h o s e là gì - Nghĩa của từ h o s e

h o s e có nghĩa là

Một 16 tuổi guitarist, người nói tiếng Nga và trông giống như Big Chungus

Thí dụ

Người: H o s e là như vậy Noob

h o s e có nghĩa là

Một số shit chó cái đã được đưa vào Bios trên Tinder.

Thí dụ

Người: H o s e là như vậy Noob Một số shit chó cái đã được đưa vào Bios trên Tinder. Hot Chick's Hồ sơ trên Tinder: Blah blah blah ... Thêm tôi trên<) For more info about me!< div>

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết h o s e là gì - Nghĩa của từ h o s e