Lịch Cuny Mùa Thu 2024

Lịch học được xuất bản đầy đủ trước tháng 8 của năm trước để thuận tiện cho việc lập kế hoạch. Xin lưu ý rằng chi tiết trong các lịch này có thể thay đổi;

Lịch trình đăng ký vào mùa thu và mùa xuân được Văn phòng Đăng ký thông báo trước cho cộng đồng trong trường.

Học sinh phải chịu trách nhiệm về những lần vắng mặt và bất kỳ môn học nào bị bỏ lỡ trong thời gian thêm/bớt. Trước khi thêm bất kỳ khóa học nào, sinh viên nên kiểm tra với từng giảng viên để đảm bảo rằng họ có thể học bù bất kỳ khóa học nào bị bỏ lỡ

Một số văn phòng có thể đóng cửa vào ngày nghỉ khi có lớp học

Tham dự các ngày lễ tôn giáo

Như được quy định trong Luật Giáo dục Tiểu bang New York §224-a, không ai sẽ bị trục xuất hoặc bị từ chối nhận vào một cơ sở giáo dục đại học với tư cách là sinh viên vì lý do họ không thể, vì niềm tin tôn giáo của mình.

Bất kỳ học sinh nào không thể, vì niềm tin tôn giáo của mình, tham dự các lớp học vào một hoặc nhiều ngày cụ thể sẽ được miễn bất kỳ kỳ thi nào hoặc bất kỳ yêu cầu học tập hoặc công việc nào mà học sinh đó có thể đã bỏ lỡ vì sự vắng mặt đó.

Trách nhiệm của giảng viên và các quan chức hành chính tại Purchase College là tạo cơ hội tương đương cho mỗi sinh viên vắng mặt theo những điều kiện này để đăng ký lớp học hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu kiểm tra, học tập hoặc công việc nào mà họ hoặc cô ấy yêu cầu. . Nhà trường sẽ không tính bất kỳ khoản phí nào để tạo cơ hội tương đương cho sinh viên

Lịch Cuny Spring 2024 - Lớp web của wd được giao cho những sinh viên chính thức bỏ khóa học. Bạn có thể tìm thấy lịch học trên web học kỳ mùa xuân 2024 dành cho sinh viên và lớp học đại học và sau đại học trên các trang này. Các liên kết liên quan đến Web. Lịch học đại học trên web mùa xuân 2024 dành cho sinh viên và nhân viên Lịch học web mùa xuân 2024 từ ngày 25 tháng 1 năm 2024 đến ngày 22 tháng 5 năm 2024 (các) ngày ngày sự kiện. Văn phòng web của nhà đăng ký trường cao đẳng cộng đồng eugenio maría de Hostos của trường đại học thành phố. Tải xuống lịch học mùa thu 2023. Tùy chọn in mùa thu năm 2023 hiển thị lịch dưới dạng danh sách. Lịch học mùa xuân năm 2022 ngày sự kiện quan trọng đến tháng 11 tất cả các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ bắt đầu đăng ký vào ngày 30 tháng 1 năm 2021. ***lịch này có thể thay đổi***

Lịch Cuny Mùa Thu 2024

20232024 Lịch hai năm Mẫu PDF có thể in miễn phí

Tùy chọn in mùa thu năm 2023 hiển thị lịch dưới dạng danh sách. Lịch học đại học mùa xuân 2024 dành cho sinh viên và nhân viên. Điểm web của wd được chỉ định cho những sinh viên chính thức bỏ khóa học. Lịch học sau đại học mùa thu 2023 (pdf) lịch thi cuối kỳ mùa thu 2023 (pdf) bản thảo lịch học mùa đông 2024 (pdf). Ngày cuối cùng để rút khỏi một khóa học với điểm số

Lịch Cuny Mùa Thu 2024

Lịch có thể in năm 2024 với các ngày lễ Ngày lễ thế giới có thể in

Web long island city, ny (16 tháng 8 năm 2023) — trường cao đẳng cộng đồng laguardia/cuny đang chuẩn bị chào đón. Tùy chọn in mùa thu năm 2023 hiển thị lịch dưới dạng danh sách. Tải xuống lịch học mùa thu 2023. Lịch học mùa xuân 2024 ngày sự kiện quan trọng đến ngày 28 tháng 11 năm 2023 bắt đầu đăng ký để tiếp tục. Web lịch học sau đại học mùa thu 2023 (pdf) lịch thi cuối kỳ mùa thu 2023 (pdf) mùa đông

Lịch Cuny Mùa Thu 2024

Lịch Uwec Xuân 2024 Lịch tháng 5 năm 2024

Tùy chọn in mùa thu năm 2023 hiển thị lịch dưới dạng danh sách. Lịch học sau đại học mùa thu 2023 (pdf) lịch thi cuối kỳ mùa thu 2023 (pdf) bản thảo lịch học mùa đông 2024 (pdf). Giảng viên và nhân viên cho mượn cổng thông tin Cunyfirst cuny. Web giữa cuộc chạy, ca sĩ “như trinh nữ” dự kiến ​​sẽ dừng chân tại trung tâm barclays của Brooklyn vào tháng 12. Tin tức mới nhất về lịch, ngày lễ, ngày đặc biệt; . Lịch học đại học mùa xuân 2024 trên web. Web giữa cuộc chạy, ca sĩ “như trinh nữ” dự kiến ​​sẽ dừng chân tại trung tâm barclays của Brooklyn vào tháng 12

Thứ sáu, ngày 25 tháng 8 Ngày đầu tiên của mùa thu năm 2023 Học kỳ Thứ hai, ngày 4 tháng 9 Trường đại học đóng cửa – Ngày lao động Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 - Chủ nhật, ngày 17 tháng 9 Nghỉ học Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 - Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 Không có lớp học dự kiến ​​Thứ hai, ngày 9 tháng 10 Trường đại học đóng cửa –

Mùa thu năm 2024 ở Mỹ là gì?

Kỳ nhập học vào mùa thu năm 2024 có nghĩa là thời gian học kỳ từ tháng 9 đến tháng 12 . Việc tuyển sinh cho các kỳ học mùa thu sẽ sớm bắt đầu và nếu bạn là một trong những sinh viên muốn đăng ký nhập học vào mùa này, hãy nhớ làm theo hướng dẫn của chúng tôi.