Hình lăng trụ tứ giác có bao nhiêu mặt bên

There’s a plus side for those not ready to commit to a relationship with Gold or Platinum. With Tinder Plus®, you’ll unlock features including Unlimited Likes, Unlimited Rewinds, and Passport.

So what are you waiting for? Download the best free dating app today! It doesn’t matter if you’re looking to make friends, meet new people or find your perfect match, Tinder is a place where everyone can find exactly what they’re looking for. — and it’s about time you showed up.

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus®, Tinder Gold™, or Tinder Platinum™ payment will be charged to your Google Play account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the Play Store after purchase. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus®, Tinder Gold™, or Tinder Platinum™, you can simply continue using Tinder for free.

Tìm hiểu về định nghĩa, tính chất và các công thức cần phải nhớ về hình lăng trụ tứ giác đều. Cùng với đó là 1 số bài tập vận dụng để nhớ kiến thức.

Hình lăng trụ tứ giác đều là kiến thức hình học lớp 12. Do đó nó hay xuất hiện trong các đề thi tốt nghiệp quốc gia. Hơn nữa đây cũng là vật mà chúng ta có thể thấy ngoài thực tế khá nhiều. Nó được áp dụng trong xây dựng, thiết kế nội thất, thiết kế trang trí,… và rất nhiều lĩnh vực khác.

Rõ ràng kiến thức về Hình lăng trụ tứ giác đều là rất cần thiết, bài viết sau đây của thayphu.net sẽ giúp bạn đọc Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tứ giác đều trong 5 phút

Hình lăng trụ tứ giác đều là gì

Hình lăng trụ tứ giác có bao nhiêu mặt bên

Định nghĩa: Hình lăng trụ tứ giác đều là một đa diện có 2 đáy là 2 hình vuông bằng nhau nằm trên 2 mặt phẳng song song, các mặt bên là hình chữ nhật, các cạnh bên song song và bằng nhau, vuông góc với mặt đáy. Đây được xem là hình hộp chữ nhật có 2 đáy là hình vuông.

Với định nghĩa như vậy thì Hình lăng trụ tứ giác đều sẽ có các tính chất sau đây. Bạn đọc cần nắm rõ các tính chất này để giải quyết các bài tập liên quan tới nó:

  • Hai đáy là 2 hình vuông bằng nhau
  • Chiều cao lăng trụ tứ giác đều là độ dài của cạnh bên
  • Các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau
  • Các mặt bên và hai đáy vuông góc với nhau.

Các công thức tính cần phải nhớ

Tính thể tích hình lăng trụ tứ giác đều

Hình lăng trụ tứ giác có bao nhiêu mặt bên

Thể tích hình lăng trụ tứ giác đều cũng như các hình lăng trụ khác sẽ bằng diện tích mặt đáy nhân với chiều cao của hình lăng trụ

V = S x h = a2 x h

Trong đó:

· V: Thể tích hình lăng trụ tứ giác đều

· S: Diện dích đáy tứ giác đều

· h: Chiều cao của hình lăng trụ chính là độ dài cạnh bên

· a: Độ dài của cạnh tứ giác đều (hình vuông)

Có thể thấy trong công thức trên thì ngoài h là chiều cao của hình lăng trụ tam giác đều thì S sẽ có cách tính từ độ dài cạnh của tứ giác đều cạnh bằng a: Sđ = a2.

Tính diện tích xung quanh hình lăng trụ tứ giác đều

Diện tích xung quanh hình lăng trụ tam giác đều bằng tổng diện tích các mặt bên tức là diện tích của 4 hình chữ nhật. Mà diện tích hình chữ nhật sẽ bằng cạnh đánh nhân với chiều cao. Điều đó đồng nghĩa diện tích xung quanh = chu vi đáy x chiều cao.

S­xq = a x h + a x h + a x h + a x h= 4 x a x h = P x h

Trong đó:

S­xq : Diện tích xung quanh hình lăng trụ tứ giác đều

a: Độ dài cạnh tứ giác đều

h: Chiều cao hình lăng trụ tứ giác đều

P: Chu vi tứ giác đều

Tính diện tích toàn phần hình lăng trụ tứ giác đều

Hình lăng trụ tứ giác có bao nhiêu mặt bên

Diện tích toàn phần hình lăng trụ tứ giác đều bằng tổng diện tích các mặt bên và diện tích của 2 đáy tứ giác đều. Mà diện tích các mặt bên chính là diện tích xung quanh chúng ta đã tính ở trên.

Stp = Sxq + 2 x Sđ = 4 x a x h + 2 x a2

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình lăng trụ tứ giác đều

Sxq: Diện tích xung quanh hình lăng trụ tứ giác đều

Sđ: Diện tích đáy hình lăng trụ tứ giác đều

a: Độ dài cạnh tứ giác đều

h: Chiều cao hình lăng trụ tứ giác đều

Một số bài tập vận dụng về kiến thức hình lăng trụ tứ giác đều

Câu 1. Lăng trụ tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng 5, cạnh bên bằng 10. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Áp dụng công thức: V = a2 x h

Cạnh bên bằng 10 thì theo tính chất lăng trụ tứ giác đều chiều cao h = 10.

Do đó Thể tích: V = 52 x 10 = 250

Câu 2. Hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng 6, diện tích mặt bên bằng 42. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Do diện tích mặt bên bằng 42. Ta sẽ tính được chiều cao h = 42/6 = 7

Áp dụng công thức: V = a2 x h

Do đó Thể tích: V = 62 x 7 = 252

Câu 3. Cho lăng trụ tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 10. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần khối lăng trụ đó?

Đáp án:

Áp dụng công thức: S­xq = 4 x a x h và Stp = Sxq + 2 x Sđ

Do đó Diện tích xung quanh: S­xq = 4 x 10 x 10 = 400

Diện tích toàn phần: Stp = 400 + 2 x 102 = 600

Lời kết Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tứ giác đều

Bài viết trên đây cung cấp các thông tin cơ bản về kiến thức hình lăng trụ tứ giác đều. Đây là những kiến thức nền tảng cần phải nắm chắc, các bài tập cũng chỉ ở mức giúp các bạn nắm rõ công thức. Nhưng nó sẽ là cơ sở để bạn đọc có những bước tìm hiểu sâu hơn về hình lăng trụ tứ giác đều. Nên nhớ đây là kiến thức rất hay ra ở đề thi tốt nghiệp quốc gia, một kỳ thi mang tính chất bước ngoặt của cuộc đời. Hãy ghé thăm web thayphu.net để có nhiều kiến thức về môn toán nhé các bạn!