cát chuyển động với vận tốc bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2021 508

Cho một vật nhỏ khối lượng 500g trượt xuống một rãnh cong tròn bán kính 20cm. Ma sát giữa vật và mặt rãnh là không đáng kể .Nếu vật bắt đầu trượt với vận tốc ban đầu bằng không ở vị trí ngang với tâm của rãnh tròn thì vận tốc ở đáy rãnh là. Lấy g=10 m/s2

Xem đáp án » 18/06/2021 494

Một vật thả rơi tự do từ độ cao 20m. Lấy gốc thế năng tại mặt đất. lấy g=10 m/s2

Vận tốc cực đại của vật trong quá trình rơi là?

Xem đáp án » 18/06/2021 428

Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g=10 m/s2

Nếu có lực cản 5N tác dụng thì độ cao cực đại mà vật lên được là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2021 311

Một tàu lượn bằng đồ chơi chuyển động không ma sát trên đường ray như hình vẽ. Khối lượng tàu 50g, bán kính đường tròn R=20cm. Độ cao h tối thiểu khi thả tàu để nó đi hết đường tròn là?

Từ mặt đất, một viên bi nhỏ được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m s

Xem đáp án » 18/06/2021 304

Từ điểm M có độ cao so với mặt đất bằng 4m ném lên một vật với vận tốc đầu 4m/s. Biết khối lượng của vật bằng 200g , lấy g=10 m/s2. Khi đó cơ năng của vật bằng:

Xem đáp án » 18/06/2021 251

Trên hình vẽ, hai vật lần lượt có khối lượng m1=1kg,m2=2kg, ban đầu được thả nhẹ nhàng .Động năng của hệ bằng bao nhiêu khi vật 2 rơi được 50cm? bỏ qua mọi ma sát ròng dọc có khối lượng không đáng kể, lấy g=10 m/s2

Từ mặt đất, một viên bi nhỏ được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m s

Xem đáp án » 18/06/2021 211